Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ολο το ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΕπτχΕτΡι-ιΜΑττκΟ τΟτιτΟ Τι θα βγει'
Απόφαση για την ανόσταση των «κόκκινων» - Φραγμός στην πώληση δανείων Μο «σφυρί »
ΣΧΕΔ|0
ν από το νέα
Τραπεζες και Μπαρ 
ακίνητα, ορακτός και
; | ; Π ενεργειακός πλούτος. Τι
πΛιΡΝονΝ ποΣοΣτΑ κΛιΜΛΝΛαΕΜΕΝτ  <<π“ίζε·>>μ“ον“πσιωΜ
Μ 202'
κι. τί ν 
.-¦γ1_η”.,.“
» ΤΑ|ΠΕΔ. ΤΧΣ, 80.000
-  »ο . _ ΜΜΜεε2οΜεΡ Μαρ-20
Εκτός σαρκα'  γ .. - Οι μνηστήρες
· ο · " " “ ' . , , _ Κ ΠΟΠ << ΤυΠ00ν»
 Το 8 ί: 9 › ~ - χτα Ηί|τοα
<<  » 7 Η. απατη κλτΑΟεεΕτΣ όλα Βλακ ΒΙκ”"Μ" Μ”
» ,ΕΜΗ η ΜΒΜ" ΕφΠρμ0γη κλείστε το ασφαλιστικό, Μπορούν να γυρίσουν Χαθηκαν τέσσερα
“Το οπο Την Πξ'0Μγηση ανοιγοιιμετο γιανα 15 διο. στις τραπεζες χρονια ΕΝΦ|Α...
Γ οποία ΣτογΡΝλΡΑΣ: ΕΦ·κΤή η συμφωνία ως Το Τέλος Μαρτίου
(Ω 1 ΝΕΑ «ΒΗΜΑ» ΒΑΖ0ΥΝ 0' ΔΑΝΕ'ΣΤΕΣ. ΖΗΤ0ΥΝ:
_ ί _
, γ " θα δοθούν από
` ¦ το ΕΤΕΑΝ
Η κγΒΕΡΝΗτ1κπ `
Μείωση 20% στις “πιο 
εθν|κή κο' ιωαννοοή Κόκκαλη
 Ξ ν ν
οικεία κύριες σύνταξεις εΠ·κ0“οικές γωνια
'Ρ Έγκριση αποζημίωσης 1216 εκ.
ευρω μέσα σε δύο ημέρες. για την
κοινοπραξία του αξονα ω ω"
» 3 κλιμακια
εισφορων για
ΤΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ» ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΓΙΑ τΟ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΝ0 ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Μ
ιούς αγροτες
_ η τλ ΜΜΜ τον ~ΟεΑι. ΜΑΡΙΝ0Π0ΥΛ0Υ-ΣῳΟΕ!ἑῆ
Β Ι 'Ετσι ξαναστὴνεταιΟ χαρτης
¦¦¦¦Μρ στα εαροτ πιανω-:τ “Μ Δ 
ΚΑΙΒΕΡΟΠ0γ^$Μ οι ζύμωσεις - οι νέες συμφωνίες - το παρασκήνιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα