Πρωτοσέλιδο Espresso: Έπρεπε να πεθάνει ο Χριστόδουλος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'_| τ ._ . _ > .. β Βόσόν1Ζτιν
' 'τον Βοηθό
¦-| έ Πἰγ0 πριν
ΓΠ. «Εχω ῳόει ῳἑσια από τραγόιιδὶτπριεε»
Ν ό Π "8δΜΜ$ ΙΜϋ°8 ΠΠ! ΠΜ|Π°$ ΜΒΜ' Κ'β°|ΜΜΠ8 Π£Μ'β°Φ£Ι ΜΙΒ ΦΜ|βΜ£
, . _ _ ξ _ · . Βόμβα από τον στενό συνεργάτη του, αόχτμανὁόίτη Εωόντο
να ΜΜΜ 
τοΕΜΗΜκο τω¦μωΜω ” ΛΜθΒΕΜ|0
τΡΜ0νΔ|Μ :ΜΒΜ κ _ < ΜΜΜ
 κ τΗΕυΒον|8ωΝ Ζ ~!ὡωμ ο'Ι'σΧτσἱδπ8
 ¦ ΒΔ ΕΜ' ΠΔ ὰ ωΓἑνορ“
 : Ύ. γ τοπ πΡοΣΦπΕΣ .: Ύ ΜΜΜ".
;ΞἈ - · Ν 1 Μ·Μ“ῦ* ΜΜΜ
ΑΜΒΥἰδεῦ @ω Κακόκωρἱα από Πέμπτη. βαραειμωνιό από βδομόδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα