Πρωτοσέλιδο Espresso: Έφαγαν & τον σύζυγο πριν από τον γιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ|·|Ν ΞΕΧΑΣΕΤΕ! ΜΜΟ ΜΛΖ| ΜΕ Τ|·|Ν Ξωωεω Το ΜῦΜ|Ρ|Ε¦ΜΒ
ΜΜΕ Ο' ΠΡΩΤΕΣ ΦΩΤΒΓ|'ΛΦ|ΕΣ
ΤΗΣ ΣΤΛ|·| ΜΕ ΜΒΥΝΔΡΕΛ
Α · ο Γ Γ Γ1€
5¦Ο]ἐ5υΟ
 18 ιιΙιἑρεε σαν τιγρὶΙιια
,Ε ν ΣΤΑ ΧΕΡ|Λ ΤΗΣ ΔΣΤΥΝ0Μ|ΛΣ ο ΜΜΜ): ΜΜΦ0Ν0Σ Με ΤΟΝ ΦΟΒΟ
7.  4 ΜΜΜ' σε ΜΜΜ ΜΜΜ Μπι; για να τσΪΖ£ι τον ΜΜΜ για του
Η δημοσιογράφος και ο 7θχρονος εφοι·ιλιο·ιής διασκέδασαν ο·ιο μπουζούκια 13
Ιλιγγὸς (Μίκης από τις άγνωστες λεπτομέΩειες
.10. δ Ψ
ο Ξ ο 
| Ϊ η Δ
Μ ` γ ο
ι 7.] . ο 7.
χ .·' Ι _ |σ
Ά γ| .
 · η η )
· -` ¦ ι 7 '
`  Ά η ,β
Με ιιΛιισιοιΜΨΜ
ἄ Μ ν °ζ"Μ 
"ρ"| "ΠΟ ΤΟ' "Β  `
Τ ο παιχνιΒι της μ0ι@ας για τον 23χ@0ν0 Πολύζ0 και τον αὁι%0χαμέν0 Για%00μά%η
@ἰΗΙ£ωΙΕ
   Το1νὶαΙιεΑν1ιπον ω  ΒΛΠΒΕΪ8 ΗΔΟΝ|'|Σ _ ι «ΜΜΜ τρὶο για
  _- ιιζωιὶ τιι8 Χρισιὶνο8Ω χ ΜΟΝΟ "Λ ΓΥΜΝΕΣ Ζε., ναιιε παντρευτεὶ» “

Τελευταία νέα από την εφημερίδα