Πρωτοσέλιδο Espresso: Χάθηκε μυστηριωδώς 37χρονη μητέρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:1 ΓΔ ΓΔ τ_ιΩ  χ` 
Χ Χ Χ 
Πτωμα 83Χρονοο στον κατω” ἐν· ἱ
ΕεΜΜΜὲΜ ένα' χρονο! ΛΜζ“τοΜΙ η ΗΜ απο πρώην απανω. το πωϋΙ πιο τα ο 'Μο πιο
Θοίλεο! «Στο κακο» παει το μυαλό των κατοίκων του Βελβε οὐ οζανης
|·||(
ΜαηρΙωΜ8
Γ γ;4¦ η» , . 7
.τ ΔΝ _ για ποτό και εγώ έπεσα _
τ ~ Ἡ ύπνο» Μι ο οίκω; της
° · ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ|κ0Υ ·
Κ|ΝΗΜΜ0|'ΡΛΦ0Υ
Ο οκηνοθετΠς Νίκος Πονογ|ωτοΠουλος.
ο ᾶ@68ἔΜὴΜ|@% τ  .  -> . ' ο ο ΜΣΜρεψ “ΜΜΜ
αΙῖοἐτἶ1ἶ7 μπαί[email protected]ι8 Με!Ιἰνα8< ζ ' · έ "ο" «Π°"£|ω"» Φ
·· κ τ @ἐς@, · το' ΜΜΜ" ΜΜΜ!
της τὰἔης του. 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα