Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3ΟΡΕΠ|.Ε|Ο"Ε ΠΑΝΟΡΑΚ|ΚΟΣ·ΠΑΟ 4-0, "ΑΣ "'ΑΝΝΕΝΑ·ΞΑΝΟ" 'ή
 ΘΑ Δ
_________-__- η
ΔΡ. ΦΥΛ.:5Ί9 'ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/2οπ5ιΠΜΗ: 13ο ΕΥΡΩ ' < _ _ Ξ τΗΣΔΕπεΡΑΣ
3 ________-_____- Έ 'κ' Ϊ
4 ρ “έ
 )/ Ο Ι ο Ι 8 Η ἔ_Κ! .μι ·
 Ο. · γ Ο , κ ΜΜΜ
-α Ο 7  υ ἔκ Ι η πἔηεδ@
Ο ΤΕΛΕ|ΩΣΕ ὁ  . « - ΔΥΟ ΓκοΛ ὁ ϊ  
ΗΜιΣΗ Ο  '< - οκγΒεΜΔΗΣ ~ Ο  .
ΜΔιΔΔΡοΜΗ ΔΡ" ϊ · ΑΠΟ εΝΑκοκε,
ἑΡχ“Μ_ΝΨ ΤΟΥ ΓοΛΓοοΔ  η Ποι,κΩΜΝ|ΔΗΣ
““““ΓψΑ- έ Μ “ Ι “Σε^' Τ5_ ,8 ΔΟΧΙ] π¦Δι;μοδο στη;5
ΑΝΑΣΤΟ: “ΠΕΡΥΣ| ΔΕΝ Μ|ΛΟΥΣΑΤΕ¦ Ε|ΜΛΣΤΕ ΠΡΩΤΟ', ΟΛΑ |(ΥΛΟΥΝ ΡΟΛΟΪ» Ο κρ<στο“γ“ν|σΜηγ·ορτη
β” ϊΐΓ' Αιοιοδοξοςγιο;ομὲλλον'
· Ο ~ Β
Ι - . ` ¦` > ' 7> - ' Ι
Ατυχος πολι ΧΧ Τριὅνω ονοερ.χηοης . η 8 Ο ῖ ~ Δ Ο · «Απσροὅεκτο
νο κσνουμε >
καθυστερηση» ω(
ο«μικρος» Χ' Χ · ο· ρ· ε
κ Υ) κ |'_
Κ #ἶ ς~.; 5·
Μ 41.3" “Ξὶ-·Φ “5
ι σ Ξ . . 
Ο ι* _["7 “ ἔτ“ ν ` Ο
η . .·  κ ι
Ο εγΣΤοχΗΣε_ · εκΔ_Λψε “ ·. : · ΜΑΝ ΣΔΒΒιΔ_ΗΞ¦
οκΛΛογΣ ΔΕμ - ΟΜΕΛ|ΣΣΑΣ  “ΔεΝ ε!ογΜε οΝΔ»
_Π.7 ψμ“_μ“_“ 
έΥᾶεΨΗ ΕΜΑΘΑ ΠΑ το ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ οΜΑΔΑΣῖὸγ Πλω(
7_ ἐν
` ' 7 β
¦ “Κ Ο ~ “ 
" ' Μ ! “ Ο ο Ο 4 
Η · χ ο .. η ΚΗ
 ¦ ΗκοθορισΠκησΗγμη: Πενσλτικσισποβολη Ζσμπορη ζ" η δ
7 η -7· . ' Α · Μ· ί δ , ὁ ·
Ι _ 1 ·› ω. ' ` Ω Ο 4 Ι
χ . Ξ , Ί Ο “ ¦
Απωλεια! 77 
 > ΜοΝομ
, 7' ”Πχ η 7 Ξ ?ΕΞ 
·>   | Ο ζἘἔ3:ΞΜ  
Ο: ρ (χ | γ) | _ Δ > 'Λ . έ Π(ἐῖ Ἡ " 7ι;εννοουσεῳ,: › ` γ ` 7 
ΜΕ 'Ο Π^||(Τ
' ὁ. 4· η ΔΔ -“ '7  ·  * . ϊ χω” 
ΕΣ ΥΠ0ΤΑΧΟΗ|(Ε ΣΤΟΝ η επ;Μ¦ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα