Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|·| ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΟΛ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣκοΡΕΡ
ΣΑΜπο(3χΖΜΦο,
» ' ΤΟΥ |'|ΑΟ|(ἩΕ ΤΟΝ ΧΟΕΣ|ΝΟ
ΕΛ|'||ΔΟΦΟΡΑ Ι β ΠΕΡ||'|ΑΤΟ+.ι_ΣΤΑ!Δ!!Α
ΕΜΦΑΝ·:Η Απο Ρ Ο . _
π·Μ·ΡοΤ ΚΔ· ΑΝΤοΝ·Σ Κ Ι ε ΚΜ 'ΠΣ ΔΗΛΩξΕ'Σ;ΤΥΣ
ΟΕΜ |” ` "Η *`
κ' ΜΑΗ ΜΕΣΗ ΠΑ
ΝΑ ΜΕ ΠΕ|ΣοΥΝ γ
"ΕΑΜ - ΜΥΣΤΑΚ|ΔΗΣ:
ΕΧΟΥΜΕ ΠΟ|ΟΤΗΤΑ, Β'
› . ' __ ἡ ω
μ ΑΠΟΣΤΟΛΗ : Ο Ι
·“ ΜΙΝΟΣ
ΖΑ'|'ΡΗΣ
ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΧΡΟΝΟ
ΑΠ|ΣΤΕΥΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΥκΤΑΡΗ ΣΤΟ ΜΕΤΠ0Ρ0|-|5 95,5 "Α κοΥΓ|Α= «ΩΜΟΥ ΤΟΝ ΒΡ|ΣκΩ, ΦΑ ΤΟΝ ΔΕΡΝΩ» ΜΠΕΣ|ΚΤ^Σ - "Ασκ 73-75
¦ _4 -~ἔ ' ΣαύλΠ5:
¦ ' ¦ ' ` ~· 4 ' Ϊ " η Αξίζαμε
_!ς“-. Μ __ Β .Ο _ ·β ῖ  “Βτηνίκη
““^ τα ὅ η ' 'Δέ8α5:
 ω  7 η!! ' ¦ἑ#ῳ. Μπορούμε
α- .ρ _ 1 ' “ Γ σΜΚ 1στα δύσκολα
# ' «Σόφο»:
Δ Ι . κ
ι ^ › 'Ξ_
--: .|
Ξεκαθαραεα Ν. Παπαδόπαυλαε
για τον αγώνα Με Τρίπαλαε
πΑΝοπογΛογ
-» Ο “Δ κκΠκπΑΜπΩΝ
<”ΕΩὶμὲ`~;`@κ“-. κΑ|πΡοποΝΗΤΗ
ΒΕΡΟ|Α-|(ΑΜ|ΟΕΑ 1-Ο ' ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2-1