Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ λ η ΜΜΜἱι
“Μωβ  4
Κ ΑΓΩΝΕΣ, ΠΕΡ|·|ΦΑΝΕ|Α,
 ΚΑΤΑΞ|ΟΣΝ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΠΟ|'|»:
Αυτα είναι
τα κλειδια
τιι5 νίκιι5 για
τον Ηρακλή
' ΕΤΟ|ΜΑΖΕ|
- ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ `
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΟ
«ΧΟΝΤΡΑΔΑ»
ΤΟΥΝΤΟΡ |·| ΑΛΛΑΓΗ '
ΤΟΥ ΜΠΕΡΜΠΑΤΟΦ, ΠΟ
ΕΦΥΓΕ «ΣΚΑΣΜ ΕΝΟΣ»
ΚΑΤ, ΕΥΟΕ|ΑΝ Γ|Α
· _ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕ|Ο“. , 
 ΤΟΥΜΠΑ), Μπι
Μ ΜΜΜ
«ΜΟΝΟ Ν|Κ|·|
ΜΕ ΑΡΚΑΛ|ΚΟ»
ΕΠΣΜ ΚΑ
Μακ ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|Α
ε832ἑ^ |·| ΕΥΡΩΠΗ `
Σελ 19-28
“" 'Η
- “για κ
ΠΑΟΚ - ΚΑΜΠΑΛΑ
Ἡ «ΒΥΡΩΝΑ»
|ιΐι'ιιο τοκ κΡοΑτιι¦
«ΕιΜΑι ιιιΞΡιιοΑΝο:
τιΑ τον: ιιΑικτιΞ: Μον»
τοπ οι·ιΑΔονΣ
το ι·ιοκ=.«ι·ιΑΡ·
ΠΕΩΞΕΣ/
Μ Σελ 3-11,48
Ρ|ΚΟ| ΚΑ| ΧΩΡ|Σ
|ΚΟ ΟΛΟ' Ο' ΠΑ|Κ'ΓΕΣ
, κ =ῖΡΕΝ Ο;    Ά - 7
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝιΣΧγΣι-ι  »
Το... σταυροδρόμι, οι αιιοφάοει5 και οι ειτιλογέ5
Σε μια εκδήλωση γεματα Αρα ανακοινώθηκαν οι ι·ιυλώνεε του Α.Σ.
. ¦ `¦- _ ο οσο
τι-ιιιιΞΔο  ° 
Ο θέσεων
'  ' ΜακΝιλ: «Πού ήταν το ι·ιαθο8 μαἶ›
-  ι  !ἶ Ξ ϊ' ' Και τώρα ιι ΑΕΚ για Πρίφτιι
 _ 3 4 και ι·ιαίκτε8
' «Ντόι·ιε8» αι·ιό Λάσκαρη:
«Σα8 οτιιρίςω»
οι Σελ4Ο,41 Ή;