Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦¦ξΣ^ἔ5^  Μ Ε<|'ΜΟ ΤιΑιΜΝ ιι Ο
ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ - 
Ο ΤαούιΤκοβιΒ  Ι  "  Ρ
ΜΜΜ ~ ο
τά  /
Τ - Ρ!// ' 
ΕλαχόιΤουλο
' ΠΡ|ΦΤΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ. Γ', ΑΥΤΟΥΣ Ε|ΗΑ| ΤΕΑ|κΟΣ
' ΜΑκΗ|Α: ΣΟΥΤ κΑι ΑΜΥΝΑ
ΤΣΟΥΠΚΟΒ|ΤΣ Ο ΜΟΝΑΔ|ΚΟΣ
' Το 10ο τρίποντο του θέλει ο Αρη8 στην Πτολεμαΐδα
' Πρώτη εκτό8 έδρα8 παρουσία για τον Κόκε
' Εκτό8 αι·ιοοτολή8 ι·ιαλι ο Ραούλ Μπραβο
Σ|ΜΤΣΑ|(:
,η θ ι
'_ ι ! 2 Τ.___.. Μ ___ ι Η Τ ΝΑ ΤΟΥΣ 
»ως 01") Με¦ω8Ρ°π9Γ ρ / ἴδ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ" "°""κ°Ρ"“ Ω' ΞΕΡΕ| ΤΗΝ «ΜΟΡΑΤΣΑ ΑΡΕΝΑ» ΠΟΥ ΟΕΩΡΕ|ΤΑ| ΤΡΕΞογΜΕ
Σελ 12 13 · ΙΤ ` ` ' ΒΑΣ|ΛΗΣ ΒΛΑΧ0Π0ΥΛ0Σ > · ΑΠΟ Τ|Σ ΔΥΣ|(ΟΑΟΤΕΡΕΣ ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Σελ 34,35 ΣΤΟ Σω." !
Ρ ΤΟΥΣ Ο
| ο ΜΜΜ
ΜΑΜΑ _ ¦ ι
7 _ Μ
«ΤΑΜΕ|Α» Ο
 ΜΜΜ “_ _ |
ζ` ΣΤ . ἄἶε · έ ω
---=-- Ο › Ρ Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 | ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0893 Τ|ΜΗ: 1,30 θ
Με Τι-ιΝ ιΤΛΑΤι-ι `   ·
τΤοΝ Τοιχο  , Τ;
·50ἱ“9 . / . Η Ο “ ω “ |¦ Θ '
ΕΤΑ Τι-ιΝ ΕτοΤΕι·ικι-ι ΚΡ|'|'|Κ|·|ΟΕΛΕ| ΝΑΑΕι 
ΑΝΑκΑΜιι·ι-ι ΑιΤο κοογΤτ κΑι |ιΤΑιι6ΤΕτ4 Ο” Ι
Πώργ0
Πετρίδη Δ
' ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ
ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΓΗΠΕΔΟ
' ΒΑΣ|ΛΕ|ΑΔΗΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΡΟ ΚΡ|ΘΟΥΜΕ Σελ 36,37
.' Μ 14 ΜΟΥ Με ΠΜ
' Η": 28 ΑΜΠ" ΜΕ ΟΛΗ)
Σελ31
οι ΒογΑΤΑΡοι=
ΓΡΑΦΟΥΝ οΤι
ΘΕΛΕ| ΝΑ ΦγΤιΞι
ΤοοΤΒΑι_ι_ ι_ΕΑουΕ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ|ΟΥ
ΚΜ... ΒΛΕΠΟΥΝ
' Παρελθόν και επίσημα ο
ΚατσαβακιΤ8 από τον Πανσερραι'κό
«ΦΛΕΡΤ» ΑΣΤ ΕΡΑ Με ΣΤΕΦΑΝΟΒ|ΤΣ
 ε!ΤοροΙὶ8
ι : 'ζ Φ&
: ~”““-?
>| | Ξ Ζ'
ΑΕ - ΑΠΟΛΛΩΝ '192€
 .ει 'αν .Ύ 
Ο ιΑιΑ ΑκΡιΒοτ
Η γΝΤοΡ
“ “ΑΚ
· «ΤΑ ιΤἑιΝοΤι-ιΤΑ τι(Λι-ιΡι-ι
γΛειΑ» γι·ιοτχΕοι-ικΕ
Σελ 4-9,47;48
ΜΕΣΟΕΠιΟΕΤικΑ
Με  ΕΒΖ ΠΡΕΠΕ| ΝΑ
Ο' «ΠΟΝΤ|Ο|» ^Ν^Β^θΜ|ΣΤΕ|
ΔΥΝΑΜΗΣ Ο Το Ρο:ΤΕΡ
“ΤΜ “ΜΝ Μέ., Τον ΗΡΑΚΛΗ
ΕΠΣΜ  =·τ“Α=γΡ““ογ
σεᾶέὅες ΜΜΜ _ ΠΑ ΤΗ Δ|Α|ΤΗΣ|Α
ΤιΑιΔικΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ "ΜΝ" "ΜΜΜ ΤΜ ε « ΕΥΧΑΡ|ΣΤΩ»
Ο ΡΜ · ΜΜΜ”
· ωΝκΑτΜν-υπηωω ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΚΕΔΟΝ|ΚΟΥ