Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
~--- › ἙἑΔΜΜ@ΜΣΞ ΜΕΝ _ -   
 ΜΜΜΜΕΜ Β" ε “· ρ ·
'Δ η επυρεΙὸ
'ηΜπορΞε9.Μ~ ' ακοής ΜΜΟ Πο «ΠΑΛΑΤΑΚ|» ΠΑ Το ευΗοωΡ
ΑΡ.ΦΥΛ.:493|ΤΡ'ΤΗ 2ΔΜ/2οπ5|Τ·ΜΗ:π,3οεγΡΩ η _ _ Ξ ΗΑΘΛΗΤ|ΚΗ εΦΗΜεΡ|ΔΑ
. > ύ η. 
`· 4 :._ΔΠοΤεΛεΣΜ%  4.  . . . .
ϊ ;|ἱἔ · ' Ι
Θ ὅ ΕΜ ιεΥΡΗΜΔ εο.:κκΑκ“ῳ '
4 Ϊ Σ | νδ
| | Η 9 τσμσΙησε το ποιχνι ι
: αδικαιολόγητο .
εγκΜΡ·Α “ω -=
 Τ0!ἐΒΕΜ!ΌΜ °|ΜΝΒΒΟωΞ 
τ·ΛϋΓκοΛ  `> ->·· 7 ' '
· .. - ἐ/ «ΜπΡΒοοσσμε το ξιπλὸ.'.;»
 '·' ἶ
εΠοΑ2-ΔΗΛΩΣέ·`ἑἑἶξ·ξγΛΝολὲγΚΠΞἶἩἶΕξεΡ·ἶιΔΩῇ
ΑΝΑΣΥΝ
ομιλία Αρνεσεν, Τούντορ στους παίκτες = ` 
-_:ἐ·-; περνὸνε
'ἄΤ| Ε|Π^Ν Μ^^ΕΖ^Σ,
|(^^ογΣ¦-ΤΖ|Ο^ΗΣ
ν Ψἴ/ ρ ΕΜ Κ ΡΜ: , κκ  Ε|Σ
”7 ΟΑθονοσιὸδης _ "κ Α! ΡΑ· “ 76 έ» 7 ψ
` ' Ο
δείχνει Μ “Ϊ @πώ Μεξ9ΜἑῳὐΜΜς
 το.,. αμπσλὲτο»
κε ¦ΊἙ
 ΣΥΓ|(Λ0Ν|ΣΤ'|(ΟΣ Ϊ 
< - ΠΑΜΠΛΟ ἐπί ; οτ π _-~ΎΠο ΣγΝΕΔΡιο ' > Η ” Έ] 73
 @Θ  ε χ” , ἡ Ἡ·
@η ω . ν Οι βολεϊμπολίστες:
σ, ε›“.ω¦ι-χω 8 7 α_1·4.α1:π.ωΜ·Μ μ Ό έ 7 · · Σ ¦κ°ρΞ°“ββἑἐης|
ΜΝ ΗΤΑΝ ε: εΠΝε εΝΑ ο ΤΟΥΝΤΟΡ _ῳ ¦ “μ”“νης| φρ°Ἑ(δης
ΜοΝΜ“ Φ “ η οετικο ΒΗΜΑ ' ΔΕΝ ΗΜ' Ξ ·ἔ'λ-η“ἔἶ “
εΔΩ ο “ΜΝ ΣΤΟΝ ΠΔοκ ·7 ΜΜΜ °"Ϊ°ἑ°ἴ“ἔἔΠΨ°
Το “ΤΑΜΕ|0» Με ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ το”ξΜἔΜ
ΠΑΙΡΝἱΪ[
ΕΠΣ" ο· ΜΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ κΑΤΗΓοΡ·ΩΝ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα