Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
» Το ΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ: Το ΙΡ, ΚΜ @Μ ΔΩ ΗΜ;
:έ ΤΘ  έ; :έ ΚΑΒ ἑΞ ΜΒΑ ΜΔἐ!! 
ΔΡ. ΦΥλ.: 486 |ΤΕΤΑΡΤΗ Τ8/Ί"/20Ί5 | Τ'ΜΗ: Ί,30 ΕΥΡΩ ρ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ο ΤΟΝ ΟΕΛΕ|
ο ΑΜΕΣΗ  Ο
ΠΔ 3 ΧΡΟΝ|Λ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ρι3·5ηἩΠ Τ . “ χ
ο 7 ῆΓ;Τ£(η| ·ςΜ·δΨ Ρ ν, .' Λα
μ Ξ .ζ ο Ποιοι ΘΑ Πει ο Νικο: ε, μ
Ο “ΜΜΜ κ · = ΤΗΝ ΜΗοε·Δ »ΗΟΜΜΕ · - Τον θεωρουν
έτοιμος · γ Ί Π0Ν Σ^ΒΒ'Δ"Ξ ΚΜ Ο "Νοκ δ '1:88 έμπειρο κοιικσνὁ να
για όλα κουμσντορειτον ΠΑΟΚ
ΕΤΟ|ΜΟ| Γ|Λ ΠΑΝΛ|ΤΩΛ'|(Ο Ο ΚΑΤΣΕ ΚΔ' Ο Β|ΤΟΡ
Η |ΣΤΟΡ|Α ΜΕΓ|ΣΤΑΝΩΝ Ο ΤΟΥΝΤΟΡ ΑΠΟΦΟΡΤ|ΖΕ| ΠΡΟ|(Ρ|ΣΗ Με Ν"(Η
ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΛΝ.“ ΤΗΝ Π|ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΔ"(ΤΩΝ
· ¦ ¦' '
·< Η εθνικη μος εδειξε
χ κσλ|ιἔέμο προσωπο
_ τί"
Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ ΑΓΝΟΗἶΕ ΤΟΝ Πί¦ΡΤΖΗΐ Ό
. ,· ·';γ
. Ο κ Με Αγω Ἑπ%
' ν ¦ ' Ο “ ` ι' Το ΜΗΝΩΝ· 4
Κ οοΗοε
ΤΟΥ κΑγΤΑΜοτ Ο ¦ _ Ο Ο. __ ΜΜΕ" `
.ο _ ΙΜ ἰδο)ᾶΜ)ΜΝ Το ΔΩΡΟ!
::¦ ¦. Ο Ο Δ κ ή )χ Δγ_Ι
Δ . >·ὶ έ '- · Δ ¦
ε_μυ· _ - "_ “η ¦¦__;_£._| 7 β ' 4 5144 ·'.` Ἀ_ ι.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα