Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 [ΜΜΟ ΜΑΤ! [ΜΜΟ ΠΟ ΜΜΜ ΜΜΟ
Τ /7#Ρ/ [Μ Ζ[ΡΜ[# 75 ΡΟΤΑ ΜΜΜ/Ἡ! ¦ _ ο: ο
ῦ  :ο
ΛΗΜΝΟΣ ΡΥΟΜ|ΣΤΗΣ: ΕΕΕΤΤ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΝ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠ'ΤΡΕΤΤΕΤΜ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΟΝ ΤΟ ΕΤΩΝ - ΓΡΛ Η ΝΟ ΣΤΗΡ Τ Ξ Η Σ: Τ Τ Τ β ΠΑ·ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΚΑΘΕ Η Ξ ° Δ ΔΩΡΑ «ΜΜΕ»
ΥΜΕ η
ΤΟ ΤΜΗΜΑ' Τ
ἑ;δ Μ Δ Μ
Μα μ ἑΞἶΞἑηἑ4Ηἐ:ΤΠΟΠΑΗΓ Η "ΠΜ ω|ΤἐΟΝΙΟ=ΟΠΟΞΗΟΤΟΥ2ω2
Ο Κ "Δ “Ε ^ ›> ΝΑΙ
Ἡ) Δ τα ΜΜΜ ΣΕΝΑ" Σ “ . 
Μ ΑΜ·- κ·νδ
=·_ κ Η· _ · Λ' · 
"Μ5θΈ Τ"  οθ“σαυρος 
Της Ρεάλ .·
ή ” Μ 
.  > ~· Μ Δ
>ἐ Μ 
, 77" Τ ¦ ._·-'- “° _ '- ι
> ' τ! :. ο . ¦¦ ι_
 Ο ~ Ι Τ Δ '>.- Ϊ Ο κ '·
ε_ ' ¦ _ . <' - ' ἴ · .Η
7 7 ”“ ν >- - “/ Ι ` Εξ :
; _ ' 7 ·. '·' .“ · ' 7 · · η 
ο κ ' ' - ,ω .- Ψ _ Τ Δ) Ε “γρ 6. . Ξ
-·- · ο το Ε · ι · . ~~ :σε
Η." ή Δ ζ Ϊ 3 - “Πχ κ ` >;ἶ 3. Ε.Ε η
-. _ .η ο. Ξ ξ Ξ ' ¦ > "' τ ^ όΔ , Ή
77; _ _ < . η Λ Τ μ 7ο
πωπω 2ι οκτΩΒΜογ 2015 | ΤΜ" 1.30 ο Τ Μο" :Ξ Λ Ξ
ΤΡΕΝΟ ΠΑ ΤΟΥΣ απ·
Τ 2.Ολο!Μ·όε
' 3. 1
Μ"Ο"Ο"ΟΜ
· ΕΣΕ'Σ Τ' ΠΟΣ
 ° Ύ ΗΕΒΒ Ε|ΣΤΕ' '
 . ο Ζ
_ 2 νέοιωΠοι ΗΕΗΒ: ζ
«Τώρα αρχίζουν Α ο Σ'
ο Π.ΜΛ°Υ
:ΕΟ >-¦ :Δ η ί Ο! ΜΒ" .'
ο 7  τη ' :.ἶ:ἶ·ἑ ·' Τ
Το( Οι: δύο χρόνιο φυλάκιο", ο " 3 ο Δ ΒΕ ' “ Ο : γ
 εξι: Βάσω". κοτο6·κοστΜε 7 ΕΔ β Σ" ”Δ Α
ογΜΠέο5<πουκρί0Μ· ένοχοε γω Ε ' > Ε 7  Ε '0 > ›.
£ οπ7οπε·ροκεκβιοσμου του Δολουκο  Ξ· :ί 
Μ έ ~ ϊ°δὑσκολο» _ 
Ε , Α7 7 | ρ Ι Ι Ι ||/
ἔ «Ξον=Ο%Ή Ο Ευαγγελοε Μιχο5 αποκολΟητε·: «Ο Μελ|σσον·δη5 πηγε γ _ ω ' γ
η _ ξ τον... Νοοινοκπ» - 3 τον Κοντονη στο ΣτΕ, 0μφ|σβ"ϊωντο5 τη νομ|μοτΠω Με ΕΕΑ» ΐ γ
ΜΜΜ Μ ο· ΜΜΜ: ΠΜ"
ΑΥΤΑ ΑΑΛΑΞΑΝ ΞΕΒ ΕΕ ΓΙΑ 'ΜΜΜ ο ΒΑΠ/ΤΗΣ ΣκογΝΤΗΣ
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Μ ΜΜΜε^·'° ΑΠΟχΑιΡΕτΑ τοΝ ΜΑΜ ΔΕΝΔΡιΝο