Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
κπα›ε
ΞΡ'ΔΑ | ΤΜ" ΠΟ Φ | ΣΑΒΒΑῖΟ '7 ΟΚ"ΏΒΡ|0Υ 20"· | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.09!
' πα Με με αι σο
από ιπν κωμ“ω που Μπαρτζώκα
Μια· @Θ
ΜΕ 5ΤΟ|Χ|ΜΑΝ
ΑΛΛΟ' ΤΡΕ'Σ
' Χαρπγία στπ φανέλα για Πανθρακικό
- Πλατανια (4 μμ.. Ν5Ι ) και Βέροια.
που ααμπλπρωααν την πενταδα
ααα με Ολυμπιακό και Αστέρα
' Πανιώνιαε - Καλλονή
(6. Ι 5 αρ.. Ν33)
ΒΑΣ|Κ0Σ
ΝΠΕΡΝ|'|ΛΤ0Φ
θα Ξεκινααει
με Ηρακλή
αντι ται.ι ΜΜΜ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Φ
ΑΠΟ 'ΤΗΝ ΠΕΡΑ
Σια 26.8 εκατ, ο Ολυμπιακαε. 3 για
τον ΠΑΟ' απο 28 για ΠΑΟΚ - Αστέρα
νννννν.5€ητιααοα|.9ι
8 ι>ΔΔπι>εΔΝ Με ·ι·ο«αοΔι.
Μ πιοποι>ικι-ιεΦιιΜΕι>ιΔΔ 
ΔΡΟΜΟ
- Ο.    .γ _
ητ ι: οΡΕψΑκιι
ΝΑκο :κιαν α*