Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29 08
πΜ@γΝ= κ|ΜπΑΡΗΣ,
ΒΒΕΑΜΕΠ, Τ8Α'|Ά|.Α8,
παο ΝΕΑ ΗΜ @ΣΜΕΑ
› / ¦ Η | γ 1 ΑπΜΑκΗΣ,ΑΝΠΒοοκ,
ΠΔ @ΛΗ ΤΗΝ ΑΕΡΔ!Ἀ  ^'ἔἑ¦ἱῖ%ΐἔὲΣ·
" ΜΜΜ
' -ΜΞαΜΜ5γΡιΔ
ΜΔ χ Ν· "ΙΒΔΜΜ
«ΖιόμΠσ» ΜμΕ 
Γκιρτζίκακόμη
ο· ¦¦ ›
δεν Παραιτηθηκες;
_ . ο ο . ¦
Οι νομικοι, Γρόῆῆιος¦ _ Σαρῆής,Μποᾶῆο_ῳ
Χριστοφορίδης 7 7 Ι
εῆΠίζουν στο
καὶ δυαωδία . Σε^_“¦“ ψ η ' διαιαητικό (την Τρίτη)
Δ -_ -;Ι ~ ~.Ι
Το «ΒΡΩΜ|κο» ΠΑΡΑΣΚΗΝ|° · ΣΥΝΔΕΣΜ
6" «ΤΗ 'ΔΕΥῖΡΑ Στο πΜε» '
ύ έ' _ `“
στ· ΑΝΑΜοΝΗ ` 
ΠΑ Λογκ·ΝΑ /
θα! ..
ἔ·ἔ%Θ προ
πᾶν: . ¦ ~
Μπουῆ8υτ[Λαζαρ~ _,
πΑπΑοΑΝΑΣΑκΗ
«ΠΑ ΤοΝ ΜΜΜ'
Τον ΜΕΛΛ0ΝΤΟΣ» 5 
080 ΜΑΜΑ - τΡκ·Α 82-58
Σόου από “Ισ/.κ
Αντετοκοὑνυαο,
σήμερα με
Λιθουανία
(21:15) Δ
Ανοίγονται
ορίζοντες 4
Ο; κ ·%ἐ ·› :Ἡ 'η
ς <δ·ελυοαν!/
“Μ Αγ'Δ_ Δ
ην; ΜΜΜ ”οΣΦα - ΠΑΟ
- ο) )ωΔΡ@Ε Ή στους «8»
' | ' _
 “66 Ϊ'
©ΣΕΛ¦3;ο“ῖ| ὅ? ε
Ἡ: ι* αν
ματσουκα! Ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα