Πρωτοσέλιδο Αυγή: Δεν δραπετεύω. Είμαι εδώ για τα δύσκολα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·'·<·
κι · ΗΑΥΓΗ
Μ.ανεί.8τ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12345
Δεν δραπετεύω
Είμαι εδώ
ια τα δύσκοήα 
σε μια κακή συμφωνία ήταν:
είτε ή άτακτή Χρεοκοπία είτε
το σΧέδιο Σόιμπλε, που περιλάμβανε
έξοδο από το ευρώ και Μνήμόνιο
Με τα ρήσή «ένας καπετάνιος στή φουρτούνα το
χειρότερο Που έχει να κανει είναι να εγκαταλείψει το
τιμόνι». ο Αλ Τσίπρας «ανέλαβε Πλήρως τήν ευθύνή» για
τήν επιλογή τής «δύσκολής» συμφωνίας Που συνυΠέγραψε με τους δανειστές, τήν ευθύνή ολοκλήρωσής τής
για να θωρακιστεί ή χώρα, αλλά και τήν ευθύνή να Προωθήθεί το πρόγραμμα τής ριζοσπαστικής Αριστερός μέσα από τις Συμπλήγάδες αλλά και τή δυνατότήτα που
παρέχει το νέο Πρόγραμμα «σε βάθος τετραετίας».
Μιλώντας χθες βράδυ στήν ΕΡΤ. ο πρωθυπουργός αΠέκλεισε τα σενάρια Περί κυβερνήσεων «εθνικής ενότήτας» ή «ειδικού σκοπού» με δική του παρουσία. Προέταξε τή σταθεροποίήσή τής χώρας έναντι του Πολιτικού προβλήματος, το οποίο -όΠως είΠε- θα επιλυθεί αμέσως μετά, σε συνάρτήσή με τήν ύπαρξή ή μή κοινοβουλευτικής πλειοψήφίας. Αναφερόμενος στο έσω·
κομματικό ζήτπμα, διευκρίνισε ότι δεν θα επιλυθεί με
διαγραφές και διοικήτικό τρόπο («δεν είναι στήν κουλτούρα μου»). αλλά εκ των Πραγμάτων με τήν επιλογή εκάστου έναντι του συλλογικού Πολιτικού σχεδίου.
ΣΕΛ.4.5
7 στους 10 ζήτούν να υπερψήφιστεί ή συμφωνία
Το 51,5°/ο τή θεωρεί θετική, σύμφωνα με έρευνα τής Καρέ Βε8εατεή
Το 68,1°/ο θέλει πρωθυπουργό τον Αλ Τσίπρα
|στορική συμφωνία για
τα πυρπνικό του |ράν
ΣΕΛ. 17
Αμαρτωήή π 5ίειήεπε
και στο 'σραήή
Νέα σκάνδαλο δωροδοκιών με Πρωταγωνίστρια τή 8ίεΠιεή8 βλέπει το φως
τής δήμοσιότήτας, αυτή τή φορά στο Ισραήλ. Στήν εισαγγελία του Τελ Αβίβ διαβιβάστήκε Πόρισμα σύμφωνα με το οΠοίο ο γερμανικός όμιλος δωροδόκήσε
με 20 εκατ. δολάρια αξιωματούχους τής
κρατικής εταιρείας ήλεκτρισμού Ι8ιαεΙ
ΕΙεειτιε €οτρ ΠΕΟ) Προκειμένου να εξασφαλίσει χρυσό συμβόλαια τήν περίοδο
2000 - 2005. ΣΕΛ. 17
ΣΕΛ. 12
Ο Πήούτωνα5 αποκόήυφε
το πρόσωπό του
)) Το λειττομερἐς
ιΙιιγ›ιμΜΜ ΜΝ για
|'›ι[Χ'ιιιΙ Ι|'ωΝΙωΜι.
Ιω ΙΙμιι~ίιι ωίΜ μί
χ¦ιι ιιιιμηήι πιω
ΜΜΜ πιω»  ιι:
κ'νιιιιιι1ιμωιιἙωμι πι.
ἔκ.λὅ.λ ΪΝι“ι`·.' ΙΙΙ ΜΜΜ η ιι
ΤΙΜΒ= 1,5 ε
ΔΝΤ προς Ευρώπή:
Δώστε 30 Χρόνια
Χάριτος στο Χρέος
Τράπεζα τής Αγγλίας:
Το ελλήνικό Χρέος
δεν είναι βιώσιμο
ΣΕΛ. 14
Η ενότήτα όρος για
τήν αντιμετώπισή
κάθε δυσκολίας
Τήν ανάγκή να αρχίσει
ή συζήτήσή για
τή στρατήγική ανάκαμψής
του κόμματος μετέφερε
στον Αλ. Τσίπρα
ο Τ. Κορωνάκής
ΣΕΛ.6-7
 'ΕρΧεται
 το νομοσΧέδιο
για τα ΜΜΕ
ΣΕΛ. 16
#ΤΙιὶ5Ι5ΑΕουρ
ή πόσο κοστολογείται
η Δημοκρατία
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΙΤΖΗ
Η τελευταία σύνοδος κορυφής ί
δεν αφήνει Πλέον καμιά αμφιβολία ό- 
τι οι οικονομικές και Πολιτικές ελίτ εί- 
ναι αποφασισμένες να τελειώσουν ο- 1
ριστικά με τή δήμοκρατία στή Γήραιά ί
Ήπειρο. Η φυσιογνωμία τής συμφω- 
νίας που Πρσέκυψε συνιστά Πρότυπο
κατάλυσής τής δήμοκρατίας και τής
λαϊκής κυριαρχίας.
.__ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 Δ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα