Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ϊ |' ' - .
.τ τ ~ Ματ οννΘτ οι
ε ΜονωπιΜ  ρ 9
 τ_ +
ΕΜγ ,Μ Η Α . το ΜοΝΑΔικο - ΡΗΑΚΜΑ5ΕΡΤ
Η  7 η Με ΕγχΑριΣτο ΑΡΩΜΑ - ΑΠΟΚΛΕ'ΣἩΚΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕ|^
νννν.5θπττεαο=' σ· Ι . .
Ψ 7 - ι Δ ν
.  ° > > ' · > Για)ΑΜΕΝ7ΠΕΠ7ΓοΥΟΡι0ΡΣκΛ|ΒΕΛΔΝΤκΑΒΑΛ|ΕΡΣΝΒΑΡιπα|508ιπΘ5 @ο 93.00 οτε7ει>οκτικο
ΕΛΛΑΔΑ-ΜΕΞΜ0Έ|νΒ κοπο καψω νοιιεγωιι 7 7 7 7 7 .7 7 οτε 8Ρ0!Τ[email protected]
ΣΛΟΒΑκ|Α-ΕΛΛΑΔΑ,Ρ|νΒἩοιιαιΘαααονο7ΗΘγαα|Ι 7 7 77 7 7 7 7721997 70ΤΕ8Ρ0Π6Η!
ΕΩΣ|Λ·ΠΟΛΟΝ|Α ειγσκῳια κοσμο ΜΝΗΜΗ 77 7 γ ατ@!89
κιΝΑ-ΕΜΑΔΑ ΠΥβΜ|α τρωω νοιιογωιι
ΑΤΡ 500 μπωιγΕαα@ῳΑΜΡιοΝ5ΜΡ5.Μια 7 7 7 7 7 77 7  7 7 777έ777
ΜΜΜ ι ΔΥΣΤΡιΔ.Αγωνα5 7 /7 ι4.Δ57 7Οῖ7Ε75Ρ0ΠΤ57Ηρ
ΑΤΡ 500 ΜΟΟΝ £ΗΑΝΜΡιοΝ5κιΡ3 Τελικοε ά ι6 ι 5 ατε 5Ρ0ΠΤΔΗ0
·ΔιΕκγτΕιτακ Λα (9-4)
έ ΕΞ ἐΕπἙῇἙΦΕ 
ς ι α πΑπικ
'“«ΕΡΥθΡ0ΛΕΥ|Η»
τοιΕττΑ
Φ" ζ_|
_ 3 . “ο “  4! !
ΜΜΜ Ο) Μο: Η @ Μ @(960
ΖΑΡιΑ ΜΕ... ψιιΑΩΝΕι... ΒΑρι·κΑΣ Απο τΑ ΦΕΡοΕ
ΜΑΡκο ΜΒΑ · ΟΑΝΧΕΛΕΡ| κΑιΜΕ γποΓΡΑΦι-ι ΣτΑ...τΑΡΤΑΡΑ 7
ΕΣΕ|Σ Τ' ΤΥΠΟΣ ΗΕΗΒ Ε|ΣΤ Ε;
2' 2 νέοι τύποι ΗΕΗΒ: |οΤ°
τ· ι δ ”Ρ
γ Ι · ` Ατελείωτπ κατοακὐλα στο ΠΡΑ ` - γ
ο άπειροε 38κρονοε Ο Αργεντινοε Με Μάλαγα ' «Κιτρινόμσαροε» ταπκιπα. κίνδυνο5 για 40 γκρουπ ' - .
Πορτογάλαε. κυπελλοάχοε κοντοάρεται στα ίσα με τον και ξεχωριστόε στπ νικπ τπ5 δανομικότπτα5 οτπν κλάμωσπ
με τα Σπορτινγκ. Σπάκιτ5 για βασικό$ «πράσινοε» Βενεζουέλα5 επι Με Κολομβία σε έναν μάνα για το Μουντιάλ
πάρε προβάδισμα για στόπερ. αποκτάται άμεσα με ι ·0 ' 0 Τζιμπούρ. "0ΛΩΝ|Α - ΑΠΟΣϊοΜ=
τον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Ελάντερ ο Σκόκο και ο Μποαονσνότε κώσταε Γ οιιλπ5
Α:ΗΜεΝιο:οπΑΝο: ΜΦΜ Ύ “ Δ 
ωωωΜ“ωπΜ
_ . Μ ΜΙΜΜ
ΜπΑκογ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ @ ΜΜάΜΜ“5Μ_Μ- 7