Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
08 06
κορυφοἰος
γιο τον Άρη
ήτον ο Τόμος
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 330 | ΔΕΥΤΕΡΑ 08/06/2015 |Τ|Μ|·':1¦3Ο€
ΔΗΩ .Δω
Μ κ`!_ῆ`ρ.ε:ω ΨἑΒμ.πω·.!.!
 ζ :Εἰ-50 Ο ΣπογΔΑ·Α ΜΑΧΗ
Μ Με ΝΝ Μ
· ι=Ξ ΠΑ ΜΝ οεΣΗ «ο», Ε .
` Ο Αγριο (19:80) Τι εωσνΠρ!φτης
πο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ|0 κ““Β=ζ=νκοφ
ΝΕΑ ΜΜΜ" .
κοογπ Απο κ” 4“ ΦΕ" 
Κ ΑΡΓΕΝΤ·ΝΗ ΣΤΑ 'Με' °Φ 
ο |·' . · Με ΝΕΑ ΗΠΑ η.
«Δε φτοίμε
μόνο εμείς,
έγινε Μπίος¦
προγρομμοτ·ιομός» Ν
Ἐκονε εκπῆηκτική Ξ
πορεί:: με τη Μπούς· : ι Ζ
ε υχορἰο·τηοε
..;)τον Ιβάν...
ΑΙ' _ :ΜΜΕ-ο “ΜΜΜ - · ·· . 4 Η
.ΓΙ &“/7Ί(ζ/ ΚἶΞ!1:
ΟΤΕΛΕ|ΩΣΕ ΦΕΤΟΣ
ῖ° «ΜΑΡ"Ρ|°»“
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ|
ΣεΛ.1ο,2ο,2ο
. Δ ·
Α|'|Α|Τ|·|Σ|·| ΤΟΥ ΑΡΗ Α|'|0
κοΝΤοΝΗ - Γκ|ΡΤΖ|κΗ
ΣΗΜΕΡΑ (18¦00)
ΜΠΝ|ΑκοΣ - ΑΤΡ0Τ||(0Σ
ΑΠ|ΣΤΕΥΤ|·| κΑΤΑ"ΤΕΑ|Α¦ ΤΡΑΒ|·|ΞΑΝ |'|ΕΡ|ΣΤΡ0Φ0 ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε|'|ΣΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα