Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΒΑΓΓΕΛΗ, ΝΑ ΕΓ|(Ρ|ΝΕ|Σ το ΚΑΡΑΒ|»
Το 5845 του Κοτσώνη στον Μαρινάκη και οι διάλογοι τοσο
Η κΑοΗΜεΡιΝΗ ΑΘΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|Μ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
' Ενα5 βαθμόε αρκεί
στον Ηρακλή για
να «σιρραγίσει»
β την άνοδο του
ηΑΝλοἩΝΑΤκοΣ `
 Ν Ξ!
Ε||'|ΑΝ ΠΧ.
των χρηματων για το ρόστερ
ΑΓΡ0Τ|Κ0Σ ΑΠΕΡΑΣ
«ΑΓΚΑΛ|ΑΖΕ|»
ΤΗ Ν ΠΑΡΑΜοΝ Η
' ΜΕ Ν||(Η ΕΠ' ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ):
κΑΡΔ|ΤΣΑΣ (1730) Μα 15
|'|ΑΡΑ|Τ|·|θ|·||(Ε
Ο ΜΠΛΑΤΕΡ!
Απο ΑΜοΝΜ κ·
ΜΗΝ Ε έ 
“ΛεγΜιιητοτ
ο οε2εΝκοο
' Πρίφτη5: «Οι ηαίκτε δεν
σταματούν να μα5 εκηλήσσομν»
' Χαρίση5: «Αυτό είναι
το Πραγματικό μα5 ηρόσωηο»
' Οι δηλώσει5 Βούρβαχη και Μηοροβηλου
στο Μετι·ορο[ἱ5 95.5 προκάλεσαν
σύγχυση για τη θέση τη5 ΕΠΟ "πω-14
' ΣΥΝΕΔΡ|ΑΖΕ| ' Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΗ
Η ΕΟΟΤΒΑ|_|_ |_ΕΑθϋΕ ΔΗΜ|ΟΥΡΓΗΣΕ #
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΓΚΑΘ|Α ΣΓ|Σ ΣΧΕΣΕ|Σ # . ¦ , ,  Σ ,τα Ψ
Ι Σω ' Τόμα5: «Αντιδρασαμε
ΑΝΑΔιΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΗ - ΓκιΡπικΗ "Νώε «""Ρων»
με μια σηουδαία νίκη»
¦ἶ¦ ΒΕΡ0|Α: ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο ΒΕΡΓΩΝΗΣ   ΪΖΞΣ'ΠΊἔ@Ρῶ @ΘΩΜ%]ΒΣχ |'|ΑΝθΡΑΚ||(0Σ: ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡ|Α Η |'|Ρ0Ε'|'0|ΜΑΣ|Α