Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ Κοῦιιεο= «ΔίΨσ»νισκού“σ ι. Σοοιιεἱοωοη
από τους >φιῆόθῆους χ
«Χαίρομαι που  ¦› ,Ι   οι - οιην Ξανθη
μ ' Π* ρ
θα ξαναοθω» για τον τελικο
Ι ¦ ΙΝ π
_ _¦ .  ~  η ι Δ _
0 ΠΑ°κ ΡΩΪΑΕ| "Α ΣΑΦΪΕΝΜΡ 7 7  1 “ 'Ε ' ΡΕΠ°ΡΤΜ Μ' Δ"^ΩΣΕ|Σ
Δ· πΑειι*ι«ΜπΑΜ'-»
 ο«ΔικεοΑΛο:»¦ “ύ ο
7 ι Ά Ν ι Ἐ ,κ
ΟἶσυμποικΞηςἶτου Μορονἔργο,
'Ξ ἶπρώπν προπονητή”
ἔης`ΠούΒε 6ηῆώγεἔ ή". Ρ
ογΜ£Μαι +ΗΜσγΜΜἩ
ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΜΕ|ΜΕ ΝΑΠ0Λ|“' 7
`  η :Γ“ εε. γ!
ΜΑοΥΣ, ΕΠΟ
ΜΕΡΑ 
ΣΧ|20Δ|·|Μ0Υ ΚΔ Α
ΜγΡοοοΡιιιι-ιΣ: ΧοΥΑΝιιΞΡΣοΝ:
ΕΑΝ ΔΕΝ πΑΡογΜιΞ ΜιΑ ΑτΑπι-ιΜιΞΝι-ι ι `· Η · ο
ΤΗΝ ΑΔΕιΑ» οικοΓιΞΝιΞιΑ» ι 
ειμαι." Δ
Το |'|ΑΡΑΣ|(ΗΝ|° Γ|Α Τ|Σ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Ε|'|ΣΜ
οὴ 6, ἡ   _χ χ ξ· ΑποΛΑγΣιικ
. ¦ απο οπου ος _ 7 · _ ζ _ |¦ ~
Νο πο ο εινουν οι πεντε 1 . ι , β _ _ ψ ΔΝ < ¦ ΣΥΝΕΝΤΕ_Η |
« ποίκτἔς,μνο μην γίνοὐν ' στ!" οῆῆ°ν6Ψ (φωτο) ἶ«κό“ΡΜ?ἐ°ῶδἶὅΡἴ° Ή ΒΡΑΖ'Λ'Αγ
όῆῆες μεταγραφές» ι ΜΑΜ _“ὁ£ “ΜΜΜ “Με ΨΕἐἶΨΜἑ ΠΡ^9“°€ς εΡΜ“ωγΜ“
Λ0Υκ|ΝΑΣ¦ «ΑΝ'|ΆΜΕ|Βο|ΕΤΑ| οι κοποι Μ|ΑΣ οΛοκΛι-ιΡιἐιΣ ΧΡ0Ν'|ΑΣ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα