Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μ: Ί! Ε!κΕδω··
νννννν.88ηττ8908|.9τ   _ 
οΛγΜηιΑκοΣ-κοΡοιΒοΣ: Βαση ΕΘ8αυΘ ΣκΡΜΣ η οτε 5Ροητ4ιιο
ΝτοΡτΜογΝτ-ΒερπτΣε ΒΡΕΜΗΣ 7  7 _ 7 οτε 5ι>οητειιο
ΜηΔρτΣεΔοΝΑ-ΝτΣηορηΒο ΛΑ κοι>ογΝιΛ Ϊ 7 _ έ οτε75εο!ειιρ
οΛγΜπιΔκοΣ-8κοοΑτΔΝοπ κυπελλο ΜΜΜ. ΜΜΜ οτε εΡοητ3ιιο
ΣοκΜυΣΔ ι ΜΑΝΟ ΡΜ σε ΜοΝΔεο 20 ι 5. Αγωνοε 77 Ϊ οτε εεοητ5ιιο
ΛΑτΣιο·ΡοΜΔ 7 7 γοτ£εΡοπτ2ιιρ
ΤΣΕΛΣι-ΣΑΝΤΕΡΛΔΝΤ οτε 5908" ιιο
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σιτι-ΣΔογοΑΜητοΝ Σ οτε σωστο
ΔεΥῖεΡΑ "8 ΜΑΪΟΥ 2°Ί5 | εΒΔοΜΑΔιΑιΑ ΑΘΛΗΤικΗ ΞΦΗ"ΕΡ'Μ | 'ΗΒΗ Ίβο έ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 838
Ωρα · ΞΔἴκῇιῖῖἶτΜι ι>ΕλιιΕοτλΣε“Στο 9ο.ιιΕτι ιιιο 20 κι>οιι“ιλ
 . · κοιιτι·ιΣτοιι οιινιιιιιικο(78-59› ηον Δεν κιτιοει>ε μ .
= ΝΑ οκοκκιιι>ιιΣει τιιιι τι·Ειιιι τον ιιοι·ειΛ Με Ν|ΛΆΚ0Μ γηει>υιΣιι, Δ
¦ “ ι -ιιΣτοΣο κΕι·ΔιΣΕ τη Μιιιι Μιλ ΣΕΖοιι του ιιιικοΣιιιο'ΣΕΒλΣκο
' Με γκολ του Μέσι
η Μπαρτσελόνα νίκησε με Ι-Ο
την Ατλέτικο και κατέκτησε
το πρωτόθλημα ' Τίτλοε
και για την Μπενφίκα
του Σόμορη
ιιιιι·ιιιιτ 6)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΔ' ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
' Οι «ερυθρόλευκοι»
πιτσιρικόδε5 νίκησαν με 2-ι
τον Ατρόμητο Π Από τα 6 εκατ.
ευρώ ξεκινό την κουβέντα
για Καρἰγιο η Εστουντιόντε5
κΡιΣιΜι-ι ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Π Να τελειώνουν
με τον Μουλντερ θέλουν
στην Ενωση ' Επαφέε
Μιλοβόνοβιτε στην κροατίο
ΠΑΡΤ| ΑΝΟΔΟΥ
Τ Οι . 
για «ερυ ρο
` Σ ω, ή -,η ° ἡ .· ,. ,
- οΠσνσερρω.κ65“_ο . | · 4 Η Η. ; Β γ Ι και Νοτσι|ονι (βγηκε ΜνΡ του τεἘκαυ)νἶ τσυ5ῇ;σκοτωνουν Ιολ
τη ΜεωωΜεφε|5βοθμω$ γ - - Π . _ την ωρα που ειχανφερειστα ισα το ματ5 ' πανου πε. « αμε για ο πρωτα ημα»
Πίσω Ιω τον Δρ" κο' ε"έσφεψε ; “ /. τ Δ Ι · ΦΑΜλόηΉλΜΕιμαστε Περήφανοιγι"όπην'τηνομόδα»
υστερα από δυο χρόνια στη 2 '
Ροοτυο||ιεααυο ' Πανηγυρική
ηρωτιό και για τα Τρικαλα.
2- ι την ΑΕ Καρα·ι'σκόκη5
που έπαιζε και για την ισοπαλία
_ 'ΗΣ Μ' ΣΠΠΕ" ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ί “μ ΠΜ "ΜΑθ'|ΜΪ|° Ο ΕΣΕ"
ΟΑρπ5 έμεινεστοΟ-ομετον Ξ: χ .   7 |7  κι  ά  ο 
0ρΦέα και πλέον ελπίζει μόνο
στην πιθανότητα διεξαγωγηε
Π Οι καλοί επιβεβαίωσαν το «οσοι» για τον
, Μπουμηνιτ5 ' Αμφίβολοε για Τριπολη ο Μηεργκ