Πρωτοσέλιδο Real News: Τελεσίγραφο από το club της Ουάσιγκτον
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
:Μω;ί:.“:“μω ι:ὶ` “1  - ν ω:Η:· -:ωσΜ.:ω0Μ:εΜΝ:στηνΠΜ ?Μαρ
“ενιΝ“:τΜΓ3ΜΞΝἑωνΝ1·Ν “ :ο 7 ΓΡΑΜΜΗ ΣτκΡίΞκΣ ΜΝ · ω Λ
ω ΜΜΜ"  έ Δ Ν Τ Λ
ἔ ο 4 ο· . τ ἴ“ ΜΗΝΑ ΔΗΜοΣιεγΜΜ
νννννν.τεᾶ|.9τ
Μπατίστ _,
ΦΥΛΛΟΥ 336 'ρ Με τον παρω
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ “ΝΤΡ0ΠΗ|'||Α.ΕΛΕ0Σ!»
ΚΑΤΑΔΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η 8011 ΜΑΪΟΥ
.κ μίῆπσε στπν“'ἱΝ Η : σε Μ 7 Ι
 - έ ε εσί α ο
ί επίθεσεί5 ἰ  Δ η η ο .¦ '
πουὁεχθπκε  “ “
η - από το ο|αθ
ί - Με 0υᾶσ|γκτον
στο Εατοετοαρ
“Καθήκον των η
·ΕανΜΜΜΜ με
εταίρων μα5 να
απεγκθωΒίστοσν απο
την αποτυχημένη 7
μνπμ0νίακπ "θογίκπ"»
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Ηρθε στπ
_ δίκη καί
ο... Φθρερ
αποτπ
Γερμανία!
ΣΕΛ.32-33
τουε «θεσμοθε», θα προταθεί στην ΜΜΜ
Βαση-πακετο για μεταρρυθμίοε·5 και εθαφρυνσπ του χρεοσε. που αν δεν την αποδεχθεί θα Με δείξουν στν πορτα Με εξόδου
· Τ· ΜΜΜ Με "ΠΑ γία το μὲῆθον
Με χώρα5 μα5 ο· Λαγκαρντ, Ντραγκ·,
Νταί0εῆμπθονμ. Σό·μπῆε, Σαπεν. Παντοαν¦
Ντε Γκίντοε, ΜοσκοΒ·σί και ΝτομπροΒσκί5
και τ· σποστπρίζεί ο Γιούνκερ για τον ροῆο
του ΔΝΤ στα διαπραγματεύσε·5
«Η μντ1μ0νιακὴ
αντιΠοΗἰτευσΠ και
τα μεγἀΗα συμφέροντα
τικ: διαΠΗοκΙὶς δρουν
ως τ.ρὸτκα εσωτερικού »
©Μ4Ξ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
«Αν η κυβέρνΠσΠ δεν
τιν(ικροὑσει ΙΙρι)μνον.
Οτι οδιτγΠθοὐμε
Ι(ιΜ›ιςιια σε: οδυνι1ρΠ_
“ (ΠΟΙΝΗ Χρεοκ0Πια»