Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:

Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5452 |
Τιμή φύΑ: 0,15 € |
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr
Στο «συρτάρι» τα POS
από γιατρούς, δικηγόρους
και άλλους
αυτοαπασχολούμενους
Σελίδα 6
Αδαμίδης: θετική η απόφαση
για την έκπτωση στα τιμολόγια
ηλεκτρικού ρεύματος
Σελίδα 13
Πριν τα 60 σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες
ΠΟΝ από τα 60 μπορούν
να κλειδώοουν συνταξη
Οι ασφαλισμένοι στα npconv
Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών
ανάλογα με το αν έχουν 20
25 ή 35 χρόνα εργασία. ΕΕοδ0s
στη σύνταξη από τα 55 και 56,5
προβλέπεται για tis μητέρεs nou
είκαν ανήλικο nafi écos το 2012
Διαθέσιμη η Πλατφόρμα
για την υποβολή
E9 του 2019
lut osenaga hons( po
npw από το 1993).
Σελίδα 15
Σελίδα 12
«Παράθυρο»
ανοίγει
η Κομισιόν για
μηδενικό ΦΠΑ
SAMSUN
σε Προϊόντα
Μεγαλύτερο περιθώριο να καθορίζουν χα.
μηλότερου
Τα πράγματα θα
είναι δύσκολα ΤΟ 2018
συντελεστές ΦΠΑ
ακόμη και να καταρ.
γούν τον ΦΠΑ για ορι
σμένα προϊόντα θα
έχουν οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στην κυβέρνηση αισιοδοξούν πως η οικονομία
φέτος έχει ρει εμπρός και του χρόνου θα απογειωθεί.
Τοαγωνιστικό
Πρόγραμμα
του Σα βατοκύριακου
μερωσηοχέδιονομο
Βέβαια το ίδιο πίστευαν και το 2016 για το 2017
και το 2015 για το 2016 Η ανάσταση της οικονομας θα έρθει μαζί με την Ανάσταση του Χριστού
έλεγε ο ίδιος ο πρωθυπουργός 2-3 μήνες πριν το
ου θα μεταρρύθμιζε
τον κεντρικό μηχανι.
σμό της ΕΕ για τον κα.
θορισμό συντελεστών
Πάσχα του2016. Οο μπούμεσοέβλεπα τοτα τέλη
ρωση στις αρχές του 2017 προέβλεπαν στα τέλη
του 2016.
Ιτου Σα ατοκοιακου
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 24
Σελίδα 21