Πρωτοσέλιδα εφημερίδων

Επόμενη μέρα
Τοπικές εφημερίδες - πρωτοσελιδα
Θεσσαλία Ταχυδρόμος
Αν. Μακ. Θράκη Παρατηρητής
Δ. Μακεδονία Ενημέρωση
Κρήτη Πατρίς
Δ. Ελλάδα Πελοπόννησος
Πελοπόννησος Ελευθερία
Στ. Ελλάδα Λαμιακός Τύπος
Ομογένεια Εθνικός Κήρυξ