Πρωτοσέλιδα εφημερίδων

Τοπικές εφημερίδες - πρωτοσελιδα
Θεσσαλία Ταχυδρόμος
Β. Αιγαίο Ο Πολίτης
Αν. Μακ. Θράκη Αγώνας
Κ. Μακεδονία Τύπος Χαλκιδικής
Κρήτη Πατρίς
Δ. Ελλάδα Πατρίς
Πελοπόννησος Ελευθερία
Στ. Ελλάδα Λαμιακός Τύπος
Ομογένεια Εθνικός Κήρυξ