Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Website

Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νικόλαος Καραβάνος 1951-1974
Ιδιοκτήρια-Εκδότρια Σταρίδου Ι. Στλι
νή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2018
Περίοδος Β' (1974)"
Ap.φύ
λλο 6880-11.550 0,50 €
Η Μέριμνα Ποντίων Κυριών
Δράμας θεματοφύλακας
στα ήθη και έθιμα του Πόντου
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Εγκαίνια της έκθεσης
Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας στη Δράμα
Τεμπούτο για
η ΔΟΞΑ πήγαινε
στη Kp ίτηκάιέ παιξε
Η πρόεδρος του
| Τον
Δουβαλίδη |
Πότε θα γίνε
| Δεν συμφωνούν με τις κινητοποιήσεις κτηνοτρόφοι της Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Συμφώνησαν θες στη Σίνδο αγρότες η πληρωμή του ΚΕΑ
Και τα 5 ονόματα
έχουν το «Μακεδονία
ονόματα φέρεται να κατέθεσε τηνΙ
κτηνοτρόφοι για κινητοποιήσεις
| για τον Ιανουάριο
Τετάρτη στη Νέα Υόρκη ο Μάθιου Νίμιτς
στους δ πραγμα
ΜΜΕ της ΠΓΔΜ, επικαλούμενα π
Γκόντας Επιδιώκουμε ενωτικές κινητοποιήσεις-Ολοι στο συλλ
Ξ N. Δημόπουλος: «Αν είναι να κατεβούν 400 τρακτέρ, τότε να είναι εκεί και 400 άνθρωπο!»
Εγκρίθηκε η μεταφορα πίστωσης συνολικού ποσου 66.509.986,25 ευρ για τη
τές Ελλάδας
αλητηριο για τη Μακεδονια
πληρωμή μηνός Ιανουαρίου σε 296.223
δικαιούχους του π
νικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Αυτό προβλέπει απόφαση της υπουρφων και αλιέων στο συνεδριακό κέντρο της
Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Αγρότες από όλη τη Βό.
ρειο Ελλάδα και άλλες περιοχές της χώρας, συνοRepublika Severna Makedonija (Δημοκρατία
Η πληρωμή θα γίνει το
Republika Gorna Makedonija (Δημοκρατία
πρώτη ημερομηνία ενώ θα εκδοθεί και
Republika Vardarska Makedonija (Δημοκρα.
τία της Μακεδονίας του Βαρδάρη
Republika Makedonija (Skopje) [Δημοκρατία
της Μακεδονίας (Σκόπια)]
Ηούντομη γραφητων ονομότων προτείνετα
συζητήσουν για το αν θα κατεβούν σε κινητοποιΗ κατάσταση για αγρότες και κτηνοτρό.
Μπροςγκρεμος και πίσω ρέμα, θα μπο.
όλη κατάσταση. Εμπρός ηΕφορία α
Δυναμικό παρον
έδωσαν και αγρότες
Από τις 15 Φεβρουαρίου
θα πληρώνουμε με κάρτα
Vardarska Makedonija
Makedonija (Skopje).
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα
στην πληρωμή φόρων. Από τις 15 Φε
βρουαρ ου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τακτοποιούν τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους με τις κάρτες τους
μέσω Taxisnet χωρίς πρόσeετες επιβαρύνοποιαδ ποτε εναλλακτικής λύσης.
Εφόσον είχες και ταπλήρωσες, συνεπώς αποτεΟσο για τη γλώσσα προτει τα εναλλα
κ είτε η γραφή makedonski ετε μια πιο
περιγραφικη της ονομασία π.Χ επίσημη
γλωσσα της Δημοκρατίαςτης Νέας Μακεδο
Εγκλωβισμένοι στο δράμα τους, σ ε ου να εργά ο ται
με μόνο-σοδο ταχρ η που συνε ως συ euoval σε ταμεια
και Εφορία Το φετινό εφεύρημα της κυβέρνησης για να αυ
ξησει το βάρος στους αγροτοκ στο φου ενα ότι πέρυσι
επιβλήθηκαν υψηλά ασφάλιστρα και μα4 με την αύξηση της
λούν εισόδημά σου και φορολογητέο στην επόμενη χρήση!
κα δεν ε αρουνται ούτε ο χρυστο τα ασφάλιστρα λογω
αδυναμιας πληρωμής!
Χρ Γκόνας: «Η κινητοπο ηση ξεκίνησε
Σε ΕΓυκοινωνία που ειχε αργότερα το απόγευμα της Πέμπτης 00ες) ο «Πρωινός Τύπος" με τον αγρότη συνδικαλιστή
τια, έ εγιστο τι η απόφαση
τοπο ηση τις επόμενες
φορολογίας δημιούργησαν ένα εφιαλτικό τοπίο.
Σε τιαφράστην υπη ο Τ , m The
ται είτε η σλο 1 ογραφή makedonska» ε τε
η περιγραφή, Π.Χ, "nationality of the Repu,
blika Nova Makedonija»,
απότη Δρ ακ ρ στο Γ
της Σ
τικότερο. Σ το φορολογητ oodφέτος το τοπ ο εαι ε
δημά τ0ug συνυπολογι στα πλάον και τα υψηλά ασφαλιστρα
που πλήρωσαν το 2017!
ο no meg Ομο ή 01
φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να
Με τη ενον
δου ήταν να υπάρ ει πλ ρη κ
μπαίνουν στον Τ
χει στη δέσμη ιδεών Νίμιτς, ενώ δεν κατέστη
ισεις ετοιμορροπων σπιτιων υποχρεώσεις
οανα τηναλλαγή της νταγματικ Ενομο- Κατεδα
ormes, ou N μας οχαρ τει ο εκάθν
για παράδε μαματο
ς Δημοσιων Ετος
αλλά θα μπορούν μέσω της ιστοσελίδας
el που είναι επικίνδυνα στη χωριστή
Enver
δων (www.aade.gr) να αναγράφουν
αριθμό της πιστωτικής ή της
οργανισμούς όσο και για τις διμερείς σχέσεις της χορος
Νίμιτς: Μη ρεαλιστικό να μην υπάρχει
Οι φορολογούμενοι με τους κωδικούς
πρόσβασης που δ1aeέτουν στο Taxisnet ειμόφσκι, ο Μάαου Νίμιτς υποστήριξε όη δεν
πιστεύει πως είνα ρεαλιστικό να μην υπάρχα
ο όρος«Μακεδονία», με κάποια μορφή, στην
ονομασία της ΠΓΔΜ. "Δεν είναι
να το αποδεχοεί ο λαός αυτήςτης χώρας. Yt'
χωριστής. Ήδη, πριν από μερικές
ημέρες γκρεμίστηκε το ένα από
αυτά, ενω χθες γκρεμίστηκε και
το δεύτερο, ενώ ο χώρος καθαρί.
Στη συνέχεια επιλέγουν "Στοιχεία opelών». Το σύστημα τους
ρεαλιστικό
οφειλής. όπου θα βλέπουν το ποσό της
ζεται αυτή τη στιγμή. Πρόκεπα
οποία όχι μόνο ήταν ετομορ.
ροπα, αλλά παρουσίαζαν πλέον
κουν στη σφαίρα του ρεαλισμού», ave pepe
Θα υπάρχει ειδική ένδειξη για την απευθείας πληρωμή της οφειλής. Αυτό που θα
ει να κάνουν θα είναι να πληκτρογραμματέα του ΟΗΕ εξεφρασε την εκτίμηση και θεμα υγειονομικού ενδιαφέηως οι επόμενοι δύο ήνες θα είναι μια καλή ροντος, καθώς εγκυμονούσαν σοπερίοδος για να γίνει μια ουσιαστική προ- βαρους κινδύνους για την υγεία.
οδος στο τημα. Σε αυτό το πλαίσο, υπο- Σε δηλώσεις του στον «Νρωινό
στήριξε πως η διαδικασία αυτή κινείται στη Τύπο», ο δήμαρχος Δράμας εξεχρεωστική ή πιστωτική) και ότι άλλο στοιχείο τους ζητηθεί και αυτόματα θα γίνεται
τελος,σε ερώτηση για τις προγραμματι,
σμένες διαδηλώσεις, ο κ. Νίμιτς είπε πως
φρασε την ικανοποίησή του για
λιών σπιτιων τόσο στην πόλη της Δραδημοτικά
θεσία, Προβαίνει σε κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτιρίων σε
ολόκληρο τον Δήμο. Στόχος μας
ήταν και είναι η αναβάθμιση της
Δραμας και των κοριών
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
σο και σε
τις απόψεις τους και υπογράμμισε πως δεν
θα είναι ελπιδοφόρο για τους νέους
διαμερίσματα του Δήμου Δράμας
Όπως τόνισε συγκεκριμένα, η δηΜοσμ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
η εξασφ λιστών δημοτών
μερινότητα των en
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΑΥγει
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν ΙΚΑ)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
αποτελούσαν επικίνδυνα
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Αξονική Στεφανιογραφία
ενισχύει την ασφάλεια των
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σαντουιτς
"Καλαμιά,,
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα