Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Website


Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ιδιοκτήρια. Εκδότρια Σταυρίδου L Στνλιανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Παρίοδος Β'(1974)"
. φόλλου 6880-11.512
0,50 €
χωρίς εκπλήξεις
η 6η Αγωνιστική
της Α' ΕΚΑΣΑΜΑΘ
Οι διακρίσεις του 3ου Δημοτικού
Ο εορτασμός
του Πολυτεχνείου
στη Δράμα
1999:
Οι «ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΊ»
Προσοτσάνης
στο 1ο Πανελλήνιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για Τον Ποντιακό ελληνισμό
του Α.Π. Θεσσαλονικης
Τα κριτήρια που προτείνει | Παγκόσμια Ημέρα για Την Εξάλεψη της Βίας Των Γυναικών | Ο κ. Πατακάκης για την
ΡΑΕ για το Κοινωνικό
Διαδραστικη η φετινή καμπάνια! : ό το Δικαστήριο
Τιμολόγιο Ρεύματος
Εκιπώσεις από 22% έως και 83% στα τιμολογια του Κονωνικού Ο
(ΚΟΤ) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (
Πέραν του εισοδηματικού ορίου που ισχύει
σήμερα για την ένταξη των πολιτών στο ΚΟΤ
ενημέρωσης «Via Drama»
με την πρωτόαστήριο της
Δράμας. αχετικά με την υπόθεση ασφαλισης των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας
amos nadama
κους ολογίου
Το Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας στο πλευρό των κακοποιημένων γυναικών
Της Σουζάνας Θεοδωρίδου
Tonori
τα οποια α πε ο στο
καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, αμοβαία κεΕνωση Κυριών Δράμας και φέτος
ρινές λίστες των δικαιούχων οι εύηοροι μπα.
τα δες με βίλες και πισίνες οποίο, όηως
έδειξαν πρόσφατα έλεΥχοι της ΔΕΗ, όχι
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
Με αφορμή τις επερχόμενες δράσεις του
Οσον αφορά στα ειοοδηματικά κριτήρια,
προτείνετα να μην μεταβληθούν και να πα,
ραμείνουν όπως στο ισχύον πλαίσιο του ΚΟΤ
(1% έως 12.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα
ή ανέργους κλπ.). Σύμφωνα με πληροφορίες.
βάσει της τελικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ
για την αναμόρφωση του κοινωνικού τιμολοΦορέα, η εφημερίδα μας επικονώνησε με
την εκπρόσωπο Πολιτισμού της Ένωσης
Κυριών Δράμας. και Ιστορικό Τέχνης, κα.
Η κεντρική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο φέρει τον
τίτλο: "Via Drama», όπου φέτος θα έχει
Γιώργου Σταθάκη-θα αποκλείονται όσοι
άλου κυβισμού: Για
οποία οθεατής θα έχε τη δυνατότητα
να ογνωρίσυ» τις γυναίκες μέσα από
τις ιστορίες τους που έχουν φιλοξενη.
την τελική έγκριση, ως
στο ΚΟΤ, θα λαμβάνεται
αυτοκίνητα ίδιωτικής χρήσης (ΟΟ, Μικτής
χρήσης (MX) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού σ ην Ελλ δα ή στο ε τερικό Τα
όρια των οικονομικών κ τ ων θα καθορ
κα. BNU
μορφές βίας, όπως είναι η λεκτική βία», υποστήριξε μεταξύ άλλων η κα. Κωνσταντινίδου.
Κωνσταντινίδου
πάρθηκαν ύστερα από εισήγηση της ap
«Ετσι όπως πρωτοήρθαν στο Σπίτι Ανο της φ λο ενίας
αυτές οι γυναικες τα ρούχα που φορούσαν θα υπάρχουν
κλικό κτίριο που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας της
Δράμας η οποια θα ΕΕ ανήσει την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου
Αναλυτικότερα η ανακοινωση του κ.
Πατακάκη έχει ως ε ης:
στην έκθεση. Θα έχει την δυνατότητα ο θεατής να τις και θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 4 Δεκεμ"Υνωρίσευ» μέσα από τις ιστορίες τους, που θα υπάρχουν
βρίου.
Στο ΚΟΤ δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις
ένταξης πολιτών οι οποοι, βάσει της τελευTalas εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας
την υπόθεση για την ασφάλιση των οΧΤ
2015, τη εν έλα αμας το ετος οτις
πάρθηκαν ύστερα από εισήγηση της ap
Απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δρ
μας στο Avaaz
του φορο
γιααμοβές πλη ω.|
Μαζεύουν υπογραφές
θεάς οδηγούς ο ονες για δα ου βκα για Τα επαγγελματικα δικαιωματα και ερ ερειακό Συμ Ο μισ ΠΑΜΘυμε
Των ΑρχιΤεκτονων Τοπιου
χωρίς καμιά αποκατάσταση στο επάγγελμα!
μάτων οκαφών αναψυχής,
θούς, οδηγούς αυτοκινήτων
σία της απευθείας ανάθεσης για την
οπτιστος
ο ημέρα με ληξη της ασφάλισης των
στους (οδικούς του Ε1
και επειδή υπολεπόταν μόλις
που ενο δικαι ε τον μαλά Ο Ολιολική έκπτωση 83%, δηλαδή επιδότηση του
ΡΑΦΕΣ για τα επαγγελματικά &.
ηλεκτρικής ενέργειας με 65 ευρώ ανά MWh,
καθώς και πλήρης απαλλαγή από τις ρυ8mνολό της από το δημοσιονομικό έλεγχο
και πληρώθηκε η δαπάνη της ως νόμιμη.
Οι υφιστάμενες κατηγορίες αδικού τμολο.
γίου προτείνεται να καταργηθούν και αντικα,
θίστανται με τρεις γενκές κατηγορίες (κτός
ΚΕΑ) ανάλογα με τα εσοδηματικά και περ ουσιακά κριτήρια που πληρούν. Ειδικότερα,
Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του μονα.
δικού τμήματος στην Ελλάδα Αρχιτεκτοκής Τοπίου, μετά την αποφοίτησή τους, δεν
έχουν καμιά αποκατάσταση στο επάγγελμα.
γιατί τα δικαιώματά τους δεν είναι αναγνωδόλο, καταδικάζοντάς μας γιατί απλά
εφαρμόσαμε τον νόμο περί απευθείας
που ειναι απόλυτα σαφής όσον
proc το λόγο αυτό έχουν ανε άου ο ετκό
Avaaz n oro a δημοσε del unp ίσματα για
60% συνολική έκπτωση e ί του λογα
νομικά αδύναμους (Βαθμιδα επιδότησης 1):
ακολουθηθεί και την
ενέργειας με 65 ευρώ/MWh και απαλλαγή
τους από τις χρεώσεις δω του που περιλαμ1.000 υπογραφές. Όπως
λιστα, «Η Αρχιτεκτονική Τοπίου στην Ελείναι
επιστήμη
Δικαστηρίου, η εμπιστοσύνη μου απέλάδα
άγνωστη από το ευρύ κο . Η δουλειά του αρχιτέκτονα
το ου ειναι να σχεδ ει μικρ s και μεγάλης κλίμακας
το a. Ta ono a va εναρμονίζονται με το περιβάλλον να
διαθέτουν άρτια σχεδίαση, να δημιουργούν περιβάλλον
βάνονται στους λογαριασμούς ρευματος.
σχετικά
άλλες ε
ότητες του παρεμποδ
ουν το έργο του αρχ
ναντι στην Ελλ
ή Δ καιοσυνη δεν κλοB) 40% εκπτώση ε το λογαριασμού κο
τανάλωσης για του λιγότερο ο ο ομικά
a ναμους Βαθμι a cn δότησης 2 επιδό
τηση του ανταγινιστικού σκελους των λογα,
τ r a ono και την δουλε άπου μόνο υτός yvoezeu
v σ κ. Ei mee evos on οι
ο απόφοιτο ητούν τη βοήθεια
λων στον αγώνα για
και την απόκτηση επαγ-1 υπόθεση μου σε
Ανώτερο Δι αστές που θα ρ νουν την
δεύτερο βαθμό θα nelτην
σθούν ότι η διαδικασία που τηρήθηκε
Μη αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα
ταν απολύτως νόμιμη.
τανάλωσης για τους οικονομικά αδύναμους
Αυτή την στιγμή ο. Αρχιτέκτονες τοπίου δεν έχουν κα.
Τμήμα
της τρίτης κατά βαθμό οκονομικής δυσπρα.
γίας ομάδας (Βαθμίδα επιδότησης 3) : επΣυνεχίζω να ασκώ κανονικά τα καθή
! κοντα μου ως Αντ
ηταν να καταργηθεί, εντούτοις αποφασίστηκε τελικά να
συνεχίσει να υφίσταται, ενώ φέτος εισήχθησαν σ' αυτό
104 σπουδαστές, από τους οποίους φοτουν οι 50. Το σύ! Π.Ε. Δράμας και να αγωνίζομαι καθημενολο των σπουδαστών τ
του τμήματος να μην έχουν καμία αποκατάσταση στο
σε αντίθεση με
λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής
εισβάλει στο έργο
για το καλό του τόπου μου και των
Παράδοση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα