Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Website

Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ίδρντής-Νυκόλαος Kap θάνος 1951-1974 1δικημα-Εδότρια Συρίδου L Στυλι
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21 1ΟΥΑΪΟΥ 2018
Περίοδος Β' (1974).
Ap. φύλλου 6880-11.677 0,50 e
ΙΟΥΝΙΟΣ 1930
ΑΡΗΣ-ΕΛΠΙΣ
ΣΤις 28 Ιουλίου
Στον διπλό ρόλο του
Αγαμέμνονα και του Αίγισθου
το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών
Ο Γ. Στάνκογλου μιλάει στον «ΠΛ
Έργο προϋπολογισμού 4.365.000 ευρώ
Εργασίες συντήρησης
Κατασκεναοσωρισής Ano Σεπτέμβριο η εγκατάσταση στη αίραρουστσης
στα νεκροταφεία
της Δ Kon
Από Σεπτέμβριο η εγκατάσταση στη στο Παρουσέσου
στο Παρανέστι
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε από την 0(κονομο Επροτή του Δήμου Δραμας, η
κών Έργων της ΠΕ Δράμας λόγω εργοΣχολειο Κ. Νευροκοπιου
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός
Στη διαδικασία των ενστάσεων και της σύμβασης
νομικής Εππροπής του Δήμου Δραμας,
το épyo εντάσσεται στις αάγκες βελτίαorre o Empo μες στις Δ άγκεςβελυκο
ϋπολογισμό 34 000 eup0. Η ΟΕ αποφά.
ασε τελικά την έγκριση των όρων δημοTHN TEN KH eueeia μτηκε rua το épyo για
το Δημοτικό Σχολείο Κάτω ΝΕυροκοπίου.
Το έργο δημοπρατήθηκε και η avene
Α, η απόφαση του Διακητικού Συμβουλίου της εταιρείας κτιριακές Υποδομές ΑΕ.
στη ΔΙΑΝΤ
Παπακωνσταντίνου
Αναλυτ κότερα, ο éβημε το μεσημέρ. της
της 19lollou 201 8, στη ΔΑΜΒΑ η απόφαση
πλέον σήμανση και απαγορεύεται η δωHmo εππιχημένη καλοκαρη ΠΕρο δεί
Σωκράτη Μάλαία,ξεκίνησε από τηνΑθήνα
και σας αρχες του Αυγούστου θα Apic! era
του Διακητκού Συμβουλίου της ΚΝΠ
τόνων. Παρακολούντα οι οληγοί μέχρι
τελικής ολοκλήρωσης των εργασιών, να
ad δομιές εργοσίες & HM
gwat στάσο: Ο Toupmuao Anuordiyolefo ampqu
ου χρονο οχο εο, κανό να ανΟπως ήδη edge δημοσεύου και ΧΟες.
eni τους ποταμού Νέστου,
οδό 14 ron
σύμπραξη για το σειό αναυλιαο
αλον Εθνική
Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο Σαντιρβάν Τζαμί του «ΘΑΡΡΟΥΣ
Το φθινόπωρο αναμένεται
τα00eun véaς στο ίδιο σημείο, our
κον τον uep pena pnA Map ίας
ΑΙΣΧΥΛΟΥ
|να ανοίξει το Σαν ΤΙρβάν Τζαμί:0 pou
n ταποτελο ματα
Αναμέμνων
θεσης αυτοψίας που πραΥΙατοταούν
στη Yépupa οι τεχνκές υπηρεσίες της ΠΕ
ως πολιτιστικός χώρος
Αγοράστηκε και αποκαταστάθηκε πλήρως από την εταιρεία Raycap
Τουθανάση Πολυμένη
quea 200.000 ευρώ για εργασίες υτοστήλωσης σετ ήματης Υφυρας και δό
θηκε ηεντολή στην τεχνική υτηροία της
μέτρα σήμοσης, ουσηςτης κυκλοφοΤΑΜΕΣΑ του 2015, αχαν
ξεκινησα οι εργασίες
Στη σύσκεψη αποφα
κατασκευή μιας éacyé φυρας σε κοντη
ΡΟΣ>> επί της οδού Αρμεν, μé.
χρι και το 1981 . Το μημείοχα
από το Πρόγρqu4μα Δημοσίων Επενδ
σεων για να '(να η μελέτητου έργου.
Το 2012, αγοράσ ηκε από Π Nvra Karim δημ up.
Τετάρτη 25 Ιουλίου» 21.30
Αρχαίο Θέατρο ΦιλίΠΠων
την γνωστή εταιρία Raycap. Το ης κος,
Παπαωόνου
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ορηγος Επικοινωνίας
Πρωινός Τύπος Δράμας
Ενα μεγάλο και μόνο μια ert-στην ιστοσεΜα Της
χείρηση του εύρους της Raycap θα μπορούσε να το αναλ
Πάτικος-Μασμανίδης
ει Kanouwepub
room ορά στον το όλη του
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δράμας Όπως ήδη έχουμε
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Raycap αγοράσει ένα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
ανοιξα κεντρική είσοδος
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
fdemiropoulos@gmail.com
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παράδοση
στα σαντουιτς
R "Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα