Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Website

Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Plaisis.gr
YEARS
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017-έτος 180. αρ. φύλλου 4516-0,50 ευρώ
ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εκδήλωση στο Επιμελητήριο την προσεχή Τετάρτη 13Δεκεμβρίου
Ολο το πρόγραμμα
του Κουκλοθεάτρου
σελίδα 3
Χριστούγεννα Διακοπή ηλεκτροδότησης
στην Παιονία
σελίδα 9
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ
ONE PON
την Κυριακή στο Κιλκίς
ότως ενημερώ ει η ΔΕΔΔΗΕ Καλεί
σεων για μικρους κα μεγαλους
ετοιμασε για
δημος Παιονίας σε συνεργασία με
mon ούν Yecr Τα διαστήΟΤα 7:30-11 : 30 και 10:30-14:30 οεπεροοχές του κέντρου της πόλης καλώς και σης Γ ΕΡΥΟ ΤΙκές
τα Χριστούγεννα ο
Korobox
Ου διακοπές είναι επιβεβλημένες στα πλοίοι προΡαμμα
ιστούγεννα . TIparoxPovnd
2017 2018
υπονη mpommo ςσυντήρη ης Το μι
υποστο(μον Της πόλης.
Για περοοότερες πληροφορες σχεηκά με τα ακριβή σημεία
τους φορείς της περιοχής
ρείτε να επικοινυονείτε με το τμήμα βλαβών, 23410 22494.
σελίδα 3
Στρογγυλοκάθησε
κορυφή
ο Αίας
Κιλκίς
Σα βγες νυχτιάτικα
στα Κρουσοχώρια
να εύχεσαι νάβρεις
ανοιχτό
καφενείο |
Θεοφύλακτου
Παγλαρίδη
σελίδα 8
σελίδα 5