Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Website


Recognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΤΟΥ
ΣΤΟΥ 2017
430 Ap φύλλου 10140
TwiouMoua75E
www.olympiobima.gr
Διαμαρτυρίες αγροτών για
την αύξηση του ρεύματος
Προϋπολογι συ
Τα στατιστικά στοιχεία επιδόσεων επιβεβαιώνουν:
εταβάρη 1,8 δισ
ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
prmp θεαπυκς αρμόδιες υπηρεπρο
δικό υπρο δι και προκ
, mou φέρ κατοΤΩΝ
ΤΟ Χας ionapow0%ςΑνώυεςΠο κοημος
βάρος σουκαιο χαρακα σες Ορένα προο
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
Θύματα και εκπλήξεις
56κότερα, με βάση το σύνολο των μιημανακών μέτρων
στα οσα
αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικά ο κ. Σιδερόπουλος
ανέφερε παράδογμα αγροτικής πομόνας για πότισμα
καλλιέργειας 30 στρεμμάτων, η οποία είχε πέρυσι λογαοδαπανών όσο και από το σκέλος των εσόδων, 8,282 δισ.
παν συνταςιοδοτικών Ταρεμβάσυνν που ανέρχετι στο
5,538 δισ. ευρώ έναντι 5,084
omoiες οτοξεύουν κατά 26% mo Ψηλά το κόστος.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά οδκότερα
αναγωνηστικός όταν βλέπει
για το συγκεκριμένο e4α gelyh ει σχετική κίνη
κής Στρατηγικής, να ανέλθουν σε περίπου 4
παρουσιάζοντας νέα αύξηση κατά 725 oor. ευρώ σε
Εφαρμογή Του συγκεκριμένου καθεστώτος για το αγροτικό
Από την άλλη βέβαια πλευρά και στο σκέλος
740 εκα. ευρώ, η οποία θα εξασφαλιστεί κατά κύριο
λόγο από την περικοπή των συντάξεων και ε
παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, προσθέτοντας ένα
ακόμη βάρος στο κόστος παραγογής
μένου να αποφευχθούν νέες
ΑΛΩΒΗΤΕΣΒΙΗΚΑΝ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
Αξίζει να σημειυδεί όη με βάση μέχρ' σήμερα στοχεία
ο προϋΤολογισμός του 2018, μεταςύ των, άλλον, φέρνει
του ηροκρουστη 35
κοινωνικά επιδόματα
Ο «ΚΑΤΑΡΓΗ MENOS» ΦΟΡΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Χαριστική βολή: 3,251
Τα έσοδα από την άμεση φορολογία θα πρέπει να δοαΤΕΟσότερο απότην
εη como O tu
21 στουςεξαντλημένους φορολογούμενους
τοςομα δότησηςΤ Ελάκά mwnoνου Ε σοδήματος θα θυσιαστούν κανωνικά
ν Ψυχρολουσία του ΕΝΦΙΑ θα δοαμάσουν ΕΧατομμύρια
φορολογούμενο επιστρέφοντας από την ανάπαυλα του
Αυγούστου. Με τη φοροδοτική κανόητα Των πολτών στα
ευρώ.
κόπωση στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά πέρυσι καθυος ασπράχθηκαν 100 εκατ. ευρώ
κά τα
οθεσμών», η κυβέρ ηση μέσα στο επόμενο διάστημα θα
Τον κατάλογο Τυν 35 κονωνικών βο θημάτυν τα οποία
στην παρακράτηση υπολογίζεται ότι θα αποφέρεε
λέον 68 εκατ. ευρώ.
ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και Το ατεταμένο κύμα
κατασχέσεων λογαριασμών από ην κυβέρ ηση
ανάρτηση των οοαθφιστικών του ΕΝΦΙΑ στο Taxisnet σε
ληξιπρόθεσμες οφαλές στην ΑΑΕ από το φόρο
ο μήνας βαρόμετρο θα είναι ο Σεπτέ βριος καθώς
φόρου ασοδήματος και
5 δισ. Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση
15η Έκθεση Αγροτικών
ησης των, συγκεκριμένων βοηθημάτων «Χρίφυν αναθιώρησης». Η αναμόρφωση αλόκληρου του πλαισίου
Οπως ανακονωσε η ΑΑΔΕ, Τα εκκαθαριστικά του φόρου
θα αναρτηθούν στις μερίδες των, φορολογουμένων στο
κράτος περιμένει να εισπράξει
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
ν ελληνική κυβέρνηση. Είναι
trou η
σπουδή των δανειστών γι
τέλος Ιανουαρίου
Η κυβέρηση Νατάφερε να βάλει από πάνω της καυτή
πατάτα
Των ακνήτων καθώς συμφώνησε
μετάθεση των αλλαγών στο τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει
δόσεις από τοτέλος Σεπτεμβρίου ως
νολικό Τοσό φόρου που θα κληθούν να
απροσαρμογής ΤυνανΤΙΚΕμεν κών αξιών
μενα στον κατάλογο
ΤΕΧνολογίας και Οικοτεχνίας ωστή ως ηορτή του Αγρ
ότη. Η φει ή οθεση θα πραγματοπ°ngεί στο Δημοτικό
καταβάλουν Τάνω από 7,4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά
πρόσωπα υπερβανε Τα 32 δισ. με στόχο να εισπραχθούν
νδιοργανωτές, το Δήμο Δίουγρα μιση των αντικειμενικών
των, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν και φέτος να
ησης θα είνα, δύσκολη, καθώς ζητούνται
υν κονωνκών επιδομάτων που έχου
απομείνει σε ισχύ: από Τα ακογε
φάνηκε τον Ιούλιο όταν ένας στους τρεις
πρύση δόση του φόρου εισοδήματος με αποτέλεσμα να
οποίες αναπροσαρμόστηκαν ελαφρώς αλλά opdona και
στα σχολεία Οι δανειστές έχουν ήδη προλά5ουν τα ασοδηματικά κρΤήρια ή να κα αργΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιδοτούμενο έργο νέων ανέργων
ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
προϊόνα (ρόφ μα & ποτέ ) όσοι δραστηροπαού νοι στο
πόροι από σημερνούς δικαιούχους επιδομά
ν σε άλλα
Εθνικό lvomTOUTO Epea0ίας και Ανθρώτιου Δυναμικού
4. Να απέχουν από προγραμματα κατάρτισης/ απασχόηηςη ερίας yo ημέ
υς τοδιάστημα μετα
27/11/1985
5 Να ανα μόυμα κάτοκα Περ ας
Em σης προκαλούν πάσης φύσεως Τουριστικές, αγροΤο
υροστικές επιχερήσες και τουριστικούς φορείς, αγροεταιρίες οικονομικής και κανυν«Ενέργείες που apoρούν απολύσεις από την επιχείρηση
με Την επωνυμία «ΕΟΥΤΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ»,
στις 7/8/2017 και λήγει σης 23/08/2017, ώρα 14.00 μμ. Η
προθεσμία αποστολής του φακέλου υτο μηφιότητος
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΠΟ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
αθλητικούς, περιβαλλοντικούς και
γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
Πανεπστήυοθεσσαλίας-ΕΚΕ &
Προκε
ένου να υποβάλλουν ατηση συμμετοχής, α υποπαραστατικά) στους επισκέΣε λιγότερο από δύο εβδομάδες αλλάζουν οι επσκάμεις
ΕΕΛ. 3
ε ανύπατο αριθμό έως 543 νέων άνεργων εκτός
Kaθε ahηση λαμβάνει αυτόματα apiqo πρωτοκόλλου.
σμός για Τον τρόπο που θα γίνονται α στικές επισκέ1 /1985 και 28/11/2000 (ηλικίας 1
κατά την οποια έγινε η umg ολή της αίτη
νοδευτικά δικαιολογητικά
ατρικές επ σκάμεις μετά ης αλλεπάλληλες καταγγελίες
τους, ταχνδρομικώς, με συστημένη επιστολή σε φάκελο
A4 προς το Εθνικό Ινστπούτο Εργασίας και Ανθρώπνου
Δυναμικού Ε
άσκησης επιυχούς επαγγελματικής/επιχορηματικής δραστηρότητα μέσω της υλοποίησης των εί
στην διεύθυνση: K. Παλαμά 6-8, 1
νομού αλλά και στον Συνήγορο ου
Τραγικό συμ άν του πννού μου και με έσωσε στην κυ
ολεξία, για όλα όσα έκαναν ώστε να βρίσκομαι σήμερα
επ oro με
1 Αθήνα, από 07/08/2017 έωςης 23/08/2017. Κάθε σφοTOU
Αγγελίδης θεόδωρος του Η
(συνεχιζομενη επαγγελμαηκή κατάρηση διάοεας 300
δευτικό επίδομα ύψους 1.800 ευρώ και
από την τσέπη τους.
Ες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ από
ληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκpoΕπιδότηση Κνητικότητας με κατοολή επιδόματος ώμους
νική διεύθυνση
article&id-441&Itemid-223&angeel ή εναλλακτικά επ κουποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευπκά Τς κάυθ'
ημα Κ. Μακεδονίας, Βέροα: 2331 024424-71890. Εργατικό
Κέντρο Κατερίνης 2351 023888 Δευτέρα-Παρασκευή
συνόλου των, (200) εποκέΨΕυν μέσα σης
νος ετίσκεψης (ανά δικα ούχο μέσω ΕΟΜΥ), Τα δεκοπέντε
Υλοποίηση ενεργειών στο
EGF/2015011 GRISupemarket Larissa» όπως συνοηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020
και 40% από ΤΟ ΠΔΕ Του ΥΤουργείου
κής Αοφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Να διαθέτουν την ιδιότητα ανέργου (εγγεγραμμένοι στα
Ολα οι συιβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥιατροί καλούντα
Να απέχουν από προγράμματα
Ταίδασης απόης
ργασίας, Κονωνιατρείου τους στο omolo θα εξυπηρετούνται α ασφαλισμέ