Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Website


Recognized text:
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
AKH A HMOKPATIKH EoHM
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 4 ΣΕΛΊΔΕΣΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Νέων
Κώστα Γκιουβέτση
ΠΑ ΚΟΣΜΙΑ πρωταθλήτρια οπό χθες η Εθνική
Ομάδε πόλο των Νέων Ανδρών, νΗώντας στον
διά χειρός
ταν η πρωτη καλη ειοηση Που
στημα: Ένα ερευνητικό κέ
Τρο για τη μαστίχα, στα πρότυπα
εκείνων που λειτουργούν στο εξωτερικό, σκοπεύουν να δημιουργή
σουν στην Καλλιμασιά, στον
οικοπεδικό χώρο που υπάρχει δίπλα
otoxei
το τελευτοοπέναλτι και νο οτέλν
στην κο
N.0. XIOWASTRA ATRLINES
Υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις!
λονεράκου, Χρηστου Παπού
στη μονάδα της Mediterra, ηΕνωση
Μαστιχοπαραγωγών και η θυγατρική της εταιρεία βάζοντας σε
άλητροχία το μοναδικο προιον της
ME TIE cEhEUCai ES mpov6nK ES cων Παντελή
ΝΟΧου Ast
μαστιχας
Τα σχέδια για το κτήριο Είναι
έτοιμα, η μελέτη του συνολικού Er
χει ρηματος επισης και την περα
σμενη Τριτη 8/8/2017 με αποφαση
της Περιφερειάρχη, Χριστιάνας Καολες ος θέσεις, Kaci nou Diyoupe.λίνΕΙ td REpid
28 ANOL
OU EN
onione re euroc crv Ανυνλο Ανδρών Έως
E con
ca n n
DEC n
on pV.2
ντρο θα αποτελεσει τη εφυρα ανα
μεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα
και τις επιχειρήσεις και ο Πρόεδρος
της Ένωσης, Γιώργος Τούμπος, είναι
πεπεισμένος ότι εκτός από τα φα
νας «σηκωσαν» ο Δ νων Συμβουλος
της Mediterra, Γιάννης Μανδάλας
και ο Γενικός Δ/ντής της Ένωσης,
ξασφαλιστηκε και το
TABPIEAA XPCYNEBESKEM
Ηλίας Σμυρνιού δης, στους οπ
έκανει περη αναφορά h
ήμισυ της χρηματοδότησης (συνολί η δημιουργ του Κεντρου
Τροϋπολογ ζεται στα 2,5 εκατομ
μ ια ευρο, οποτε ο χρονος αρχ
ζει να μετράει πλέον αντίστροφα.
Στοχος το Παγκοσμιο Πρωτ/μα του 2018!»
μακευτικά σκευάσματα ή τα λει Τούμπος εν σημειώσε πως στη
τουργικα τρόφιμα με βάση τη μετοχικ σνθεση του Κεντρου το
μαστίχα, n αναζήτηση Ίδιοπτών πλειουηφικό πακέτο (70%) θα
ADM LALO LE OU Bu ox
ε έ εν
Τα στελέχη της Ε.Μ.Χ. γνωρίζουν του προϊόντος και σε άλλα ερευνη- έχουν η Ε.Μ.Χ. και η Βυγατρική
πολύ καλά ότι πρέπει να επενδύ- τικά πεδία θα διευρύνει το χαρτο- εταιρεία της, ενώ θα μετέχουν επίσουν στην έρευνα, προσδοκώντας φυλάκι κατι που Ba g El οφέλη σε σης το Ίδρυμα «Τσάκος, n Iasis
φήμη αλλά και χρήμα.
ότι μέσω αυτής το προϊόν θα αποκτήσει προστιθέμενη αξία. Το ΚέPharma καθώς και άλλα ιδρύματα
από το εξωτερικό.
"Eeliargaz
Το εγχείρημα του Κέντρου ΕρευΕλλάδα και Ορθοδοξία
ταυτόσημες έννοιες,
είπε ο Μητροπολίτης
σε χειροτονία Ιερέα
Στόχος η επαναλειτουργία των Στους δρόμους
κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ξανα για τον
μειωμένο
Φ.Π.A.
Σεβασμιοτάτου Μητροπο.
λης κει μπουρης, με αφορμή την αναφορά
γκινητική τελετή π
Σεβασμιότατος απευθυνθηκε με (πατρικό» τροπο otDV||
Κός opyavn σμός
orv 1n 1 vouaplou του 2018,
δεν υπηρχε
υποχρεώσεις του; τοσο απέναντι στο ποίμνότου όσο και
απεναν στον ίδιο τον Ιησού Xp1στο. Από την ομιλια του
otECrareEurafg xpona
201 rooothon o o το άσφαλσοκά ro er
με καταργηση του μεtpou Bo αλλά er n on tor
αφορμή την c apopa που έκανΕ στο θ Epivo
συμμετείχαν 490T αιδιά Δημοτικού
έβαλε και τη διάσταση της λειτουργίας των
Σεβασμιότατου δΕν έλειναν και οι αιχμές προς την KuBEp
Tanpa,νουν χρηματο otara terOprot τότο
το αυτονόητο ο Παντελής ΚαμπούΡης,
Or mapt πάνω δηλώσεις του έγιναν με Ταιδικών κατασκηνώσεων.
MUDr ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1. APTYPOYAH[
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
Πυροσβεστικό ελικόπτερο ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Univerzn3Kalova.2LE Praa,C
στην Ανία Ελένη
| κιάζεται ηπό το Ελληνί κό Δημόσιο. Πάλι
Σηφάρκανα . Τηλ: 227 10 81 981