Πρωτοσέλιδο Espresso: "Σκιές" στο θρίλερ της Αίγινας
Website

Recognized text:
Η!! ΗΕ! 84%
ΗΜ" Μ! 'Η'
ι π “ως ¦
~ Μ Ξ - 'ωΩ ΜΜ 'ή
›` Ί ¦.ω“ωπ“μ
ΣΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗ" Μια' Με τα· 
ΨΗἘ“Ν ΗΜ ¦Μ·ιιΙ:“ε“Ν€:“ε| τα σε ΝΔ.εΙτΜ< Με:“;>:“:8τ :ευ 5 Με _ . μ  
7 7 η' Ξ κι η ΓΔ
 ω Ο Ο
Ο χ ς.
°Ϊ° ρ! £ρ Ο
Λ . ·
,. ` 
Β ο ' .
 υγ οτ
,, |ςΞ_“
Μ α; το  ο Ξ ε _ του ο ο έ :τ [Ύ Έ, ο ο ξ; εζ υ ο ζ. ο; Γ [Ύ
Καταγγελίες γτα συγ%αλυψη ευθυνών! «Ο οδηγός του ταχυπλοου βοἡ%ε καταΦυγτο σε
θαλαμηγο Ελβετίὁας, αφήνοντας αβοἡητους τους επτβατες του τουοτσττ%ου πλοταοίου»
((Σ'||ΤΩΝ0ΥΝ»
ΛΣ'|'Ε|'ΕΣ ΜΕ
ΔΝΤΜΛΛ|'ΜΛ
το... 8ΕΧ!
Το κολΠο των δ|εοΤρσμμενων
να να τη Προσεγγ·σουν. ' 23

Τελευταία νέα από την εφημερίδα