Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15105
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Tex, foameio
Κ.Τ.Α.
Αριθμός λέειος
HEPHERE
SEADTON
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529
029169
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Η παγκόσμια οικονομία
στη δίνη της απρόβλεπτης
σύγκρουσης Ιράν – Ισραήλ
Στη δίνη της σύγκρουσης Ιράν Ισραήλ βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία με τις αγορές
να αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία στη
νέα πηγή έντασης που ξεκίνησε το περασμένο
Σάββατο με την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ
και κλιμακώθηκε σήμερα με την περιορισμέ
νης κλίμακας απάντηση των ισραηλινών. Ο
εφιάλτης δεν είναι άλλος από την τιμή του
μαύρου χρυσού και το ενδεχόμενο να αρχίσει
ξαφνικά να καλπάζει ξανά πάνω από τα 100
δολάρια το βαρέλι, μια εξέλιξη που θα δώσει
νέα ώθηση στο κύμα του πληθωρισμού και
θα φρενάρει τα όποια σχέδια σε ΕΚΤ και Fed
για μείωση των επιτοκίων. Η επόμενη μέρα θα
εξαρτηθεί από τη συνέχιση ή μη της κλιμάκωσης μια σύγκρουσης που μέχρι σήμερα
βρισκόταν στη σκιά και που κανείς δεν μπορεί
να αποκλείσει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να
λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις.
Ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσει να
δράσει το Ιράν ως ανταπάντηση στα ισραηλι
νά αντίποινα θα καθορίσει και τον οικονομικό
αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο, τονίζει
το Bloomberg. Η Τεχεράνη προσπαθεί να
υποβαθμίσει την επίθεση του Ισραήλ με ιρανό
αξιωματούχο να σημειώνει στο Reuters ότι
η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει άμεσα αντίποινα,
καθώς δεν αναγνωρίζει τα χτυπήματα ως
επίθεση, αλλά ως «διείσδυση». Ομως οι φόβοι
για κλιμάκωση και διεύρυνση της σύγκρουσης
στη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί, με τους
περισσότερους αναλυτές να προειδοποιούν
ότι μια ευρύτερη σύγκρουση θα μπορούσε να
διαταράξει και τον ενεργειακό εφοδιασμό,
και κατ' επέκταση την παγκόσμια οικονομία.
Τι θα κάνει στη συνέχεια η Τεχεράνη θα καθορίσει τον ευρύτερο οικονομικό αντίκτυπο. Το
πιο πιθανό σενάριο είναι η αποφυγή της κλιμάκωσης μέσω μιας άλλης άμεσης επίθεσης
στο Ισραήλ. Το αποτέλεσμα; Περισσότεροι
από έξι μήνες βίας στη Μέση Ανατολή έχουν
δείξει ότι ένας πόλεμος που περιορίζεται στη
Γάζα και την Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να
είναι καταστροφικός σε ανθρώπινο επίπεδο
και για τις περιφερειακές οικονομίες, αλλά
έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις προμήθειες
πετρελαίου, και επομένως στην παγκόσμια
ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα επιτό
κια σχολιάζει ο Ziad Daoud επικεφαλής
οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών του
Bloomberg Economics.
Απόλυτη προστασία για 198 «απάτητες
παραλίες» σε όλη την Ελλάδα
πεγράφη από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών, κ. Κωστή
Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη,
η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με
την οποία καθορίζονται οι «Απάτητες παραλίες», οι οποίες θεσπί
στηκαν για πρώτη φορά με το νόμο
5092/2004 («Όροι αξιοποίησης της
δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές»).
Πρόκειται για 198 παραλίες σε ολό
κληρη τη χώρα, που βρίσκονται
εντός του δικτύου Natura 2000
και στις οποίες θα απαγορεύεται
η παραχώρηση και κατ' επέκταση
η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών κ.λπ.
Οι «Απάτητες παραλίες» προσδιορίστηκαν -όπως προβλέπει ο ίδιος
νόμος- ύστερα από εισήγηση του
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με κριτήρια στα
οποία περιλαμβάνονται: η σημαντι
κή παρουσία οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την
εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημι
κών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η
επιτέλεση σημαντικών οικολογικών
λειτουργιών για προστατευόμενα
είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας, η
παρουσία σημαντικών οικοσυστη
μάτων που χρήζουν προστασίας και
διατήρησης ή αποκατάστασης.
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:
«Κεντρικός στόχος των ρυθμί
σεων, που θεσπίσαμε με το νόμο
5092/2024, είναι ο συνδυασμός της
προστασίας του περιβάλλοντος με
τη λελογισμένη ανάπτυξη. Το περιβάλλον αποτελεί άλλωστε πολύτιμο
συστατικό στοιχείο του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος. Επιδίωξή
μας είναι να είμαστε αποτελεσματ
τικοί, γι' αυτό εφαρμόζουμε τώρα
το γενικό πλαίσιο προστασίας για
τις «Απάτητες παραλίες», το οποίο
θα ισχύει έως ότου εκπονηθούν οι
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
που έχουν ανατεθεί για τις περιοχές
Natura 2000. Βάζουμε τάξη στη
δημόσια περιουσία, με αυστηρό
πλαίσιο κανόνων, ποινών και υποχρεώσεων για τους παραχωρησιούχους, ενισχυμένο σύστημα ελέγχων,
διαφάνεια και αποφασιστικότητα για
την εφαρμογή του νόμου».
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, τόνισε: «Λαμβάνουμε μια
εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία
για την προστασία 198 παραλιών
-που προσδιορίστηκαν έπειτα από
εισήγηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.- και
βρίσκονται σε διάφορες περιοχές
της χώρας του δικτύου Natura 2000,
δηλαδή σε περιοχές υψηλής, οικολογικής σημασίας.
Η Απόφασή μας για τις λεγόμενες
«Απάτητες παραλίες» προβλέπει
πως δεν θα παραχωρούνται για του
ριστική αξιοποίηση, καθώς αυτό που
προέχει στις παραλίες αυτές είναι η
περιβαλλοντική, έναντι της αναπτυξιακής – επενδυτικής διάστασης».
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στις «Απάτητες παραλίες» απαγορεύεται η
παραχώρηση του δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
τη μορφολογία τους και την ακεραι
ότητά τους ως προς τις οικολογικές
τους λειτουργίες, και ιδίως:
α) η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων,
β) η διοργάνωση εκδηλώσεων με
συμμετοχή περισσότερων από δέκα
άτομα,
γ) η μουσική ή η παραγωγή άλλων
ήχων με χρήση συσκευής ηλεκτρι
κής αναπαραγωγής ή ενίσχυσης, για
την άσκηση δραστηριοτήτων
δ) η τοποθέτηση κινητών στοιχείων,
όπως τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών κ.ά.
ε) η άσκηση δραστηριοτήτων που
εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την
αναψυχή του κοινού, για εκμίσθωση
θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
στ) η λειτουργία αυτοκινούμενου ή
ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου.