Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΤΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΧΡΟΝΟΣ:49ος
ΧΡΟΝΙΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η ανάπλαση
της πλατείας
Μη μας πιάσουν στον ύπνο
Έντονη διαμαρτυρία
του κ. Δημάρχου
Να μη συμβεί ξανά το ...2005!!
έρες που είναι και περνάμε και χιεπισκοπή με σωρεία εγγράφων , με προς τον Αρχιεπίσκοπο, μακαριστό
VIπου να είστε βέβαιοι ότι θα . ... δηλσεις στα ΜΜΕ , με προσεγγίσεις Χριστόδουλο. Συγχρόνως δε , πολυμεράσουμε, καλά θα είναι να κάνουμε μια
σύντομη αναδρομή στα γεγονότα του
2005 τότε που θα γινόταν η εκλογή του ενοποίησης του Μεσολογγίου με τη τους μετέβησαν στην Αθήνα και είχαν
νέου Μητροπολίτη για τη χηρεύουσα Ναύπακτο σε μία ενιαία Μητρόπολη με συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο.
Μητρόπολή μας
Είχε παραιτηθεί ο μακαριστός θεόκλητος ο
Α' και στα <υπόγεια
των εκκλησιαστικν ,
κρατικν και δημοτικν
γραφείων, οι σχεδιασμοί
πάνω στο χάρτη του
νομού μας , έπεφταν
οι πρτες διαγραφέ
οι τομές , οι κάθετες
και οριζόντιες παραχωρήσεις , ενσεις και κατατμήσεις έδρες, άκουσον -άκουσον... Θερινή! και χρόνια από τότε, Δεσπότης ήταν ο π.
και συγχρόνως έπεφταν στο τραπέζι Χειμερινή! Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Κοσμάς μια προσωπικότητα αγιοσύνης
διάφορα ονόματα προς Αρχιεροσύνη. Ο Η άλλη Μητρόπολη ήταν με έδρα το ελεημοσύνης πραότητας και ανεξικακί
πιστός λαός όμως της Μητροπολιτικής Αγρίνιο.
Περιφέρειας που δεν είχε ερωτηθεί Όταν αυτό μαθεύτηκε στην πόλη, για έμεινε ορφανή πριν λίγες ημέρες
είχε άλλη άποψη. Ήθελε όχι ξένον , πρτη ίσως φορά, ο δήμος της πόλης , Όταν μαθεύτηκεη ασθένεια του Δεσπό
ήθελε το δικό του άνθρωπο για νέο
Δεσπότη, τον ανεπίληπτο, ανεξίκακο, του Μεσολογγίου, με έγγραφό τους γραφεία, οι γνωστές συζητήσεις, έστω
ακούραστο εργάτη του Ευαγγελίου, διεμήνυσαν την κάθετη αντίθεσή τους
τον ιεροκήρυκά του , τον π. Κοσμά σ αυτό το έκτρωμα και την υποβάθμι-ΜΜΕ ρίχνουν και κάποιες ειδήσεις, στα
Παπαχρήστο. Το διεμήνυσε στην Αρ- ση της παλαιάς μας Μητροπόλεως, ψιλά, ότι δεν υπάρχει ..προς το
στα Αρχιεπισκοπικά γραφεία, εκεί λής αντιπροσωπεία των Συλλόγων με
όπου είχε ήδη αληφθεί, η απόφαση αποφάσεις των Γενικν Συνελεύσεν
........ελίδα 8
0000000000000000000000000000000000000000 0000
Μπροστά σαυτήν τη λαοθάλασσα των εκπροσπων
του Μεσολογγίου, ο Αρχιεπίσκοπος αναγκάστηκε να
αλλάξει ρότα υποσχό
μενος ότι η κατάτμηση της
Μητροπόλεως δεν θα γίνει
και ότι θα ληφθεί υπ' όψιν
η θέληση του λαού για τον
νέο Μητροπολίτη.
Τα υπόλοιπα είναι γνωστά
αφού , για 16 ολόκληρα
Επίσκεψη του
1ουΓΕΛ Μεσολογγίου
στο Αρχαιολογικό
Σελίδα 4
Δε τα βλέπουν λόγω . .
σκότους;
Μουσείο
..00000000000000000000600000ι
.......Σείδα 3
.0000000000000000.
ας Δυστυχς όμως η Μητρόπολή μας θέματα υγείας
Τελικά ποιός
είναι πατέρας;
Μεγαλνοντας
οι δεκάδες τότε δραστήριοι Σύλλογοι τη , ΑΡΧΙΣΑΝ και πάλι στα ίδια υπόγεια
Σελίδα 6
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
και αν κάποια τοπικά περιφερειακά
,. .Σελίδα 7
Το νέο σχήμα
διοίκησης της
Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
000000000000000000000000000000000000*
Η ταλία
και η Καλαμάτα θα
τιμηθούν φέτος στις
Γιορτές Εξόδου
Συνέχεια σελίδα 4
Μεγάλο τοστεγαστικό πρόβλημα του Καλλιτεχνικού
Γυμνάσιου
-Ηλειτουργία την επόμενη σχολική χρονιά και του Καλλιτεχνικού Λυκείου κάνει το πρόβλημα οξύτερο
τεχνικής Παιδείας είναι α) Εικαστικές Σύγχρονος χορός , Παραδοσιακός
τέχνες (Εικαστικό Εργαστήρι, Ιστορία χορός, Μουσική, θέατρο).
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Άρα του τάφου σωπή στο κάμπο βαολεύε
"υναγερμός πρέπει να σημάνει Τέχνης) β) θεάτρου-Κινηματογράφου Την περίοδο 2019-2020 είχε 14 μαθητές
Ζστον Δήμο ΙΠ. Μεσολογγίου για (Υποκριτική , Αυτοσχεδιασμός, Αγωγή εντο 2020-2021 έφθασε τους 60. Την
την επίλυση του προβλήματος
στέγασης του Καλλιτεχνικού
Γυμνασίου Μεσολογγίου καθς
και του Καλλιτεχνικού Λυκείου
Μεσολογγίου που πρέπει να
λειτουργήσει την επόμενη
Σχολική χρονιά Σύμφωνα με
στοιχεία που μας παραχρησε
ευγενς ο Δ/ντής του Καλλιτε
χνικού Γυμνασίου Μεσολογγίου
Λίνος Υφαντής: <Το Καλλιτε
χνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
ιδρύθηκε τον Μάιο του 2019
( ΦΕΚ Αρ φύλλου 1746. Τεύχος Δεύτε- Προφορικού Λόγου , Θεατρολογία, φιλοξενηθεί στο 2ο ΓΕΛΜεσολογγίου .
ρον της 17/5/2019) Έχει Περιφερειακή Θεατρική κίνηση , Κινηματογράφος, Η απότομη όμως αύξηση του Σχολείου
δυναμική, διότι είναι το πρτο Σχολείο Εικαστικά , Εργαστήρι Δημιουργικής δημιούργησε πρόβλημα στέγασης. Το
στην Περιφέρεια. Τα μαθήματα Καλλι- Γραφής ). Γ) Χορού (Κλασσικός χορός , πρόβλημα αυτό η Σχολική
......είδα 7
000000000000090000000000000000000000000000ελιδα 3
Ξεκινούν έργα για
Δημοτική Αρχή:
ΚΕπεσαν οι μάσκες της
αντιπολίτευσηφ
φετινή χρονιά λειτουργούν και
οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου
και ο αριθμός τους έφθασε
τους 101 εγγραφέντες τον Σε
πτέμβριο του 2021.0ι μαθητές
προέρχονται από όλη σχεδόν
την Δυτική Ελλάδα και την
Αιτωλ/νία, από τις φυτείες
Παπαδάτες , Ναύπακτο, Πάτρα
και φυσικά από τον Δήμο
Μεσολογγίου. Τα μισά παιδιά
έρχονται από το Αγρίνιο.
Αρχικά,προγραμματίσθηκε να
την βελτίωση της
αρδευτικής ικανότητας
22.000 στρεμμάτων του
TOEB Νεοχωρίου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ln. ΜΕΣΟΛΟΤΟΥ
.Σελίδα 6
Φ90000000 000000000000000000000000000
Ακούει ο κ . Δήμαρχος
τα τύμπανα;
.Σελίδα 3
Η κατασπατάληση
του χρήματος
Συνέχεια σελίδα 4
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησεστέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
....... ελίδα 4
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΟΔ. 2007
Hellenic Post