Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Για τον
Περικλή
Στην Σκιάθο
28.10.1940:
μαρτυρία
Ε 13,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕταE 170 ΤΙΜΗ 0 50Eε
Παροσκεun 25.10.2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ τΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡEΒΕΝΩΝ
Το θαύμα .
Στούρos Χρ . Καρογκούνns M.D.
Μoιευτήρas-Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
18 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Πρύτυnο Κέντρο Μatευτκήs Γυναικοηογίαs
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν. Καρναβά 14os όροφ0s
(Εμπορικό Ελιμεί)
Th: 51 100 Γρεβενά
ΠΛΑΜΑ
ΛΑΜΑΡΝEΣ
Τnλ: 24625 0214
Εnείγοντa: 6944 286795
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΤΑΣΕ R 30
ΓΡΕΒΕΝΑ
Τηλ.: 24520 28954-245 20 23214
Knn. 6377 019452-6332 25523 1