Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Απεργία κατά
της ακρίβειας
Στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, βρέθηκαν
την Τετάρτη χιλιάδες εργαζό
μενοι, συμμετέχοντας στην
σχετική απεργία.
Σελ. 5
Αφή της Φλόγας
με μηνύματα
Τελετή με ισχυρό συμβολισμό η
Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας
στην Αρχαία Ολυμπία. Στην Πά
τρα θα βρεθεί την ερχόμενη
Πέμπτη 25 Απριλίου.
Σελ. 3, 16, 22
POS: Στήριξη ΚΕΕΕ
σε Επιμελητήριο
Παρέμβαση της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων, που
συντάσσεται με την θέση του
Επιμελητηρίου Αχαΐας, για τα
προβλήματα στα POS.
Σελ. 7
Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Εφημερίδα της Αχαΐας
| Μαιζώνος 94 | 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
www.symboulos.gr
e-mail: [email protected]
Τιμή Φύλλου: 1,00 €
| Περίοδος Γ'. Αρ. Φύλλου 1350
| Παρασκευή 19 Απριλίου 2014
Forum Ενέργειας
Καλές
πρακτικές
Μια σειρά από καλές πρακτικές
εταιρειών που καταφέρνουν να εν
σωματώσουν υψηλή τεχνολογία,
αλλά και της χαμηλής κατανάλω
στις ενέργειας παρουσιάστηκαν στο
πλαίσιο του 13ου Forum Ενέργει
ας. Εκπρόσωποι από διάφορους
κλάδους κατέδειξαν ότι οι εταιρείες
τους παίρνουν πρωτοβουλίες που
οδηγούν στην ανάπτυξη, την ευ
ημερία αλλά και στη μείωση του
ενεργειακού κόστους.
Σελ. 11-13
Το μέλλον της
Δημοσιογραφίας
Ενδιαφέρουσα ημερίδα για το μέλο
λον της Δημοσιογραφίας, αύριο
από την ΕΣΗΕΠΗΝ και το ΕΑΠ.
Σελ. 6
Σύμβουλος
επιχειρήσεων
Forum
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ
www.forumanaptixis.gr
> Μέσω προγραμμάτων που μειώνουν το κόστος απόκτησης οχημάτων
Ηλεκτρο-κίνητρα
για επαγγελματίες και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το να γίνει η Πάτρα
«έξυπνη πόλη» δεν
είναι δύσκολο, αρκεί
να ληφθούν συγκεκρι
μένες πρωτοβουλίες. Το
σχέδιο παρουσιάστηκε
στην ίδια συνεδρία και
περιλαμβάνει ουσια
στικά την διείσδυση
των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας σε ένα
ευρύ φάσμα τομέ
Ο τομέων.
Προαπαιτούμενο η
μιουργία φωτοβολταϊ
κών πάρκων, κτηρίων
με μηδενικό ισοζύγιο
ενέργειας, αλλά και
δίκτυα φόρτισης οχη
μάτων.
in on
Forum Forum Fo
Περισσότεροι από 8.000 δικαιούχοι
έχουν αντικαταστήσει το όχημά τους με
ηλεκτρικό με το πρόγραμμα «Κινούμαι
Ηλεκτρικά», ενώ θα ακολουθήσει και
και με τα
άλλο πρόγραμμα, πιο ευέλικτο και
χύτερη χρηματοδότηση. Τα στοιχεία αυτά
δόθηκαν από την κοι
την υφυπουργό Μεταφο
ρών Χριστίνα Αλεξοπούλου, σε
συνεδρία του 13ου Forum Ενέργειας.
Αρκετές οι ευκαιρίες και
και για τους επαγ
γελματίες να αλλάξουν το όχημά τους.
Καθοριστική θα είναι και η συμμετοχ
των Δήμων στο να μειωθούν οι εκπεμπό
μενοι ρύποι, καθώς μπορούν άμεσα να
υποβάλλουν αίτημα για αντικατάσταση του
στόλου τους με ηλεκτρικά οχήματα, μέσω
απορρόφησης σχετικών κονδυλίων.
Σελ. 14-15
aplopolis
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
PLANET COOL
REFRIGERATION COMPANY
cool solutions | warm relations
*** Κλιματισμός Οικιακής και Επαγγελματικής χρήσης
SERVICE
* Επαγγελματικά Ψυγεία
• 1. Διακίδη 166 Πάτρα
- 2610 642 700
• [email protected]
www.planetcool.gr
Ελληνικά & Ξενόγλωσσα βιβλία
losis
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Σχολικά, Χαρτικά, Γραφική Ύλη,
Αναλώσιμα
Βιβλιοπωλεία Πάτρα
Ο Αμερικής 63, τηλ. 2610434005
[email protected]
- Κανακάρη 155-157, τηλ. 2610277017,
kanakari
e-lexis.gr
Ο Μαιζώνος 38-40, τηλ. 2610220019,
[email protected]
- Αθηνών 11 Ρίο, τηλ. 2610011382,
Info.ro e-lexis.gr
χονδρική Πώληση
Αμερικής 63, (Υπόγειο),
τηλ. 2610336329,
424555, 454007,
[email protected]
www.aplopolis.gr
Ανθείας 38 & Ακτή Δυμαίων, Τηλ.: 2610 315478
Σύμβουλος www.symboulos.gr Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
Online
Επιχειρήσεων»