Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΤΟ ΚΕΜΠΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
CIPO FAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13489
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Γ. Πιτσιλής: Η φοροδιαφυγή αγγίζει τα 10 δισ. ετησίως
ΑΑΔΕ: 170.000 έλεγχοι το 2024
Μεταποίηση: 300 εκατ.
για 256 σχέδια
Διπλασιάζονται τα κονδύλια του προ
για την ενίσχυση των
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο
καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική
Αλυσίδα - Α' Κύκλος» του Αναπτυξιακού
Νόμου. Με Κοινή υπουργική απόφαση τα
συνολικά κονδύλια - επιδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές - ανέρχονται στα 300
εκατ. από 150 εκατ. που προβλέπονταν .
Ενισχύονται 256 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 632 εκατ.
Πτώση 2,8%
του εισαγόμενου
πληθωρισμού
Η Πτώση σημείωσε στην Ελλάδα ο εισα
αγόμενος πληθωρισμός τον Φεβρουάριο 2024. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο
2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί
κτη Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 5,6% που σημει
ώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων
δεικτών του έτους 2023 με το 2022.
«Φωτιά» οι τιμές
των εισιτηρίων
τα ύψη είναι οι τιμές στα εισιτήρια για
τους Έλληνες και μία ακόμα και μία
εξόρμηση για ένα διήμερο το Πάσχα φτάνει να κοστίζει, όχι απλά όσο ο βασικός,
αλλά όσο ένας καλός μισθός. Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη Σαντορίνη ένα
ζευγάρι με ΙΧ θα δώσει 235€ και για αεροπορικά 450€. ΣΕΛ.3
Εκτεταμένους ελέγχους και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό πε
φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και απάτης, ψηφιακό δελτίο αποστολής και πελατολόγιο, συναλλαγές και έκδοση φορολογικών στοιχείων από κινητό, ενεργοποίηση έγκαιρης ειδοποίησης για περιπτώσεις απώλειας ρυθμίσεων και αυτόματη συμπλήρωση δηλώσεων προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ
για το 2024.
Στο μέτωπο των εσόδων στόχος είναι να εισπραχθούν 65 δισ. ευρώ και
τουλάχιστον 2,8 δις ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου και το 32%
του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους ενώ οι επιστροφές φόρων προβλέπονται στα 6,588 δις. ευρώ.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, από το 9ο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών, περιέγραψε το προφίλ της φοροδιαφυγής τονίζοντας ότι η
τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στον περιορισμό της. Όπως είπε, η φο
ροδιαφυγή (ΦΠΑ και φόροι εισοδήματος που δεν εισπράττονται) αγγίζει
τα 8 - 10 δισ. ευρώ ετησίως.
Στουρνάρας: Η ΕΚΤ
να διαφοροποιηθεί από την Fed
ΣΕΛ.4
ΕΚΤ δεν θα πρέπει να φοβάται να μετατοπίσει την “υπερβολικά συνεΣτή” στάση της όσον αφορά τα επιτόκια σε σχέση με εκείνη της FED,
σύμφωνα με το μέλος του Δ. Σ Γιάννη Στουρνάρα. Ο Έλληνας κεντρικός
τραπεζίτης επανέλαβε ότι τέσσερις μειώσεις είναι πιθανές φέτος.
“Τώρα ήρθε η ώρα να αποκλίνουμε”, δήλωσε στο Bloomberg. “Οι καταστά
σεις στη ζώνη του ευρώ και στις ΗΠΑ είναι διαφορετικές. Στις ΗΠΑ, η ζήτηση
είναι πολύ ισχυρότερη - λόγω της ώθησης από τον προϋπολογισμό. Και ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ καθοδηγείται από την πλευρά της προσφοράς, δεν
καθοδηγείται από τους μισθούς”.
Σε ιστορικά υψηλά
η συμβολή
του τουρισμού
τα 28,5 δισ. ανήλθε το 2023 η άμε
ση συνεισφορά του τουρισμού
στην οικονομία, ποσό που αντιστοιχεί
στο 13% του ΑΕΠ και είναι το υψηλό
τερο, ιστορικά, για τον τομέα μέχρι σήμερα. Το 2022 τα αντίστοιχα μεγέθη
ήταν 23,9 δισ. και 11,6% του ΑΕΠ και
το 2019 23,1 δισ. και 12,6% του ΑΕΠ.
Τα στοιχεία προέρχονται από μελέτη
του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σύμφων
να με την οποία αν συνυπολογιστεί και
η έμμεση συνεισφορά του τομέα μέσω
πολλαπλασιαστών, το αντίστοιχο ποσοστο ανεβαίνει περίπου στο 30%.
ΣΕΛ.3
Συναγερμός στη Μέση
Ανατολή
Το ενδεχόμενο περαιτέρω ανάφλε
ξης στη Μέση Ανατολή είναι πιο
ορατό από ποτέ. Σύμφωνα με δημοσ
σίευμα της Wall Street Journal αναμένεται ιρανική επίθεση τα επόμενα
δύο 24ωρα στο βόρειο ή στο νότιο Ισραήλ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα
δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική από
φαση γιατί το Ιράν σταθμίζει τα αποτε
λέσματα μίας τέτοιας απόφασης.
Το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα απαντή
σει για το χτύπημα που αποδίδεται στο
Ισραήλ εναντίον της πρεσβείας τους στη
Δαμασκό.
Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε το Ιράν
να μη χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη
επίθεση ως πρόσχημα για μια κλιμάκω
ση στη Μέση Ανατολή.
9772529 030165