Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12638 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ο ζήτημα των απ
μιαντοσκεπών
στον Ωρωπό έθεσε
στον Δήμαρχο
Πρέβεζας, ο επικεφαλής
της "Λαϊκής Συσπείρω
σης Κώστας Κύρλας στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τε
τάρτη.
Ο Κώστας Κύρλας ανέφερε ότι "Ως Παράταξη
στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έγκαιρα και
όπως προβλέπει ο κανονι
σμός, θέσαμε ως αίτημα
να μπούνε δύο ζητήματα
προ ημερήσιας διάταξης,
Ένα για το ζήτημα των απ
μιαντοσκεπών στην Τ.Κ.
Ωρωπού, το οποίο δεν έ
γινε. Και ένα δεύτερο, για
το θέμα της αγωγής που
αφορά το Δημοτικό Λιμε
νικό Ταμείο, πράγμα το οπ
ποίο πάλι δεν υλοποιήθη
κε και απλά έγινε μια ανακοίνωση από πλευράς του
Δημάρχου στην οποία δεν
δέχθηκε ερωτήσεις κλπ.
Προσπαθούμε να ερμη
νεύσουμε γιατί ο Δήμαρ
χος επιλέγει αυτή τη στά
ση, να μη βάζει θέματα
προ ημερήσιας διάταξης,
τα οποία η Αντιπολίτευση
θέτει. Και προσπαθούμε
να δώσουμε κάποιες πιο
θανές απαντήσεις γιατί για
νεται αυτό. Μια πιθανή απ
πάντηση είναι ότι μπορεί
να αισθάνεται επειδή ε
χει απόλυτη πλειοψηφία
στο Δημοτικό Συμβούλιο
ότι είναι πολύ ισχυρός
και κάνει επίδειξη δύνα
συνέχεια στη σελ. 7
Ενημέρωση για το μνημείο του Ολοκαυτώματος
και του μνημείου Ποντίων
Ζήτησε από τον Δήμαρχο Πρέβεζας ο Δημοτικός Σύμβουλος
της Παράταξης "Ανάπτυξη τώρα" Νίκος Τζίμας
Ενημέρωση για το μνημείο του Ολο
καυτώματος αλλά και το μνημείο των Πον
ντίων ζήτησε από τον Δήμαρχο Πρέβεζας,
ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης
Ανάπτυξη Τώρα" Νίκος Τζίμας, στη συνε
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
Τετάρτης.
συνέχεια στη σελ. 51
Βαρύτητα στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών
Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου
Με οδηγό την εμπειρία και την
οργάνωση των προηγούμενων χρόν
νων, προετοιμάζονται οι υπηρεσίες
| Πολιτικής Προστασίας της Ηπείρου για
την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο,
όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνε
δρίαση του Περιφερειακού Επιχειρή
σιακού Συντονιστικού Οργάνου, το οπ
ποίο συνεδρίασε με την Προεδρία του
| Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου
| Καχριμάνη.
συνέχεια στη σελ. 7
Το μήνυμα ότι η ΕΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της
Προκειμένου η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή να εκτονωθεί
Εξέπεμψε ο Κ. Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες
Το μήνυμα ότι η ΕΕ
θα κάνει ό,τι περνάει
από το χέρι της προκειμένου η νέα κρίση
στη Μέση Ανατολή να
εκτονωθεί και να μη
λάβει χαρακτηριστικά
περιφερειακής ου
γκρουσης, εξέπεμψε ο
πρωθυπουργός, Κυ
ριάκος Μητσοτάκης,
προσερχόμενος στη
Σύνοδο του Ευρωπαϊ
κού Συμβουλίου στις
Βρυξέλλες.
συνέχεια στη σελ. 3
Πρέπει να ενώνει τους Έλληνες!
* Όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία πρέπει
να βάλει και έναν σταυρό στον Μπελέρη. Θα
είναι αδιανόητο κάποιος να ψηφίσει Νέα Δη
μοκρατία και να μην ψηφίσει Μπελέρη, τόνι
σε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης,
μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό.
συνέχεια στη σελ. 8