Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Website

Recognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες ο:ΑΓΓΕΛΙΕΣ
CI στις σελίδες 12 & 13
του Μητρ°Πολίτη
σελ.8
Παναγίες» του Νότου
| στον «τόπο» του» σελ 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δεκαπενταύγουστος: Στις 2 Αν του
Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας
η έναρξη της
Μετέστης npos την Ουήν, μήτηρ υ
ου τας Ψυχας ημων
ΟΠως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος ο Δ. Σηάρτης διοργαonoia θα διαρκέσει επτά ημέρης, όπου κάθε χρόνο έμηοτους, θα ανοίξουν τη Δευτέρα
του έθνους και έτσι
ελληνικός
λαός την τιμά και Τησε εται ηε
ρισσότερο από κάθε άλλο ιερό
nou της ané
και από το αναριθμητα προσκυ
νήματα ανά την εη κράτεια
υσε ο λαός αλλά
χάθηκα κατά τον τορη λισμό του
πολεμικού πλοιου Ελλη» από
τουςΙταούς μέσα στο λιμάνι του
νησιού ανήμερα τον Δεκαπεν.
τουγουστο του 1940 αλλά και
στο Βερμα Ημαθίας όπου τιμά
τοι n na αγιά των ξερι ωμένων
Ποντίων.
Πάσχα του καλοκαιριου», ειναι
αφιερωμένος στην Παναγία τη
σουν τη νύχτα της Κυριακής 2
και εο το εται με ιδιαιτερη ευ ά
Βειο σε όλο το ελληνικό χώρο
Η Παναγία έχει για τους λλη
νες και εθνική σημασία. αφού
έχει συνδεθεί με τους αΥωνες
Αυτή η ιδιαιτερη λατρεία Που
έχει ο ελληνικός λαός για την
Παναγία φα νεται και από τα πε
pinou 500 «θεοτοκωνύμιο»,
ονομασίες και χαρακτηρισμούς
Κάθε χρόνο το επικεντρο των
εορταστικών εκδηλωσευν Bpiσκεται στην Παναγια της Τ νου,
όηου χει και ε νικό χαρακτήρα
αφού εκτός από την Παναγίουμάται και η μνήμη αυτών nou
δεν an οτελεί μονο eva εμηο
ρικό Υεγονός σημαντικής οι
κονομικής δραστηριότητας
συνέχεια στη σελ.9 | αλλά και σημείο αναφοράς
ΠΟλιτιστικής ιστορίας του
tonou. Εδώ κα 400 χρόνια
Ελάχιστη η Παραγωγή μελιού
σε Ταύγετο και Πάρνωνα
ηοδες του Ταϋγέτου, κάτω
από τη Βυζαντινή καστροπολι
Στο πεύκο εναΠΟθέτουν τις ελπίδες τους οι μελισσοκόμοι της ΠελοΠοννήσου
Για μια ακόμα χρονιά, οι μελοσοκόμοι σε Λακωνία, Αρκαδία
Η σύγχρονη ιστορία της εμπεύκου. Σε διαφορετική περίτωση. Οι μελισσοκόμα κινδυνεύουν να
αηολέσουν τους κόπους και το
έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς
1 noponavhyupnS ξεκινά στις
αρχές της δεκαετίας του 1950
όηου λειτουργούσε ως ζωο1 navnyupn και ΠραγματοΠοιεί.
ται εις μνήμην του Αγιωάνη
δειά τους να είναι μειωμένη.
του Προδρόμου, nou εορτάnou έχω γνωρίσει στην μακρότόνισε
στον "ΑγροΤύηο» ο κ Βασίλειος
Ντούρος, Πρόεδρος της Ομοζεται στις 29 Αυγούστου.
| Δεν αντέχεται
Παραγωγή μελιού από έλατο.
νές περιοχές του Ταϋγετου.
Μαίναλου και Πάρνωνα, τα επίΣυλλόγαν Ελλάδος σοκομι
το Πολιτικό bullying
| του Ιάκωβου-Αντών,ου Αρμού
Διαβάστε σχετικό θέμα
χιστα έως μηδενικά. με
συνέπεια όλο το βάρος να re-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα