Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.2.Φρέ η χονδρική
ΑΝΑΤΟΛΗ
fanatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.201
Αυτό Πουμας σζει
είναι μόνο το εμβόλιον
Έκκληση του Μητροπολίτη
Lεραπύνης και Σητείας
|σε κληρικούς και πιστούς
Σελίδο 9 δελίδα 25
Πς η πανδημία
μείωσε την απασχόληση
ΕΜΒΟΛΙΟ CoVID -19
Το όnλο μας
για την
πανδημία
ν ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αλλάζει το τοπίο και στον Τουρισμό
καταγράφονται για τον Ξενοδοχείων της χρας
Γιργο Πελεκανάκη , ση.
ταν οι δύο περιοχές της μεινουν πως το μεγάλο
Ανάπτυξη
νέας αστυφιλίας
Παράλληλα , η μείωση
Ρεπορτάζ
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"|
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ κοσμο της εργασίας ο.
Εννέα από τις δέκα χρας nou έχουν τον πεπεριφέρειες της χρας ρισσότερο τουρισμό στον ριστική σεζόν θα είναι Κρήτη και σε άλλες πεκατέγραψαν το 2020 μεί , ελλαδικό χρο , αντιμετω
ωση της απασχόλησης πίζουν τέτοιο πρόβλημα , προσωπικού πoυ έφυγε ντονη ενίσχυση της a.
[στις ηλικίες 15-64 ετν) γίνεται κατανοητό πως από τον τουρισμό και στυφιλίας , στοιχείο που
έναντι του 2019 , με τη κινδυνεύει να υπάρξει σο -Πήγε σε άλλους κλάδους απειλεί εξίσου τον κρημεγαλύτερη μείωση της βαρή αλλαγή τόσο στον
απασχόλησης να την κα - ίδιο τον τομέα του τουρι -σίγουρα στην Κρήτη , η
ταγράφουν οι περιφέ - σμού , όσο και στην αγορά οποία κρατά τα σκήπτρα χρηση κατέγραψε η α.
ρεες της Κρήτης και του εργασίας , Και αρκούν τα του τουρισμού , όχι μόνο πασχόληση και στην ΠεΝοτίου Αιγαίου ( -239% σε.
ποσοστό και σε απόλυ . ξουν πως η πανδημία του
τους αριθμούς σε 15.6 χιλ . κορονοϊού προκαλεί τε - ντος , αλλά και λόγω των άτομα ) και στα Νησιά του
άτομα).
Τα νούμερα αυτά οφεί - κατατάξεις που κρύβουν σιν από τους ανθρλονται στο γεγονός ότι μεγάλους κινδύνους
Επλήγη ο τουρισμός από
την πανδημία , στοιχείο οι παράγοντες του τουκαθοριστικό για τις nολ. ρισμού , με πρτο τον
λαπλές συνέπειες που Πρόεδρο των Διευθυντν σφερόμενων υπηρεσιν
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Πρόβλημα για τη νέα του . της απασχόλησης στην
| SUPER ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΠΑΣΤΑ ΝΤΟΜΑΤΕΣ RED FARN 5006R
η έλλειψη καταρτισμένου ριφέρειες. δείχνει μια έ
της οικονομίας , κοστίζει τικό τουρισμό
Έτσι , σημαντική υποΠΛΟΚΑΝΙ ΧΤΑΠΟΔΙΟΥ ΚΤΨ
ΕΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΑΠNΑ 10Κ9
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ20:00 Μ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
στοιχεία για να αποδεί - λόγω φυσικού τοπίου , ριφέρεια Ανατολικής Μακλίματος και περιβάλλο- κεδονίας-Θράκης (-10 χιλ
ράστιες αλλαγές και ανα - προσφερόμενων υπηρε - Ιονίου (57 χλ άτομα
Αντίθετα, ένεση της
πους που τον υπηρετούν απασχόλησης
Το γεγονός nως ήδη Οι αλλαγές nou επιφέρει τηρήθηκε στην Περιφ η πανδημία απειλούν και ρεια Αττικής (+236 χιλ
την ποιότητα των προ- άτομα ) , καθς και στις
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδα 3
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΛΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
www.facebook.com/Onωρonuλείο Mυλωνόκης
οίκον
Eampouratzis
the lυκury collection
BLACK
FRIDAΥ
ΕκπΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ
ALL ΕYES ARE ON
BLACK
FRIDAY
Γιάννης
ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Βίβιαν
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΕΝΑΡΙΗ 200Ο
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
τηλ. fax. 28410 31225
malotmpouratriscom.gr
wwwtnpοuratzis.com.gr
Περιφερειακός Νεάηολης.
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΕΣ www.kastino.gr
ΣΤΟ ΝΕΟΜΑΣ .shop

Τελευταία νέα από την εφημερίδα