Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
EMEPTE
ΑΘΗΝΩΝ.
ΕΣΤΙΑ
Τετάρτη
24 Απριλίου 2024
Πρό τῶν Βαΐων. Ἐλισάβετ ὁσίας. Τῶν νεομαρτύρων Δούκα,
Μυτιλήνης καί Νικολάου ἐν Μαγνησία
Πανσέληνος | Ανατολή ηλίου 6.37' - Δύσις ἡλίου 8.10'
ΑΤΤΙΚΗ. Αραιές νεφώσεις. Ἄνεμοι βορειοδυτικοί μέτριοι. Θερμ. έως 24β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις. Ἄνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Θερμ. ἕως 22β.
3.513 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Αριθμ. φύλ. 42834
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Κτύπημα ἀπό τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ
γιά διαφθορά καί ἐλευθερία του Τύπου
Κατηγορεῖται εὐθέως ἡ Κυβέρνησις - Ενόχλησις στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀπό τήν ἀρνητική
γιά τήν Ἑλλάδα ἔκθεση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ΗΠΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ τήν ἄλλη πλευρά τοῦ
Ἀτλαντικοῦ ἔρχονται κατηγορί
ες κατά τῆς Κυβερνήσεως γιά ζητήματα διαφθορᾶς καί ἐλευθερίας
τοῦ Τύπου. Εἰδικώτερα ἀρνητική
εἶναι ἡ ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρ
τμεντ πού ἐδόθη στην δημοσιότητα καί πού θεωρεῖ τήν διαφθορά
μεγάλο πρόβλημα γιά τήν χώρα,
ἐνῶ ἀναφέρεται καί σέ πιέσεις πού
ἀσκοῦνται πρός δημοσιογράφους
καί μέσα ἐνημερώσεως, καθώς καί
σε παρακολουθήσεις.
Εἰδικώτερα, σχετικῶς πρός τήν
διαφθορά, στήν ἔκθεση ἀναφέρει
ται ὅτι ἀπό χιλιάδες καταγγελίες
πού ἔχουν γίνει, ἐλάχιστες ἔφθασαν στην Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, ὑπογραμμίζεται:
«Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΝΤΑ) ἐπέβλεψε τήν ἐφαρμογή
τοῦ Ἐθνικοῦ Σχεδίου Δράσης για
τήν Καταπολέμηση τῆς Διαφθορᾶς
(NACAP) γιά τήν περίοδο 20222025, διεξήγαγε ἔρευνες καί παρακολούθησε τήν ἐφαρμογή τῶν διατάξεων σχετικά μέ τίς δηλώσεις περιουσιακῶν στοιχείων καί τίς δραστηριότητες πιέσεως.
Ἡ γεωπολιτική
ἀστάθεια ἀπειλεῖ
τήν ἑλληνική
οἰκονομία
ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ πτήσεις θα πραγματοποιήσει ἡ ἑλληνική οικονομία το 2024
συμφώνως πρός τό Ιδρυμα Οικονομικῶν
καί Βιομηχανικῶν Ἐρευνῶν πού ἐκτιμᾶ
ὅτι ἡ ἀνάπτυξις θά τρέξει μέ ρυθμό 2,1%
ἔναντι τοῦ 2,4% πού ἦταν ἡ προηγουμένη
του πρόβλεψις. Ἡ ἐπιβράδυνσις τῆς οἰκονομίας τῆς Ευρωζώνης, ἡ σταδιακή ἀποκλιμάκωσις τοῦ πληθωρισμοῦ καί τῶν ἐπιτοκίων, ἡ γεωπολιτική αστάθεια, τά δημοσιονομικά μεγέθη καί ἡ ἐκτέλεσις τοῦ
ἀναθεωρημένου Σχεδίου Ἀνακάμψεως καί
Ἀνθεκτικότητος, εἶναι πλέον καθοριστι
κοί παράγοντες τῆς εξελίξεως του ΑΕΠ το
Συνέχεια στην σελ. 2
Ὁ Δημ. Γρ. Καμπούρογλους
διευθυντής
τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
DEPARTMENT
STATE
Στήν Γενική Διεύθυνση τῆς
Μονάδος Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήμα
τος τοῦ Ὑπουργείου Οικονομικῶν
ἀνατέθηκαν ὑποθέσεις ἀπάτης καί
διαφθορᾶς. Ἡ Διεύθυνση Εσωτερικῶν Ὑποθέσεων διερεύνησε τη
διαφθορά ἐντός τῆς Ἀνεξάρτητης
Ἀρχῆς Δημοσίων Εσόδων.
Ἡ Ὑπηρεσία Εσωτερικῶν
Υποθέσεων γιά τά ὄργανα ἐπιβολῆς τοῦ νόμου διερεύνησε
ἐγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης τῆς διαφθορᾶς, που διαπράχθηκαν ἀπό τίς Ἀρχές ἐπιβολῆς τοῦ νόμου. Τό Ελεγκτικό Συνέδριο ἦταν
τό ἀνώτατο οἰκονομικό δικαστήριο
καί ὄργανο ἐλέγχου ὅσον ἀφορᾶ
τήν χρήση τῶν δημοσίων πόρων.
Το 2022 ἡ ΝΤΑ ἔλαβε 3.513 και
ταγγελίες για εικαζόμενη διαφθο
ρά, ἀπάτη καί κακοδιοίκηση (3.057
το 2021) καί πραγματοποίησε 575
ἐλέγχους καί ἐπιθεωρήσεις (393
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἡ μυστική συνάντησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τήν «Νίκη»
«Ἔχει καί ἀλλοῦ πορτοκαλιές», τό μήνυμά του πρός τά κατεστημένα κόμματα
γιά τό μονοπώλιο τῆς Ὀρθοδοξίας
ΠΡΙΝ ἀπό ἕναν τοὐλάχιστον μῆνα δύο διαχρονικές
ἔγκυρες πηγές της στήλης, μία ἐκκλησιαστική καί
μία διπλωματική, μέ καλή γνώση τῶν ἐσωτερικῶν
ἰσορροπιῶν τῆς Μονῆς Πετράκη, μοῦ ἐμπιστεύτηκαν τήν πληροφορία ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ιερώ
νυμος συναντήθηκε ἀργά ἕνα βράδυ στο γραφείο
του, λίγο μετά τήν ψήφιση του γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, μέ ἀντιπροσωπεία τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ κόμματος «Νίκη», τῆς ὁποίας
ἡγεῖτο ὁ πρόεδρός της Δημήτρης Νατσιός. Δεδομένων τῶν κακῶν σχέσεων πού ἐφέροντο ὅτι εἶχαν οἱ
δύο πλευρές ἀπό τήν περίοδο τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν
τοῦ 2023 καί τῆς ἀμοιβαίας καχυποψίας που λέγεται ὅτι ἐπικρατούσε μεταξύ τους, ἤμουν πολύ δι
στακτικός στο να πιστέψω την πληροφορία. Πολύ δέ
περισσότερο να σπεύσω να την δημοσιεύσω. Στήν
δημοσιογραφία πρέπει καμμιά φορά να περιμένεις
ἀναλαμβάνοντας τό ρίσκο να σε προλάβει ἄλλος καί
νά «χάσεις» τήν εἴδηση. Ἡ ἐμπιστοσύνη καί ἡ διασταύρωση ὅμως προηγοῦνται. Ἡ ἐξακρίβωση τῆς
εἰδήσεως κατέστη εὐκολότερη τίς προηγούμενες
ἡμέρες ἐξ αἰτίας τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νά μοιραστεί μέ ὁρισμένους συνεργάτες του.
τήν πληροφορία πού ἀποδεσμεύω μέ τό σημερινό
σημείωμα.
Θεωρῶ ὅτι ἐν ὄψει τῆς συναντήσεως τοῦ Μακαριωτάτου μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καί τῆς ἐπισκέψεώς τους στο Δήλεσι ἔχει νόημα νά δοῦμε πῶς σκέπτεται καί κυρίως πῶς ἑλίσ
σεται στο παρασκήνιο ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Νεώτερα στοιχεία γιά τήν στάση
του στίς ἐκλογές του 2023 πιστοποιοῦν ὅτι ὁ κύριος
Ιερώνυμος δέν βοήθησε ἐπ' οὐδενί τήν «Νίκη» αλλά
καί δέν τήν πολέμησε. Τό «Ὥς Ἐδῶ!», πού εἶπε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος λίγο πρίν τίς δεύτερες ἐθνικές εκλογές καί ἑρμηνεύτηκε ὡς ἀποδοκιμασία τῆς «Νίκης»
ἀπό κυβερνητικά κέντρα, δέν ἀπευθυνόταν μόνο σε
μερικούς Μητροπολίτες πού εἶχαν ἐκφράσει τήν συ
μπάθειά τους στο νεοσύστατο κόμμα ἀλλά καί σέ
τρεῖς «φιλοκυβερνητικούς» Μητροπολίτες με φιλοδοξίες μέλλοντος πού ἦταν ἕτοιμοι να καταγγείλουν
την ηγεσία αὐτοῦ τοῦ κόμματος ὡς «αἱρετική» γιά νά
τήν πλήξουν ἐκλογικά στούς Ὀρθόδοξους ἐκλογεῖς.
Μέλημά του ἦταν κυρίως ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας
καί ἡ ἀποφυγή της διασπάσεως καί τοῦ διασυρμού.
Στην κορύφωση τῆς κρίσεως γιά τόν γάμο τῶν
ομόφυλων ζευγαριῶν, πού εἶναι ἕως καί σήμερα πληγή πυορροούσα στό σῶμα τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ
Αρχιεπίσκοπος ἔλαβε θορυβημένος τήν ἀπόφαση να
Συνέχεια στην σελ. 3
το 2021), ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 13 (21 τό
2021) παραπέμφθηκαν γιά δίωξη.
Ὑπῆρξαν 32 καταδικαστικές ἀποφάσεις εἴτε σέ ἐφετεῖα εἴτε σέ πρωτόδικο ἐπίπεδο (24 το 2021) και 15
ἀθωωτικές ἀποφάσεις (21 το 2021).
Ἡ φυλάκιση ανεστάλη σέ 28 ἀπό
τίς 32 ὑποθέσεις καταδίκης.
Τόν Φεβρουάριο το κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόμο που συστη
ματοποιεῖ τή διαδικασία δήλωσης
περιουσιακῶν στοιχείων. Τρεῖς
μῆνες νωρίτερα, ψήφισε νομοθεσία
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σε πύρινο κλοιό
ὁ Ναύσταθμος
καί οἱ ἀμερικανικές
ἐγκαταστάσεις τῆς Σούδας
Την Κυριακή 28/04
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
(σελ. 3)
ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χαράλαμπος
ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ
Η βιογραφία
του χαρισματικού στρατηγού
Ο θρυλικός υπερασπιστής
του αλβανικού μετώπου,
που είπε η
πε πρώτος το «όχι
στη φασιστική Ιταλία,
MATIKOE HIIHTOPA
ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ
ΔΙΟΓΕΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
MAMMAL HU
BEETLE MANIERU
14-06S HAD REAS
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Η τηλεοπτική σειρά ἐπιστημονικῆς φαντασίας
«Babylon 5», ἄν καί ἀνάγεται στην δεκαετία τοῦ
1990, ἐξακολουθεῖ νά ἔχει φανατικούς οπαδούς, οι
ὁποῖοι παρακολουθοῦν καί τήν ἐξέλιξη τῶν πρωταγωνιστών της. Γιά ἕναν περίεργο λόγο έπεκράτησε χθές ἐνθουσιασμός μεταξύ τῶν fan τοῦ
«Babylon 5», ἐνθουσιασμός πού ἦταν διάχυτος
στις σελίδες τους στο διαδίκτυο. Ὁ λόγος, ἡ όνοματοδοσία του νέου πυρηνικοῦ ὑποβρυχίου τοῦ Βρεταννικού Βασιλικοῦ Ναυτικού, τό ὁποῖο βαφτίσθηκε «Ἀγαμέμνων». Θά μοῦ πεῖτε, τί μπορεῖ νά συνδέει τόν ἀρχαῖο Βασιλέα τῶν Μυκηνῶν μέ τήν τη
λεοπτική σειρά; Στο «Babylon 5», «Ἀγαμέμνων»
ἦταν τό ὄνομα τοῦ διαστημοπλοίου τοῦ ὁποίου
κυβερνήτης ἦταν ὁ πλοίαρχος Τζών Σέρινταν, τόν
ὁποῖο ὑπεδύετο ὁ ηθοποιός Μπρούς Μποξλάιτνερ.
• Δέν ἔχουμε συνηθίσει νά ἀκοῦμε χιούμορ στον που
λιτικό λόγο, ὁ ὁποῖος συνήθως εἶναι στεγνός, ξύλι
νος καί ἀπόμακρος. Γι' αὐτό καί ἐπισημαίνουμε ὡς
ἐξαίρεση το σχόλιο του πρώην αναπληρωτή γραμ
ματέα του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Βασιλειάδη για το...
θαῦμα τῆς ἐμφανίσεως σταυρού στην κολυμβήθρα
τῆς βαπτίσεως τοῦ Στέφανου Κασσελάκη. «Σέ μιά
κοινωνία πού ζεῖ ἀπό θαῦμα, δέν ἔχουμε ἀνάγκη
ἀπό θαυματοποιούς» εἶπε ὁ κ. Βασιλειάδης. Σχόλιο
λίαν εὔπεπτο, σε αντίθεση πρός τα πικρόχολα στα
ὁποῖα ἔχουν συνηθίσει οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἀριστερᾶς.
Ιταλοί ερευνητές
ἐντόπισαν τό σημεῖο ταφῆς
τοῦ Πλάτωνος
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ποινική δίωξις
γιά 28 ἀδικήματα στους
67 συλληφθέντες χούλιγκαν
ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ διώξεις για 28 κακουργήματα καί πλημ
μελήματα ἠσκήθησαν εἰς βάρος τῶν 67 συλληφθέντων
για την δολοφονία τοῦ ἀστυνομικοῦ τῶν ΜΑΤ Γιώργου
Λυγγερίδη στου Ρέντη ἀλλά καί ἄλλες ἀξιόποινες πράξεις. Ταυτοχρόνως στό «φῶς» τῆς δημοσιότητος ἔρχονται ἀνατριχιαστικές συνομιλίες των χούλιγκαν μετά
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Λές καί ἦταν (πού νά μήν ἦταν χθές
Σαν χθές, 23 Απριλίου
του 2010, ὁ Γιώργος Παπαν
δρέου, ὁ ὁποῖος εἶχε εκλεγεῖ
μέ μεγάλο ποσοστό ψήφων
πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας τούς πολίτες ότι «λε
φτά ὑπάρχουν», μᾶς ἔβαλε
στο πρώτο «μνημόνιο».
Ήταν ήρεμος., σχεδόν
ἀνακουφισμένος, πού θά μᾶς
ἔκανε «Δανία του Νότου»
(άλλο κι ἐκεῖνο πάλι), πού
θά μᾶς ἔκανε πολῖτες μιᾶς
χώρας ευημερούσης και αναπτυσσομένης.
Βεβαίως, ὅλα ἐτοῦτα
ήταν «μέχρι να πάρει τήν
κουτάλα», όπως κάνουν
δηλαδή όλοι οι πολιτικοί.
Υπόσχονται τα πάντα σέ
όλους και τελικώς όταν «τά
βροῦν μπαστούνια», τά
ρίχνουν στούς προηγούμένους.
Ὁ Γιώργος, λοιπόν, δ
ὁποῖος εἶχε ἀναλάβει τήν
ἀρχηγία του ΠΑΣΟΚ λαμβάνοντας τό «δαχτυλίδι»
ἀπό τόν ἀπερχόμενο πρωτ
θυπουργό Κώστα Σημίτη (δ
ὁποῖος ἔβλεπε ὅτι ἐρχόταν
πανωλεθρία καί ἐγκατέλειπε
τό σκάφος), μᾶς εἶπε, τότε,
ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Γεωργί
ου, ἀπό τό γραφικό Κατσελ
λόριζο (ποιός, ἄραγε, σπιν
θηροβόλος ἐγκέφαλος σκέφθηκε τό ἀκριτικό νησί ὡς
σκηνικό μιᾶς τραγωδίας;)
Συνέχεια στην σελ. 4
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
Ο βίος και το έργο των σύγχρονων
γερόντων της Αθωνικής Πολιτείας,
που διατήρησαν ζωντανό το πνεύμα
του αγιορείτικου μοναχισμού εν μέσω
Η πολέμων, Κατοχής & Εμφυλίου
Ζητοῦνται
ἀνεξάρτητοι
καί ἐλεύθεροι
δικαστές
τοῦ Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ τῆς Δικαιοσύνης
ἐνδιαφέρει τούς πάντες. Ὅλοι θέλομε τη Δικαιοσύνη ἀνεξάρτητη. Δυστυχῶς ὅμως στις μέρες μας τό που
λύτιμο αὐτό ἀγαθό ἀμφισβητεῖται
πανταχόθεν, ἀκόμη καί ἀπό αὐτή τήν
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ἡ ὁποία
δήλωσε ὅτι «εἶναι βαριά κουβέντα να
πῶ ὅτι εἶμαι περήφανη γιά τή Δικαιοσύνη», πού σημαίνει ὅτι δέν εἶναι περήφανη, γιατί ἀλλιῶς θά τό διακήρυτ
τε! Ἀμφισβητεῖται λοιπόν ἐμμέσως
Συνέχεια στην σελ. 3