Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2013 - Χρ. φύλλου 9714 Έτος: 410, 0,50 ΕΥΡΩ -J MAISONuΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 0 2141021919
Μητσοτάκης:
Επιστολική ψήφος
και σταυρός προτίμησης
στις ευρωεκλογές
Με αναφορά στη σπουδαιότητα των μεταρρυθμί
σεών που έχουν δρομολογηθεί ξεκίνησε ο πρωθυ
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την εισαγωγική ει
σήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργ
κού Συμβουλίου. "Αυτές απαντούν και στην πράξη
σε όσους αμφιβάλλουν είτε για την προσήλωσή μας
σε αυτές είτε για τους ρυθμούς παραγωγής του κι
βερνητικού έργου, τόνισε.
Ετήσια γιορτή
http://www.agonas.gr [email protected] - TOKTIKÓ HÉÀOS TNC ENTE KOZA. BATA 1858
Ξάνθη 2 Δεκεμβρίου
Χρήματα στους Δήμους Αγρότης της χρονιάς 2023.
για τις ανάγκες
των σχολείων
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Ημερίδα με θέμα:
Το ποσό των 42 εκατ. ευ·
ρώ θα κατανεμηθεί σε
Ασυμμετρίες του χθες,
ψηφιακός μετασχηματισμός
και νέα μοντέλα συνεργασίας
στην αγροτική παραγωγή σελίδα 4
Ερώτηση
όλους τους δήμους της χώρ
ρας, προκειμένου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και
της Δευτεροβάθμιας
Εκπαί
δευσης να καλύψουν τις λει· "Μέτρα ανακούφισης
τουργικές τους ανάγκες.
σελίδα 3
για κτηνοτρόφους
Θεσσαλίας - Θράκης"
σελίδες 8,9
Αναφέρθηκε κατ' αρχάς στις πολύ σημαντικές
αλλαγές στη Δικαιοσύνη που τίθενται σε δημόσια
διαβούλευση αυτές τις μέρες,
σελίδα 5
Πετρούπολης
ΧΡΟΝΙΑ
γιορτάζουμε μαζί
Διακοπή της κυκλοφορίας
επί της 28ης Οκτωβρίου
για την τοποθέτηση
του χριστουγεννιάτικου
διάκοσμου
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2013
του κεντρική Σκηνή
του Κυριάκου Βελόπουλου προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Νέα επιστολή
προς το Αγροτικής Ανάπτυξης
από τους κτηνοτρόφους
της ΑΜΘ
για την καταβολή ενισχύσεων
40 ΧΡΌΝΙΑ
OMIAGE ANTISARI
SANDNE
σελιδα 13
READTHE ETHNESPINTERE
για τα 100 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑ ΑΠ' ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ
"OIKIA MANDY XATZIAAKI
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 19.00
13PARTY METEENDELL WEST ET DES
σελίδα 3
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ
www.agonas.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα