Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
s

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230142

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 1103 - ÅÔÏÓ 20ï

KYΡIAKH 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

Η πρόταση Κουρέτα…
• Για τη Γεωργική Ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και οι τέσσερις κίνδυνοι που απειλούν
την περιοχή μας, παρουσιάστηκε το πρωί της Παρασκευής από τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
• Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η Θεσσαλία βιώνει τις επιπτώσεις ενός σύνθετου υδατικού προβλήματος, που ήδη εξελίσσεται σε περιβαλλοντικό – οικολογικό και θα επιδεινωθεί
σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, στο οποίο ήρθαν να προστεθεί και αυτό που δημιουργήθηκε
από την πρόσφατη τραγωδία των πλημμυρών, πρόβλημα που θα συνεχίσει να απασχολεί την
Θεσσαλία και τα επόμενα χρόνια, εάν δεν υπάρξουν άμεσες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις
σε πολλούς τομείς.
• Δρομολογημένα έργα: Πρόκειται για έργα που άρχισαν πριν αρκετά χρόνια, υλοποιούνται με βραδείς ρυθμούς ή/και είναι στάσιμα (για διάφορους λόγους), άλλα που έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και άλλα που δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδότησης:
• Για τα φράγματα Πύλης, Μουζακίου κ.λ.π., ανέφερε: Πρόκειται για έργα καθόλα χρήσιμα, που όμως χαρακτηρίζονται από χαμηλό ή και μηδενικό βαθμό ωριμότητας (από πλευράς
μελετών), με άγνωστο ή/και πλασματικό προϋπολογισμό και άγνωστο χρόνο υλοποίησης αν
δεν αλλάξει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους.

s

Πολιτική

ÐÑÏ­ÓÊËÇ­ÓÇ

Αποχωρήσεις από τον
τοπικό ΣΥΡΙΖΑ

Galerie f

• Πέντε μέλη αποχώρησαν από
την Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ στην Καρδίτσας και αρκετοί ακόμη τηρούν εν αναμονή.

s

Óåë. 9

Aθλητικά
Νίκη θέλει η ΑΣΑ με
Απόλλωνα Πόντου
• Η ΑΣΑ θα αντιμετωπίσει στο
Πολύκαστρο τον Απόλλωνα
Πόντου για την 12η αγωνιστική της Super
League 2.
Óåë. 20

s

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Óåë. 6,7,8

ΕΚΘΕΣΗ­ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
"Χριστουγεννιάτικη Έκθεση με
έργα ζωγραφικής - χαρακτικής Γλυπτικής "
ÄéÜñêåéá Ýêèåóçò από
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου
2023 Ýùò Κυριακή 31
Äåêåìâñßïõ 2023
¿ñåò ëåéôïõñãßáò:
10:30π.μ. έως 14:00μ.μ
18:00μ.μ. έως 21:00μ.μ.

Διεύθυνση: Â. ÔæÝëëá 31
Ô.Ê. 43100 Êáñäßôóá
Ôçë.: 24410 71222
Êéí. 6972098848