Επόμενη μέρα Next
Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: "Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι εν ζωή"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9771109004107
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103οn Αρ. φύλλου 30.889 Ιδρυτής: ΓΑ. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑ ΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . Με τις προσφορές Ε 4,00
Δηλνω υπεύθυνα
ότι είμαι εν ζωή ν
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΙΝΑΛ
Οι κάλπες,
τα δίδυμα,
η επόμενη
ημέρα
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Δύο χρόνια από την εισβολή
του νέου κορωνοϊού, ένας
χρόνος από την έναρξη
εμβολιασμν.
Θα κοπάσουν σταδιακά
τα κύματα. Απαντούν σε όλα
τα ερωτήματα οι καθηγητές
Αθανάσιος Τσακρής ,
Αγγελος Χατζάκης,
Δημήτρης Θάνος
Ιστορίες καθημερινής τρέλας και γραφειοκρατικού παραλογισμού στον ΕΦΚΑ
Ανάδειξη νέου προέδρου
Βαφτίστηκε e-ΕΦΚΑ, δηλαδή ηλεκτρονικόs
ΕΦΚΑ, αλλά από τουs 120 υπαλληλουs που
υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικns , μόνο 50 έχουν γνση πληροφορικής και
από αυτούs οι 30 προσλήφθηκαν πριν από το
2005 και έκτοτε δεν έχουν μετεκπαιδευθεί σε
νεότερεs τεχνολογίεs. Ακόμη κι αν ήταν όλοι
αριστούχοι μηχανικοί ηλεκτρονικν υπολογιστν δεν θα μπορούσαν να κάνουν πολλά,
αφού για να προμηθευτεί ο ΕΦΚΑ υπολογιστές και εκτυπωτές απαιτούνται 15 μήνεs!
Για μια περίοδο μάλιστα οι υπάλληλοι τύπω ναν έγγραφα στο σπίτι τουs, εν για μεγάλο
χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο με το οποίo
μεταφέρονταν οι φάκελοι δεν είχε βενζίνη.
Στον κατ' επίφασιν ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ, ζητήθηκε από ασφαλισμένο, που είχε κάνει αίτηση
συνταξιοδότησηs , να δηλσει υπεύθυνα-και
φυσικά χειρογράφωs- με δήλωση του πάλαι
ποτέ νόμου 105 ότι είναι εν ζωή και αφού το
έκανε, ο αρμόδιοs υπάλληλοs βεβαίωσε πωs ο
ζωντανόs ακόμη ασφαλισμένοs υπέγραψε
ενπιόν του. Ο παραλογισμόs τns γραφειοκρατίαs και η κακομεταχείριση των πολιτν
σε μια σχεδόν σαδιστική εκδοχή τοus είναι
η κανονικότητα . Οικονομική Κ , σελ. 2
Σημαντικές για το πλαίσιο εντός του
οποίου ηχρα θα φτάσει στιs επό μενεs εκλογές είναι οι σημερινές
κάλπεs στο ΚΙΝΑΛ. Τα νέα δεδομένα
βρίσκονται στο μικροσκόπιον Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ, εν εάν , όπωs αναμέ νεται, απαιτηθεί δεύτεροs γύρ0s,
καθοριστικές θα είναι τυχόν συμ
μαχίεs των υπόλοιπων υποψηφίων.
Δεν αρκούν μόνο
οι εμβολιασμοί . Ο διευθυντής
του ΠΟΥστην Ευρπη,
Χανς Κλούγκε,
μιλάει στην Κ
Το αναι του ΣτΕ
στην υποχρεωτικότητα
Νιθω ότι μεγάλωσα δέκα
χρόνια . Μία διευθύντρια
κλινικής CονID μιλάει
για την αδιάκοπη μάχη
μετά τα πρτα κρούσματα
Ερευνα: Το 46%
των Ελλήνων Πολιτν
θέλει το ΚΙΝΑΛ
να λέγεται ΠΑΣΟΚ
Σελ, 4,5 , 8, 10
Η Κ) στο αεροπλάνο με τον Πάα
Σελ. 12
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ <Κ
ΠΑΜΠΛΟ ΚΑΣΑΔΟ
protergia
Πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος
της Ισπανίας
Σεβόμαστε τα κυριαρχικά
δικαιματα της Ελλάδας
Σελ. 20
Το μέλλον της ενέργειας
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ
Το πείραμα
Οι παθογένειεs είναι γνωστές:
υποστελέχωση κρίσιμων υπη
ρεσιν για την εξυπηρέτηση
του πολίτη-και, αντιστοίχωs,
πλεονάζον προσωπικό σε άλ
λεs που συχνά δεν έχουν λόγο
υπαρξns εξίσωση των αμοιβν των υπαλλήλων ανεξαρτήτωs των επιδόσεν τουs
ανυπαρξία ουσιαστικού πειθαρχικού ελέγχου . Στον ΕΦΚΑ
γίνεται μια προσπάθεια να θεραπευθούν κάποιεs από αυτές
τιs χρόνιεs δομικές αδυναμίεs
τns δημόσιαs διοίκησns , προκειμένου να μην εξακολουθή
σουν χιλιάδεs πολίτεs να πεΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΤΗΝ Κο
Καθήκον των τραπεζν
η ανάπτυξη για όλους
Πριν ο Πάπας Φραγκίσκος ακολουθήσει τα επί γης βήματα του ΑΠοστόλου Παύλου και του Αποστόλου Βαρνάβα, Περιοδεύοντας σε Κύπρο και Ελλάδα, καθς ακαι γαρ εν ενί Πνεύματι ημείς Πάντες εις εν σμα εβαπτίσθημεν , στα 30.000 Πόδια ευλόγησε τη γεφυροποιό συμμαχία Πίστης και επι στήμης κατά του υπεράνω θρησκειν εχθρού . Η <Κ ήταν εκεί περιγράφοντας το ατυπικό και το ανθρπινο του Ποντίφικα. Σελ. 23
Οι τράπεζες, οι οποίες
στο Παρελθόν χρηματοδότησαν την κατανάλωση, Πρέπει τρα να
χρηματοδοτήσουν τις
επενδύσεις, να στηρίξουν μια άλ λου τύπου ανάπτυξη , περιβαλλοντι κά βιωσιμηn και κοινωνικά ανοιχτή σε
όλους , υπογραμμίζει σε συνέντευξή
του στην α Κ) ο διευθύνων σύμβου λος του ομίλου Eurobank, Φωκίων
<Πατέρες του κινήματος Μέτρα στα AΕΙ κατά
κατά των εμβολίων
της οικογενειοκρατίας
Η ισχυρή πιρροή μοναχν του Αγίου Ορους
Νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής καθηyητν
Ευάριθμοι, αλλά με ισχυρή επιρροή εντόs και εκτόs Αγίου
Οροus , μοναχοί χρησμοδοτούν νάρια συνωμοσιν, οι οιωνοi
κατά των εμβολίων, παρά τοus
δεκάδεs νεκρούs που μετρά - βάνονται στην πυριτιδαποθήκη
ει ήδη η αθωνική κοινωνία . Η
Αυστηρότερα κριτήρια στουs διο - ημετέρων. Εξετάζεται να αναλάρισμούs πανεπιστημιακν δα σκάλων προωθεί το υπουργείο Ιδρύματos-όταν αυτό θεσμοΠαιδείas , υπό τη σκιά κρουσμάτων νεποκρατίαs, αλλά και
κομματικν διεμβολισμν υπέρ
επίκληση αγίων-προστατν, η
διακίνηση φυλλαδίων με σεριμένουν επί μήνεs , ίσωs και
χρόνια, τη νόμιμη σύνταξή
τουs. Αν η προσπάθεια επιτύχει, θα αποτελέσει υπόδειγμα
για όλη τη διοίκηση .
Καραβίας . Σελ. 22
βει ενεργό ρόλο το Συμβούλιο
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
θετηθεί- και παράλληλα να δι υλίζονται με τρόπο διαφανή οι
όποιεs καταγγελίεs . Σελ. 24
κεποχήs Αντιχρίστουν περιλαμΣτο κόΚκινο
οι εφορίες
τουs. Σελ. 8
Μπλόκαραν οι εφορίες από το κύμα μεταβιβάσεων ακινήτων ενόψει των αλλαγν στις αντικειμενικές αξίες , Στο τελευταίο δίμηνο του
έτους οι μεταβιβάσεις αναμένεται
να είναι αυξημένες κατά 30% .
Συμβολαιογράφοι εκτιμούν πως
δεν θα Προλάβουν όλες να διεκπεραιωθούν εντός του έτους και
ζητούν να μετατεθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικν αξιν για
ένα τρίμηνο. Οικονομική Κ, σελ . 4
Για τη Σμύρνη, την αγαπημένη
Ψηφιακή
σφραγίδα
στα κύτταρα
Για εξατομικευμένες
θεραπείες καρκίνου
Δσε
Η μέθοδος τns γραμμικήs κωδικοποίησns λειτουργεί σημεινονταs μεμονωμένα κύτταρα
με μια σφραγίδα που μεταβιβάζεται σε όλουs τουs απογόνοus
ενός κυττάρου, όπωs θα έκανε και ένα barcode . Η έρευνα
στον τομέα δημιουργεί ελπίδεs
για εξατομικευμένεs θεραπείes καρκίνου, καθs και άλλων
ασθενειν . Εχει αρχίσει να
μαs δίνει μια εικόνα για τον
καρκίνο την οποία δεν έχουμε
ξαναδείν , τονίζουν οι επιστή μεγαλύτερη αξία
στα χρήματα σου
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΠΟΥΤΙΝ
Συνάντηση εν μέσω
έντασης με την Ε.Ε.
Η αναζωπύρωση του ουκρανικού
ζητήματος και οι αποσταθεροποιητικές τάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια δοκιμάζουν τις σχέσεις μεταξύ
Ρωσίας και Ευρωπαίων , Παραμονέ
της συνάντησης Πούτιν-Μητσοτάκη στο Σότσι. Σελ . 16
Για τη θεατρική και λίαν προσεχς κινηματογραφική Σμύρνη
αγαπημένηy μιλάει στην Κ) η Μιμή Ντενίση, μια χρονική ανάσα
Πριν από η συμπλήρωση αινα από την Πιο βαριά εθνική μας τραγωδία . Ανείπωτη η συγκίνηση της , όταν ένας θεατής της έδειξε το
χμα-κειμήλιο Που έφερε η μάνα του όταν ξεριζθηκε από τη γενέθλια γη. Σελ. 35
Βλ. σελίδα 3
Business
μονεs. Σελ. 29
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα