Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών

Πέμπτη 11/04/2024

Πέμπτη 04/04/2024

Πέμπτη 28/03/2024Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Περί υγείας… συνάντηση Δημάρχων και Περιφέρειας
  Συνάντηση περί υγείας είχε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Χρήστος Κακαβάς, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός, η Αντιπεριφερειάρχης Δασικής πολιτικής κ. Κατερίνα Καλαντζή, με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κ. Γεωργίου, και τους συναρμόδιους φορείς, τον κ. Καρατσίκη, Διοικητή Νοσοκομείου Καρπενησίου, τον κ. Παπανικολάου, Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Υγείας του Νομού, και την κ. Χαλκιά Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Στο ρεπορτάζ του Ευρυτανικού Παλμού, ο κ. Καρδαμπίκης ανέφερε: «Στη συνάντηση
 • Προμήθεια σε τρόφιμα και λοιπά είδη για τις μαθητικές εστίες και τον παιδικό σταθμό Δήμου Αγράφων
  Στην ανάδειξη οριστικών αναδόχων προβαίνει η Δημοτική Επιτροπή Αγράφων για την «Προμήθεια σε τρόφιμα και λοιπά είδη συσσιτίου για τις μαθητικές εστίες και τον παιδικό σταθμό και σε γάλα για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 297.715,82 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθν�
 • 13.000 € για τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για το 2024
  Τη μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία και βιβλιοδέτηση των πρακτικών του Δ.Σ. για το 2024 αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης. Ο ίδιος αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας στον Σώκο Γεώργιο έναντι συνολικού ποσού 12.999,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται παράσταση εφάπαξ σε κάθε συνεδρίαση ανεξαρτήτων ωρών, απομαγνητοφώνηση – δακτυλογράφηση, ηλεκτρονική επεξεργασία – επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση (από εκτυπωτή Laser το πρωτότυπο) και σε ψηφιακά φωτοτυπικά με λευκό χαρτί αρίστης ποιότητας 80gr και βιβλι
 • Στο ΚΤΕΛ Ευρυτανίας το έργο «Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»
  Έγκριση έλαβε από τη Δημοτική Επιτροπή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικής παροχής συγκοινωνιακού έργου, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» για το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 24 έως 30 Απριλίου 2025» προϋπολογισμού 78.030,4€ (ποσό 65.178,36€ για το έτος 2024 & ποσό12.852,05€ για το έτος 2025), από τον οικονομικό φορέα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων, καθώς μόνο το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥ
 • Πρόσκληση σε 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής
  Η 2η Ειδική Μικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη – μέσω της εφαρμογής zoom) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ (διμήνου Μαρτίου-Απριλίου) της δημοτικής αρχής, θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα -κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος και θα είναι ανοιχτή στο κοινό, όπως κάθε συνεδρίαση. Οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι των συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, που επιθυμούν να υποβάλλουν θέματα προς συζήτηση και ως ένα (1) θέμα ο καθένας,  μπορούν να τα καταθέσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο πρωτόκο�