Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Η ιστορία
επαναλαμβάνεται
στο ΤΕΕ Δυτικής
Μακεδονίας
- Νίκος Συλλίρης
και Βούλα
Χριστοπούλου
στο τιμόνι της
διοίκησης για
τα επόμενα
4 χρόνια

σελ ~ 24

Ο Δήμος
Κοζάνης
χαιρετίζει την
απόφαση του
Υπουργείου για
το κομβικό
έργο της
διασύνδεσης της
τηλεθέρμανσης
Κοζάνης με το
ενιαίο σύστημα

σελ ~ 3

Ο Μίλτος
Τεντόγλου νίκησε
τον Φουρλάνι και
ετοιμάζεται για
τους Ολυμπιακούς
Αγώνες

σελ ~ 5

Ανακοινώθηκαν οι Ελάχιστες
Βάσεις Εισαγωγής - Ποιες είναι
στα τμήματα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

σελ - 5

τιμή 0,50 €

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8233

Αρ. φύλλου

Ως το Δεκέμβριο του 2027 η ολοκλήρωση
του έργου διασύνδεσης της Κοζάνης
με το ενιαίο σύστημα τηλεθερμάνσεων
-Παρατείνεται ως το 2028 η λειτουργία
του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου;
σελ ~ 3

Άννα Διαμαντοπούλου:
Ό,τι έχω αποφασίσει
στη ζωή μου, όλες οι
μεγάλες αποφάσεις
ξεκινούν από
την Κοζάνη

σελ ~ 4

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 4

Η Άννα Διαμαντοπούλου
συνδέει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας
με τον κύκλο της Β
οστώνης με στόχο τη
διεθνοποίησή του