Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΕΜΠΑ
Ap. 45. 94
ΕΛΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ FIPP FAEP
ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13547
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σύμφωνα με 9 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τα ολιγοπώλια πίσω από την ακρίβεια
Έρευνα για τη «Μαφία
της Μυκόνου»
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωρ
Αγία Αδειλίνη απέστειλε στον Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών παραγγελία με
την οποία ζητά τη διενέργεια προκαταρ
κτικής εξέτασης ή προανάκρισης για τη
«Μαφία της Μυκόνου», η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλα νησιά των
Κυκλάδων προκειμένου να καταπολεμηθεί
η εγκληματική δραστηριότητα και να αποκατασταθεί η νομιμόμητα.
Αυξημένη 5,8%
η βιομηχανική
παραγωγή
ύξηση 6,7% κατέγραψε ο Γενικός ΔείΑντης Βιομηχανικής Παραγωγής του
Μάιο, ενώ τότε είχε καταγράψει αύξηση 2,3% έναντι του ίδιου μήνα του 2022.
Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μεταλλικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτε
ρη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του
κλάδου κατασκευής λοιπού εξοπλισμού
μεταφορών τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. ΣΕΛ.2
9.000 καταγγελίες
για παραβάσεις
σε παραλίες
αταιγισμό καταγγελιών δέχεται η
πλατφόρμα «My Coast» για τις παρανομίες στις παραλίες. Ο στόχος φαίνεται να επιτυγχάνεται, καθώς ο αριθμός
των καταγγελιών αυξάνεται συνεχώς, φτάνοντας τις 9.000 μέχρι στιγμής. Το στοίχημα του υπουργείου Οικονομικών κατά τη
θερινή περίοδο, εκτός από το κυνήγι των
φοροφυγάδων, είναι και η τήρηση της νομιμότητας στις παραλίες.
Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος των μικρών και που
λύ μικρών επιχειρήσεων, σχεδόν, κατά έξι μονάδες σε διάστημα
ενός χρόνου (από 69,5 μονάδες στο Β΄ εξάμηνο του 2022, σε 63,9 μου
νάδες στο Β΄ εξάμηνο του 2023), πιστοποιώντας την επιδείνωση της
θέσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων λόγω της πληθωριστικής κρίσης, αλλά και των συσσωρευμένων προβλημάτων.
Αυτό προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2023,
την 5η κατά σειρά, η οποία έχει θέμα «Ανταγωνισμός και Μικρές Επιχειρήσεις» .
Σχετικά με την λειτουργία του ανταγωνισμού, προκύπτει ότι το 87,3%
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι πεπεισμένο πως
υπάρχουν ολιγοπώλια τα οποία ελέγχουν μεγάλο μέρος της αγοράς και
διαμορφώνουν τις τιμές, έναντι μόλις 8,5% που πιστεύει ότι λειτουργεί
ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα. ΣΕΛ.2.
Wood:
Στο 2,8% την ανάπτυξη το 2024
Στο 2,8% διατηρεί την εκτίμησή της για την ανάπτυξη στην Ελλάδας φέτος η Wood, προειδοποιώντας ωστόσο για ισχυρές
πιθανότητες υποβάθμισης αργότερα και δηλώνει ότι παρακολουθεί με προσοχή τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και τις εξελίξεις στο
μέτωπο των πυρκαγιών δεδομένου ότι το 2023 οι φωτιές και οι
πλημμύρες επηρέασαν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα.
Επενδύσεις, κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και ισχυρός τουρι
σμός παραμένουν τα “φωτεινά σημεία της οικονομίας. Η αγορά εργασίας είναι υποτονική, ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας δυσκολεύ
εται να μειωθεί, ενώ οι μισθολογικές συμβάσεις συνεχίζουν να δεί
χνουν στάσιμα μισθολογικά επίπεδα. ΣΕΛ.3
ΟΟΣΑ:
Στην Ελλάδα
η μεγαλύτερη αύξηση
κενών θέσεων
αριθμός των κενών θέσεων ερ
γασίας στην Ελλάδα έχει εκτιναχθεί μετά το 2019, πολύ πε
ρισσότερο από τις χώρες του ΟΟΣΑ,
σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε
πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των
κενών θέσεων εργασίας στην ελληνική
οικονομία αυξήθηκε 115,6% σημειώθηκε και το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκρι
ση με το α' τρίμηνο του 2023, με τις κενές θέσεις να φθάνουν τις 70.826 από
32.850, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα το που
σοστό των κενών θέσεων εργασίας στον
τουρισμό ήταν υψηλότερο πέρυσι σε
σχέση με το 2019. ΣΕΛ.2
Ανάρπαστο
το ομόλογο
της Πειραιώς
επέρασε τις προσδοκίες η έκ
δοση πράσινου ομολόγου από
την Πειραιώς υπό το φως και
της πρόσφατης αναβάθμισης από την
Moody's. Συγκεντρώθηκαν προσφορές
3,5 δισ. για ομόλογο, η απόδοση υποχώ
ρηση κάτω από το 5% που ήταν ο αρ
χικός στόχος και η τράπεζα θα αντλήσει περίπου 650 εκατ. αντί του αρχικού
σχεδιασμού για 500 εκατ. Σε ό,τι αφορά
την απόδοση αυτή κινήθηκε κάτω από
το 5%, που ήταν η αρχική καθοδήγηση
και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο
4,625%. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν
για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της .
9772529 030141