Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12692 Τιμή 0,60 ευρώ - Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
υνεχίζεται η σύ
γκρουση της Κυ
βέρνησης με την
ακρίβεια.
Οι τιμές των προϊό
ντων στα σούπερ μάρκετ
παραμένουν το πρώτο
πρόβλημα την πολιτών,
καθώς το γεγονός ότι δεν
αυξάνονται άλλο οι τιμές
δεν σημαίνει ότι δεν είναι
ακριβά.
Εκτός από τους αυτ
στηρούς ελέγχους για
την αισχροκέρδεια η Κυ
βέρνηση προγραμματίζει
το επόμενο διάστημα να
δοθεί το επίδομα προσω
πικής διαφοράς σε
770.000 συνταξιούχους,
ενώ υπάρχουν σκέψεις
για την επέκταση του εν
λάχιστου εγγυημένου ει
σοδήματος, αλλά και τη
διατήρηση του επιδόμ
τος βαριάς αναπηρίας σε
όσους εργάζονται ανε
ξάρτητα από ηλικία.
συνέχεια στη σελ. 7
Καύσωνας διαρκείας στη χώρα μας
Τι αναφέρουν οι Μετεωρολόγοι για τις θερμοκρασίες
μέχρι το Σάββατο 13 Ιουλίου
Καύσωνας διαρκείας επελαύ
νει στη χώρας μας από την Τρίτ
τη 9 Ιουλίου.
Μετεωρολόγοι αναφέρουν
ότι η θερμοκρασία θα εξελίσ
σεται ανοδικά μέχρι και το Σάβ
βατο 13/7.
συνέχεια στη σελ. 6
Η χρήση του συνταγματικού ονόματος της Βόρειας
Μακεδονίας erga omnes, για όλες τις χρήσεις
. Είναι θεμελιώδες στη συμφωνία των Πρεσπών
και δεν είναι διαπραγματεύσιμο
Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης σε συζήτηση
με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ Ντάνιελ Σπέκχαρτ
σελ. 5
Άμεσα μέτρα από το Υπουργείο Υγείας
Για την υποστελέχωση
των Περιφερειακών Νοσοκομείων του ΕΣΥ
Άμεσα μέτρα ετοι
μάζεται να λάβει το Υ.
πουργείο Υγείας για
την υποστελέχωση των
Περιφερειακών Νοσο
κομείων του ΕΣΥ.
Ο υπουργός Υγείας,
Αδωνις Γεωργιάδης και
ρακτηρίζει το πρόβλη
μα της έλλειψης αντ
θρώπινου δυναμικού,
ως το μεγαλύτερο
πρόβλημα...
συνέχεια στη σελ. 7
Έχει γίνει καθαρισμός;
Παρατεταμένο διάστημα πολύ υψηλών
θερμοκρασιών και απουσία αξιόλογων
βροχοπτώσεων προβλέπουν για τον Ιούλιο
που διανύουμε οι μετεωρολόγοι.
συνέχεια στη σελ. 8