Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024. Αρ. φύλλου 1862 Έτος: 420, 0,50 ΕΥΡΩ - Ο ΗΜΙΔΟΝΗΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 1 2641021717
http://www.azonas, malazonasxaniamall.com - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Στη Θράκη η δράση "Skills4Jobs
για ηλεκτρολόγους αυτοματιστές"
Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 22 Ιουλίου 2024
για τη δράση κατάρτισης και απασχόλησης του ΣΕΒ
Με στόχο τη δια
σύνδεση νέων αποφοί
των της τεχνικής και
τεχνολογικής εκπαί
δευσης με τις επιχειρή
σεις της Θράκης και τις
διαθέσιμες θέσεις ερ
γασίας που έχουν ο
ΣΕΒ υλοποιεί την ολο
κληρωμένη δράση
Skills4Jobs για Ηλε
κτρολόγους Αυτοματι
στές στη Θράκης, που
περιλαμβάνει
* Ανάπτυξη τεχνικών
δεξιοτήτων, διά ζώσης
από τις 9 Σεπτεμβρίου
Νοεμβρίου, στις εγκατα
στάσεις του εργοστασί
ου ΣΕΚΑΠ ΑΕ, μέλος
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
SKILLS
Skills Jobs για Ηλεκτρολόγους
Αυτοματιστές στη Θράκη
Τα Αιτήσεις έως 22007
ΣΕΒΕΕ
του ομίλου εταιρειών
της 11 στην Ξάνθη από
το Κ.Δ.Β.Μ. Ι.Β.Ε.Π.Ε.
- Ανάπτυξη ήπιων
δεξιοτήτων και συμ
ΚΑΥΚΑΣ
Ο ΣΕΒ
Δήλωσε συμμετοχή
Διάκριση Εφαρμογών
που ανέπτυξε το ΑΕΤΜΑ Lab
(Εργαστήριο Προηγμένων
Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών
και Εφαρμογών
Κινητών Συσκευών)
του Τμήματος Πληροφορικής ΔΠΘ
στον Εθνικό διαγωνισμό Education
Leaders Awards 2024,
και στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
Καινοτομίας της Europol 2024
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΤΗ ΜΠΑΝΤΑ
ΤΟΥ ΔΕ ΣΕ
Μάθε περισσότερα
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
βουλευτική επαγγελ. Μησης στην ειδικότητα
ματικής καθοδήγησης.
* Εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης από τη Google.
* Ευκαιρίες απασχό
Θασίτης
Ψηφιακές Εκτυπώσεις
Φωτοτυπίες
Σφραγίδες
Χαράξεις Laser
| Εκτυπώσεις Ploter
25410 24000
#Print_House
| Εκτύπωση σε Κούπες
| Είδη Δώρων & Γραφείου
| Προσκλητήρια
| Έντυπα - Flyers
| Επαγγελματικές Κάρτες
[email protected]
9 Θερμοπυλών 14, Ξάνθη @ www.thasitis.gr
του Ηλεκτρολόγου Αυτοματιστή σε μία από
τις επιχειρήσεις-μέλη
του ΣΕΒ στη Θράκη,
Σελίδα 13
ΣΟΥΗΔΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σελίδα 9
KABALA
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Επίσκεψη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ
και της Υπουργού Πολιτισμού
Λίνας Μενδώνη στον Ταφικό Τύμβο
Μ. Δοξιπάρας - Ζώνης
16ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Εργαστήρια
- Σεμινάρια- Συναυλίες
Στα πλαίσια των πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών της δράσεων, η Φιλο
πρόοδη Ένωση Ξάνθης σε συνεργασία
με το Δημιουργικό Μουσικό Νησί - Cre
ative Music Island, διοργανώνουν το
16ο Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής με
τίτλο "Ο δρόμος του Ουτι
Φεστιβάλ
Ανατολικής Μουσικής
το δρόμο του αυτιού
Κυριακή 14 Ιουλίου
Σελίδα 6 Συναυλία Άβδηρα
21:00
Σελίδα 5
Αρχοντικό Παμουκτσόγλου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα