Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12691 Τιμή 0,60 ευρώ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024
ΡΕΚΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ
ΑΝΟΔΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ANAMENETAI
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
εκόρ τουριστι- φτάνει το 12% ενώ οι οκών αφίξεων δικές αφίξεις ξεπερ
και άνοδος νούν το 13%.
εσόδων αναμένεται στην Ελλάδα
το φετινό καλοκαίρι
σύμφωνα με τους ξε
νοδόχους.
Η αύξηση των αεροπορικών αφίξεων ήδη
Το ενθαρρυντικό της
φετινή σεζόν είναι η
διάχυση της τουριστικής
κίνησης σε περισσότε
ρους ελληνικούς προορι
σμούς σε σχέση με πέρι
Αρκετοί είναι οι επι
σκέπτες και στο Νομό
Πρέβεζας με τις ακτές
να γεμίζουν ασφυκτικά
στο παραλιακό μέτωπο
κυρίως τα Σαββατοκύριακαι
συνέχεια στη σελ. 6
Είναι διαρκής η μέριμνά μας
Για την πολύτεκνη οικογένεια
Δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής
και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη
Είναι διαρκής η μέριμνα μας
για την πολύτεκνη οικογένεια
και πολύ σύντομα θα παρου
σιαστεί το Εθνικό Σχέδιο Δρά
σης για το Δημογραφικό, το ο
ποίο έχει βασικό πυλώνα τη
στήριξη της". συνέχεια στη σελ. 6
Εκτεταμένους ελέγχους σε 14 παραλίες σε όλη τη χώρα
Που συγκέντρωσαν τις περισσότερες
καταγγελίες πολιτών
Πραγματοποίησαν οι κτηματικές υπηρεσίες
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
| σελ. 11
Στο αρχείο η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Που αφορά στο φωτοβολταϊκό πάρκο
Για το οποίο υπήρχε αίτηση κατασκευής από μεγάλη εταιρεία
στη θέση "Καμαρίνα" Πρέβεζας
Στο αρχείο μπαίνει από
τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Αποκεντρωμένης Διοί
κησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειο
δότησης που αφορά στο
φωτοβολταϊκό πάρκο σχύος 95 MW για το ο
ποιο υπήρχε αίτηση κατα
σκευής από μεγάλη εται
ρία στην θέση "Καμαρίνα"
Πρέβεζας.
συνέχεια στη σελ. 7
Σε επιφυλακή
Σε επιφυλακή είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες
σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες
υπο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μετά τη μεγάλη
πυρκαγιά το Σάββατο
Καλογήρου...
Γέφυρα
συνέχεια στη σελ. 8