Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Εθνικός
Κοζάνης: O
σύλλογος των
επιστημόνων
- Συνέντευξη
με τον επίτιμο
πρόεδρό του
Γιάννη Κορκά

σελ ~ 12-13

Φανός
Αϊ Δημήτρ:
ο
2 καλουκιρνό
event στο
εξοχικό στον
Άη Σαράντη

Εμπορικός Σύλλογος
Κοζάνης: Ξεκίνησαν
οι θερινές εκπτώσεις

Στην Ελλάδα οι 4 από τις 151
«κοιλάδες καινοτομίας» της Ευρώπης
- Εκτός η Δυτική Μακεδονία
σελ - 3

σελ ~ 2

τιμή 0,50 €

Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8231

Αρ. φύλλου

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Κοκκαλιάρης
και
Αλεξανδρίδης
στη συνάντηση
των Ιωαννίνων,
όπου έλαβαν
μέρος οι έξι
Ελληνικοί
Δήμοι που
συμμετέχουν
στις 100
κλιματικά
ουδέτερες
πόλεις

σελ ~ 4

Θεσμός το Balkan
Energy Forum
στα Κοίλα Κοζάνης
- Στόχος η
διεξαγωγή του
κάθε δυο χρόνια

σελ ~ 5

σελ ~ 5

Γ. Μητλιάγκας: “Οι
επιμελητηριακές εκλογές
θα γίνουν 1 και 2
Δεκέμβρη 2024” - Το
2025 θα δούμε ποια
σχέδια θα υλοποιηθούν