Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024. Αρ. φύλλου 960 Έτος: 420, 0,50 ΕΥΡΩ - 1 ΜΗΧΒΟΝΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 2541021917
http://www.agonas e-malagonasxani anailcom - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1958
ΠΑΜΘ:
Απαγόρευσης διέλευσης παραμονής
και κυκλοφορίας προσώπων
και οχημάτων στα περιαστικά δάση
της Π.Ε. Ξάνθης
Για σήμερα Τρίτη, ο χάρτης κινδύνου πυρκα
γιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα
σίας προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την
περιοχή της Π.Ε. Ξάνθης (κατηγορία κινδύνου 3).
Ως εκ τούτου και έπειτα από εισήγηση της Πυ
ροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης, τίθεται σε εφαρ
μογή η υπ' αριθμ. πρωτ. 137278/1553/30-4-2024
απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης (ΑΔΑ:
16ΕΣΗ7ΛΒ-709) περί απαγόρευσης διέλευσης που
Γραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημά
των στα περιαστικά δάση της Π.Ε. Ξάν
θης και πιο συγκεκριμένα:
Σελίδα 8
Επανεξέταση
της Περιφερειακής Ελκυστικότητας
σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ
Την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουλίου
2024, στελέχη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),
σε συνεργασία με την διοίκηση της Περι
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
(ΠΑΜΘ), πραγματοποίησαν συναντήσεις
εργασίας με στόχο την επανεξέταση της
περιφερειακής ελκυστικότητας.
Σελίδα 16
ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Η ΘΡΑΚΗ
Συγκεντρώνει μόλις το 6% των προτιμήσεων στον εσωτερικό τουρισμό
SEASON CARD
2024/2025
Μικρό είναι το αποτύπωμα της Θράκης ως τουριστικού προορισμού, σύμφων
να με την πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ "Πώς ταξιδεύουν οι Έλληνες, που
πρόκειται για ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών ταξιδιών στην Ελλάδα και
το εξωτερικό από τους Έλληνες.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών για
εσωτερικούς προορισμούς στην Ελλάδα ποικίλλουν σημαντικά ανά περιοχή. Η
Αττική και η Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας, είναι οι πιο δη
μοφιλείς προορισμοί, συγκεντρώνοντας το 21% των προτιμήσεων ενώ ακολουθεί
η Μακεδονία (που περιλαμβάνει Καβάλα και Δράμας με 19%.
Σελίδα 5
Ο ΑΟΞ
ευχαριστεί
Τοροσίδη και
Παραστατίδη |
για την αγορά
30 καρτών
διαρκείας
Σελίδα 8
ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ ΧΟΥΡΟΝ
Τημενίδας ΧΟΥΡΟΝ είναι το φε
στιβάλ πολεμικών τεχνών με έδρα
την Κατερίνη
γιορτής των μαχητικών τεχνών
του μήνα Ιούλιο. Διοργανωτής του
Ο θεσμός της καλοκαιρινής
διεξάγεται κάθε χρόνο στις αρχές
Φεστιβάλ είναι ο Αθλητικός Σύλ
λόγος Κατερίνης ΧΟΥΡΟΝ υπό την
αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας πολεμικών τεχνών.
Ο Δήμος Κατερίνης, ο οργανισμός αθλητισμού και η Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας στηρίζουν την ξεχωριστή καλοκαιρινή γιορτή διαχρονικά την οποία έχουν
καθιερώσει θεσμό και αυτό επιβραβεύεται με την πολυπληθή παρουσία κόσμου
και αξιόλογη συμμετοχή πολεμικών σχολών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερι
ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
Σελίδα 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα