Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15156
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τεκ. Γραφείο
Κ.Τ.Α.
Αριθμός λέειος
* ΕΚΔΟΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529
029169
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Κεραμέως:
Χτυπάμε την αδήλωτη
και υποδηλωμένη εργασία
Για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας
εργασίας και το πώς επηρεάζει το ωράριο
των εργαζομένων απάντησε στο EPTNews η
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως λέγοντας ότι είναι ένα
μέτρο που ξεκίνησε από την προηγούμενη
πολιτική ηγεσία του υπουργείου τονίζοντας
ότι με αυτό τον τρόπο «χτυπάμε την αδήλωτη
και υποδηλωμένη εργασία».
Παράλληλα η υπουργός δήλωσε ότι επιδίωξη
είναι να μην υπάρχουν αδήλωτες υπερωρίες
ενώ χαρακτηριστικά όπως είπε και «η ίδια
η ΓΣΕΕ είχε ζητήσει την ψηφιακή κάρτα».
Αναφορικά με το εάν χαρίζεται μια ώρα στη
βιομηχανία που αφορά το χρόνο προετοιμα
σίας η κα Κεραμέως απάντησε ότι αυτό είναι
κάτι που είχε ορίσει ο Άρειος Πάγος από
το 1965 λέγοντας ότι «δεν αλλάζει τίποτα σε
σχέση με ότι ίσχυε».
Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αναμένεται να
επεκταθεί και στους τομείς του τουρισμού και
της εστίασης γεγονός για το οποίο, όπως είπε,
θα υπάρξει διαβούλευση πριν. Η ίδια τόνισε
ότι «έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας» κάτι που φαίνεται από τα
πρόστιμα. «Έχουμε 40 εκατ. ευρώ το χρόνο
εισπράξεις από πρόστιμα από τους ελέγχους
που γίνονται από την επιθεώρηση εργασίας»,
τόνισε η κα Κεραμέως.
Η κα Κεραμέως τοποθετήθηκε και στο θέμα
της εξαήμερης εργασίας λέγοντας ότι δεν
υπάρχει χαρακτηρίζοντάς το ως άλλο ένα
fake news. «Το πενθήμερο είναι ο κανόνας.
Είναι η δυνατότητα για μια έξτρα ημέρα
εργασίας» σημείωσε η υπουργός Εργασίας
υποστηρίζοντας ότι αφορά πολύ συγκεκρι
μένες επιχειρήσεις που λειτουργούν 24 ώρες
το 24ωρο, όπως εργοστάσια με κυλιόμενες
βάρδιες που δουλεύουν ακόμη και 7 ημέρες.
Όπως είπε αυτή η επιπλέον ημέρα εργασίας
θα αμοίβεται συν 40%, συν 115% αν είναι Κυριακή και αργία. «Όλα αυτά είναι μέτρα που
έρχονται να θωρακίσουν τον εργαζόμενο»,
σημείωσε η υπουργός.
ECONOMIST:
Οι πλουσιότερες χώρες
του κόσμου για το 2024
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Econom
ταξινόμηση των χωρών σε
πλούσιες και φτωχές είναι
του Economist. Μέτρα όπως το
ΑΕΠ επηρεάζονται από το μέγε
θος του πληθυσμού (περισσότεροι
άνθρωποι γενικά σημαίνουν περισ
σότερη παραγωγή).
Αλλά η προσαρμογή μόνο για τον
πληθυσμό δεν αρκεί. Το εισόδημα
σε δολάρια ανά άτομο δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στις τιμές
μεταξύ των χωρών. Ούτε λαμβάνει
υπόψη την παραγωγικότητα (συνολική παραγωγή ανά ώρα εργασίας).
Για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα, ο Economist κατατάσσει τις
χώρες με βάση τρία μέτρα: εισόδημα
σε δολάρια ανά άτομο, εισόδημα
προσαρμοσμένο στις τοπικές τιμές
(γνωστό ως ισοτιμία αγοραστικής
δύναμης ή ΡΡΡ) και εισόδημα ανά
ώρα εργασίας.
Αν εστιάσουμε στην Αμερική, το
ΑΕΠ της είναι το μεγαλύτερο σε
αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες
για πάνω από έναν αιώνα. Αλλά με
βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα
πέφτει στην έκτη θέση, πίσω από το
Λουξεμβούργο (πρώτο) και την Ελβετία (δεύτερη). Η προσαρμογή για
τις υψηλότερες τιμές της Αμερικής
την ωθεί στην ένατη. Υπολογίζοντας
τις πολλές εργάσιμες ημέρες και τις
περιορισμένες αργίες, στη δέκατη.
Τα αποτελέσματα για την Κίνα -τη
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον
κόσμο σε ονομαστικούς όρους- είναι ακόμη πιο εμφατικά: Πέφτει
στην 69η θέση με βάση το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, στην 75η θέση σε
τοπικές τιμές και στην 27η μετά τον
υπολογισμό των ωρών εργασίας. Η
Σιγκαπούρη και το Μπρουνέι παρουσιάζουν μερικές από τις μεγαλύτε
ρες διαφορές μεταξύ κάθε μέτρου
και το Μακάο, μια ειδική διοικητική
περιοχή της Κίνας, είχε τη μεγαλύτε
ρη αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
σε σύγκριση με πέρυσι.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Μπουρουντί είναι μόλις 200 δολάρια
ετησίως – το χαμηλότερο από
οποιαδήποτε χώρα στην κατάταξη.
Παραμένει στην τελευταία θέση
ακόμη και μετά την προσαρμογή
στις φθηνές τιμές και τις ώρες ερ
γασίας κάτω του μέσου όρου (σχε
δόν οι μισοί κάτοικοί της είναι κάτω
των 14 ετών). Ακολουθεί η Σιέρα
Λεόνε ή η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ανάλογα με το μέτρο
που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, οι
φτωχότερες χώρες τείνουν να έχουν
μεγάλη φοροδιαφυγή, γεγονός που
καθιστά δυσκολότερη τη μέτρηση
της συνολικής παραγωγής και των
ωρών εργασίας τους.
Άλλοι παράγοντες επηρεάζουν επί
σης την κατάταξή μας, αναφέρει ο
Economist: Δίνουμε μόνο το μέσο
ΑΕΠ ανά άτομο, για παράδειγμα,
αλλά οι διαφορές μεταξύ των υψη
λότερων και των χαμηλότερων εισοδημάτων μπορεί να διαφέρουν
σημαντικά.
Σε ορισμένες χώρες, τα επίσημα
στοιχεία μπορεί να είναι παραπλανητικά. Και παράγοντες όπως τα
ποσοστά αποταμίευσης, οι μισθοί
που κερδίζονται στο εξωτερικό και
τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία
λείπουν επίσης από τα δεδομένα μας
και θα μπορούσαν να στρεβλώσουν
τα αποτελέσματα προσωπικού εισοδήματος.
Πέρα από τις επιφυλάξεις, ο δεί
κτης έχει σχεδιαστεί για να δώσει
μια πληρέστερη αξιολόγηση των
πλουσιότερων χωρών του κόσμου
από ό, τι η εστίαση σε οποιοδήποτε
μεμονωμένο μέτρο.