Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
EMEPIE
ΕΣΤΙΑ
Σάββατο
6 Ἰουλίου 2024
Σισόη ὁσίου τοῦ μεγάλου
Σελήνη 0.4 ἡμέρας | Ανατολή ηλίου 6.09' - Δύσις ἡλίου 8.50
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις μέ ἀνέμους βόρειους μέτριους. Θερμ. ἕως 35 β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, με μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 32β.
Αριθμ. φύλ. 42893
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
ΑΔΙΑΦΟΡΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΜΑΡΡΑ
Το καθεστώς Ράμα καθαιρεῖ τόν Μπελέρη
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μία προαναγγελθεῖσα
ἧττα. Γιά μία προαναγγελθεῖσα ἀποτυχία τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἐκλεγμένος Δήμαρχος τῆς Χειμάρ
ρας Φρέντη Μπελέρης καθηρέθη χθές ἀπό
τό καθεστώς τοῦ Εντι Ράμα. Ἀπό τό καθε
στώς τῶν Τιράνων μέ τό ὁποῖο εὐελπιστεί
ἡ Ἑλλάς νά ἔλθει σε συμφωνία γιά τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνών στο Ιόνιο.
Ἀπό τό ἴδιο καθεστώς, τό ὁποῖο ὑποδαυλίζει
τίς ἀξιώσεις τῶν Τσάμηδων εἰς βάρος τῆς
Ἑλλάδος. Ἀπό τό καθεστώς τό ὁποῖο ἀδιαφορεῖ ἐάν ὁ Μπελέρης εἶναι ἐκλεγμένος
εὐρωβουλευτής καί τόν κρατᾶ στήν φυλακή πεισματικά καί ἐκδικητικά. Δεν συγχωρεῖ τό καθεστώς Ράμα τόν Βορειοηπειρώ
τη ἡγέτη, τό γεγονός ὅτι ὄρθωσε ἀνάστημα ἀπέναντι στις σκευωρίες γιά τήν ἁρπαγή
τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων τῆς Χειμάρ
ρας. Οὔτε τό ὅτι ὑπερίσχυσε τῶν ἐκλεκτῶν
του καί τούς ἐξετόπισε ἀπό τόν δημαρχιακό θώκο. Καί βρῆκε τόν τρόπο νά ἐπιβάλλει
Οὐδεμία
χρηματοδότησις
στούς Δημοκρατικούς
ἀπό τήν Ντίσνεϋ, ἄν
δέν ἀποσυρθεῖ
ὁ Μπάιντεν
Κῦμα ἀναστολῶν χρηματοδοτήσεως
ἔχει χτυπήσει
το στρατόπεδο
τῶν Δημοκρατικῶν. Ἡ
Συνέχεια στην σελ. 5
Ὁ Μίμης Φωτόπουλος
καί τό «Κουρείον
Ἡ πιό μαύρη σελίδα ἀποτυχίας στίς δέλτους τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας
“Ὁ Ἄνω Κάτω Πετραλωνικός”»!
τήν βούλησή του. Ἔτσι ἡ Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (ΚΕΕ) τῆς Ἀλβανίας ἀπεφάσισε χθές τήν παύση τῆς θητείας τοῦ ἤδη
ἐκλεγμένου ευρωβουλευτοῦ Φρέντη Μπελέρη ὡς ἐκλεγμένου δημάρχου τῆς Χειμάρ
ρας. Ὁ ἴδιος ὁδηγήθηκε πρό τῆς Ἐπιτροπῆς
ὑπό τήν συνοδεία ἀστυνομικῶν δυνάμεων,
ἐνῷ παρών ἦταν καί ὁ Βαγγέλης Ντούλες,
πρόεδρος τοῦ Κόμματος Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων Ομόνοια.
Οἱ δικηγόροι του καί ὁ ἴδιος ὁ Μπελέρης ἐτόνισαν ὅτι ἡ ΚΕΕ δέν ἔχει τήν ἐξουσία να θέσει τέλος στήν θητεία τοῦ Μπελέρη, καθώς χωρίς ορκωμοσία αὐτή δέν ἔχει
κἄν ἀρχίσει. Ὁ Μπελέρης μάλιστα, ἀφοῦ
κατέστησε σαφές ότι δεν θεωρεῖ πῶς μπορεῖ νά ἀσκήσει πλέον καθήκοντα δημάρχου μετά τήν καταδίκη του, ζήτησε ὡς τελευταία εὐκαιρία να γίνει σεβαστό τό σύσ
νταγμα καί οἱ νόμοι τῆς Ἀλβανίας, νά τοῦ
ἐπιτραπεῖ ἔστω καί τώρα νά ὁρκισθεῖ δήΤοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
- Ο Φρέντη Μπελέρης, με τον Βαγγέλη
Ντούλε στο πλευρό του, κατά
τήν συνεδρίαση της ΚΕΕ.
μαρχος καί στήν συνέχεια ἡ ΚΕΕ να παύσει
τήν θητεία του, ὅπως προβλέπεται ἀπό τήν
σχετική νομοθεσία. Στην τοποθέτησή του
ἀνέφερε πώς ὅπως τοῦ ἐπέτρεψαν για λίγες
ὧρες νά ἐξέλθει τῆς φυλακῆς γιά νά παραβρεθεῖ στήν συνεδρίαση τῆς ΚΕΕ, θά μποροῦσε ἡ διοίκησις τῶν φυλακῶν νά τοῦ εἶχε
ἐπιτρέψει να παραβρεθεῖ στόν δῆμο Χειμάρρας ὥστε νά ὁρκισθεῖ. Εἶπε χαρακτηρι
στικῶς: «Όπως μέ ἄφησαν νά ἔρθω σήμερα ἐδῶ, θά μποροῦσαν νά μέ εἶχαν ἀφήσει
να πάω να ορκιστῶ δήμαρχος Χειμάρρας,
ἀλλά δέν τό ἔκαναν».
Ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς, Ilirjan
Celibashi, υπεστήριξε ὅτι ἡ ΚΕΕ ἔχει τήν
ἁρμοδιότητα να ακυρώνει θητεῖες βάσει
τοῦ νόμου, ἰδιαίτερα σε περιπτώσεις ὑποψηφίων πού ἔχουν καταδικασθεῖ γιά ποινικά ἀδικήματα καί ὡς ἐκ τούτου ἀπαγορεύε
ται να κατέχουν δημόσια ἀξιώματα.
Ἡ ἀπόφασις ἔχει ἤδη προκαλέσει ἀντιδράσεις ἐντός Ἀλβανίας, κυρίως ἀπό τό Δημοκρατικό Κόμμα, τό ὁποῖο κατηγορεῖ τήν
Ἐπιτροπή γιά μεροληψία καί τήν κατηγοτοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Καί ἐνεργειακό χάσμα Ἀθηνῶν - Λευκωσίας
ΔΥΣΤΥΧΩΣ το χάσμα μεταξύ Άθηνῶν καί Λευκωσί
ας βαθαίνει, καθώς ἐπεκτείνεται καί σέ καθημερινά πρακτικά ζητήματα. Δέν εἶναι μόνον οἱ άψυχο
λόγητες (γιά νά μήν τίς χαρακτηρίσουμε διαφορετικά) ἀποφάσεις τῆς Ἑλλάδος γιά συμπόρευση μέ
τήν Τουρκία σε διεθνεῖς ὀργανισμούς, τώρα ἔχουμε προστριβές καί ἕνα στρατηγικό ενεργειακό ζήτημα, τήν ἠλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης μέ τήν
Κύπρο, πού συμφώνως πρός τά σχέδια ἐπρόκειτο
να συνεχισθεῖ καί μιάν ἀντίστοιχη διασύνδεση Κύπρου - Ισραήλ.
Ηδη συζητεῖται σε ανώτατο πολιτικό ἐπίπεδο τό
πρόβλημα, τό ὁποῖο ἀνέκυψε πρίν ἀπό λίγες ημέρες
ὅταν ἡ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
ἀπέρριψε τήν ἀπαίτηση του ΑΔΜΗΕ νά ἐπιβαρυνθοῦν οἱ Κύπριοι καταναλωτές μέ 6 λεπτά ανά MWH
ἀπό 1ης Ιανουαρίου 2025, ἐνῷ τό ἔργο προβλέπει
ται νά ὁλοκληρωθεί το 2029! Υπάρχει ήδη μιά Διασυνοριακή Συμφωνία Επιμερισμού Κόστους, υπέρβαση τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἡ ἀπαίτησις (εἰσήγησις
κατά τήν ἐπίσημη ορολογία) γιά πρόσθετη ἐπιβάρυνση τῆς Κύπρου. Ὅμως πέρα ἀπό τήν ἀμφισβήτη
ση τοῦ δικαιώματος του ΑΔΜΗΕ νά ἐπιβάλλει πρόσθετες ἐπιβαρύνσεις, τό ζήτημα έχει και πολιτική
διάσταση, καθώς πληροφορίες ἀπό τήν Λευκωσία
ἀναφέρουν ὅτι πρόκειται για ζήτημα εμπιστοσύνης,
Ἄν καί δέν τό ἀναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή
της ή ΡΑΕΚ, έχει διαμηνύσει ὅτι δέν ἔχει καμμία βε
βαιότητα ὅτι τό ἔργο θά ἔχει ὁλοκληρωθεί μέχρι τό
2029, όπως προβλέπουν τά ἀρχικά σχέδια, ἐνῷ δέν
εἶναι λίγες οἱ φωνές πού ἀμφισβητοῦν τήν ἐν γέ
νει δυνατότητα τῆς Ἑλλάδος νά τό φέρει εἰς πέρας. Δηλαδή ἡ Ἀθήνα ἀδυνατεῖ νά πείσει τήν Λευ
κωσία γιά τήν σοβαρότητα μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει ένα τόσο σοβαρό στρατηγικό ζήτημα καί θέλει
να πείσει τις «αγορές» ὅτι πράγματι εὑρίσκεται σε
τροχιά ἀναπτύξεως;
Τό ζήτημα ὅμως ἔχει πολλές πτυχές, τίς ὁποῖες
πρέπει νά δοῦμε μία πρός μία. Πρῶτο ἔχουμε τήν
άμεση καί ἀρκετά ἄκομψη ἀντίδραση του ΑΔΜΗΕ
πού ἀπειλεῖ νά ἀκυρώσει τό ἔργο, ὑποστηρίζοντας
ὅτι ἡ κυπριακή ἄρνησις νά ἀποδεχθεῖ τό «χαράτσι»
τῶν 6 λεπτῶν, τό θέτει ἐν κινδύνῳ. Πράγματι ὁ Πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης υποστη
ρίζει ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς ΡΑΕΚ «Δημιουργεῖ ἀρνητική παροῦσα ἀξία ἄνω τῶν 100 εκατ. ευρώ γιά τό
ἔργο. Δημιουργεῖ θέμα ἀσφάλειας δικαίου για την
ἐπένδυση καί θέμα έμπιστοσύνης στις διοικητικές
ἀποφάσεις καί πρέπει νά ἀναθεωρηθεί ἄμεσα προκειμένου να συνεχιστεῖ τό ἔργο.» Κύκλοι τοῦ ΑΔ
ΜΗΕ ὅμως εἶχαν ἀρχικῶς θεωρήσει «ἀσήμαντη» τήν
ἐπιβάρυνση τῶν 6 λεπτῶν. Τώρα ὁ Πρόεδρος τήν
θεωρεῖ τόσο σημαντική πού μπορεῖ νά ἀκυρώσει το
Συνέχεια στην σελ. 3
ρεῖ ὅτι ἐνεργεῖ ὑπό τίς ἐντολές τοῦ Πρωθυπουργοῦ Έντι Ράμα.
Αὐτά στήν Ἀλβανία, διότι στην Ελλά
δα μέχρι ἀργά χθές οἱ τόνοι ἦσαν χαμηλοί.
Ὁ Πρωθυπουργός περιόδευε στην Λευκά
δα ἐνῷ στήν κορυφή τῆς ἱστοσελίδος τοῦ
Υπουργείου Εξωτερικῶν, ὧρες μετά τήν
ἀπόφαση τῆς ΚΕΕ, ἔβλεπε κανείς τίς δηλώσεις Γεραπετρίτη μετά τήν συνάντηση
μέ τόν Αὐστριακό ὁμόλογό του. Αργά τό
ἀπόγευμα ανηρτήθη μία μᾶλλον ἀδιάφορη
ἀνακοίνωσις στήν ὁποία ἀναφέρεται:
«Ἡ ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς Ἐκλογικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀλβανίας για
ἔκπτωση τοῦ Φρέντι Μπελέρη χωρίς καν
νά ἔχει πρίν ὁρκιστεί Δήμαρχος Χειμάρρας συνιστᾶ καινοφανή πρακτική καί τήν
προαναγγελθεῖσα κατάληξη μίας διαδικα
σίας μέ πολλά ἐρωτηματικά σε σχέση μέ
θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κράτους δικαίου.
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Εκλεκτός τῶν
Σημίτη-Σακελλαροπούλου
ὁ νέος Πρόεδρος του ΣτΕ
H TOYPIDICH
ΕΙΣΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
XPONIA
ΕΝΑ ΕΠΟΣ
Την Κυριακή 07/07
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΣΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ 1974
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
<
ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Ox.M.
Πικραμένος
ΚΥΠΡΟΣ 1974
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΡΗΣ ΤΟΛΗΣ
«ΝΙΚΗ»
(σελ. 3)
• Η τραγουδί
στρια Σελίν Ντιόν μετά ἀπό τέσσε
ρα χρόνια απουσί
ας ἀπό τήν μουσι
κή σκηνή λόγῳ τῆς
μάχης πού δίδει και
θημερινά μέ τό Σύν
δρομο Δύσκαμπτου
Ἀτόμου, φέρεται
ἕτοιμη νὰ ἐπιστρέψει. Αμερικανικά δημοσιεύματα
ἀναφέρουν ὅτι ἡ Καναδή τραγουδίστρια ἐργάζε
ται γιά τήν ἐπιστροφή της στην σκηνή κάνοντας
πρόβες στο σπίτι της, καί μετά από οκτώ μήνες θε
ραπείας εἶναι ἕτοιμη να πραγματοποιήσει ένα συ
γκεκριμένο αριθμό συναυλιῶν τό φθινόπωρο. Συγκεκριμένως, αναμένεται να επιστρέψει στην σκηνή τοῦ Resorts World Theatre, στο Λας Βέγκας,
τήν περίοδο κατά τήν ὁποία διοργανώνεται τό διάσημο Grand Prix, καί νά ἑρμηνεύσει τις μεγαλύ
τερες επιτυχίες της σε σώου διαρκείας 70 λεπτών.
«Ἡ Σελίν ὑπέγραψε να τραγουδήσει ξανά στο κοι
νό τόν Νοέμβριο. Ἔχει δουλέψει ἀπίστευτα σκληρά
για να φτάσει ξανά στο σημείο να τραγουδά και
λά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύει ότι
εἶναι ἕτοιμη νά ἑρμηνεύσει επιτυχίες για πάνω από
μία ώρα» ανέφερε αμερικανική εφημερίς. Η τελευ
ταία φορά πού ένεφανίσθη ζωντανά ἡ Σελίν Ντιόν
ἦταν στις 8 Μαρτίου 2020 στο Νιού Τζέρσεϋ και
τά τήν διάρκεια τῆς παγκόσμιας περιοδείας της μέ
τίτλο «Courage».
Συνέχεια στην σελ. 8
Στήριξις στην Οὐκρανία
καί ἀπό τόν Κήρ Στάρμερ
Ενισχυμένος ὁ Νάιτζελ Φάρατζ και
οἱ αὐτονομιστές τῆς Βορείου Ιρλανδίας
Η ΝΙΚΗ τῶν Εργατικῶν στήν
Βρεταννία ἔβαλε τέλος στην
14χρονη κυριαρχία τῶν Συντηρητικῶν καί σίγουρα θα
ἐπιφέρει πολλές αλλαγές στήν
Συνέχεια στην σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἔλεγχοι εἰς βάρος
ἐπαγγελματιῶν πού
ἀμφισβήτησαν τήν
αυθαίρετη φορολόγηση
ΣΤΟΥΣ 679 ἔχουν φτάσει οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες πού ἀμφισβήτησαν τόν τεκμαρτό τρόπο φορολογήσεως ζητῶντας φορολογικό έλεγχο. Σημειώνε
ται ὅτι γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία θα πρέπει να
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Τότε, πού ἡ βροχή ἔπιπτε «στραίητ θρού»...
Έχω στό ἀρχεῖο μου με
ρικές παλιές ηχογραφήσεις,
ἀπό τήν ἐποχή πού ἐργά
σθηκα ως μουσικός. Ηχογραφήσεις πού κρατῶ γιά
δικό μου λογαριασμό καί θά
τίς ἀφήσω στὴν ἐγγονή μου.
Καμμιά φορά βάζω και
τίς ἀκούω, ἔτσι, όπως τις
ἔχει καταγράψει ένα μα
γνητόφωνο κασσέττας
«Sony» πού εἶχα αγοράσει
το 1971. Δηλαδή «μονοφω
νικές», σχεδόν πρωτόγονες.
Ἀλλά ἔχουν τήν δική τους
ομορφιά, καθώς ακούγονται
ἦχοι ἀπό τόν περιβάλλοντα χώρο, όσο και κάποιες
συζητήσεις τῶν μουσικών,
στο πάλκο.
Ηχογραφήσεις που σήμ
μερα θα φαίνονταν «παιδι
κές», ἀφοῦ ἡ (μουσική) τεχνολογία έχει κάνει άλματα,
ἀλλά γιά ὅποιον γνωρίζει
τα πενιχρά ἕως ἀνύπαρκτα
μέσα μέ τά ὁποῖα ἔκαναν τήν
δουλειά τους οι μουσικοί και
οι τραγουδιστές, όλα αυτά
τά «ἀπομεινάρια μοῦ ἀκού
γονται σημαντικά. Ποιός,
ἀλήθεια, μπορεῖ νά φαντα
σθεῖ ὅτι γιά νά «βγάλου
με τότε ένα τραγούδι, θέλαμε πέντε και έξι ώρες πρόβα;
Σήμερα, με τα «μηχανάκια»,
σε μισή ώρα ἔχουν περαστεῖ τά πάντα. Ούτε πάρτες
χρειάζονται, οὔτε αὐτί στο
Συνέχεια στην σελ. 4
το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΕΣΤΙΑ
Διεθνές δίκαιον
εἶναι τῶν ἰσχυρῶν
κρατῶν
τοῦ Κώστα Κόλμερ
Ο ΠΡΩΗΝ Πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλῆς ἦταν κατηγορηματικός:
«Εἶναι ἀδύνατη καί ἀδιανόητη (είπε)
σύναψη συνυποσχετικοῦ (μέ τήν
Τουρκία) πού θά κρύβει τεχνηέντως
καί ἐκ τοῦ πονηροῦ τό πρόσχημα (τῆς
κυβερνήσεως Κυρ. Μητσοτάκη) τῆς
προσφυγῆς στό (διεθνές) Δικαστήριο
τῆς Χάγης (ΔΔΧ), γιά τήν ὁριοθέτηση
τῆς ΑΟΖ καί τῆς ὑφαλοκρηπίδας, τήν
ἐκχώρηση μέ ἀσαφεῖς καί διπλωματι
κά ευρηματικές διατυπώσεις, δικαιώματος στο Δικαστήριο νά ἀποφανθεί
Συνέχεια στην σελ. 3