Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230143

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5875 - ÅÔÏÓ 21ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Κίνδυνος νέων πλημμυρών
• «Στην έκθεση
νέων πιθανών καταστροφικών πλημμυρών κινδυνεύει να
βρεθεί η Θεσσαλία
από τον «Πηνειό Ποταμό» λόγω της μη
ολοκλήρωσης κατασκευής τουλάχιστον
έξι σημαντικών
φραγμάτων».

Πολιτική

Θρησκεία

s

Óåë. 7

Κασσελάκης σε εργα- Συνάντηση Δημ.
Κουρέτα
ζόμενο της «Αυγής»
• με τον Σεβ. Μητροπο• Δεν την κλείνω εγώ,
δεν έχουμε χρήματα για λίτη Τιμόθεο στα Φάρσαλα
την εκτύπωση

s

Óåë. 5

s

Óåë. 11

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2024
Από 08:00 έως 13:00: Διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της δυτικής
Αργιθέας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2024
Από 06:30 έως 07:30 και από 14:30 έως 15:30: Ολιγόλεπτες διακοπές
στην πόλη της Καρδίτσας στις οδούς Λάππα, Μπιζανίου, Λαχανά, Καραμανλή, Ευβοίας και στην ευρύτερη περιοχή αυτών.

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή,θεωρώντας ότι σε όλη την
προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!